KLM en cabinebonden overleg januari

28 jan. 2022
In het overleg tussen de cabinebonden en KLM passeerden onderwerpen waarover we hier een verdere toelichting geven. Denk aan de actuele planningsstand met oplossingen voor het wegwerken van de krapte onder het cabinekorps; basiscursussen en promotieklassen; weercode rood en de aankomende analyse van de KLM enquête over diversiteit en inclusiviteit.   

Sommige issues die eveneens aan de orde kwamen, vergen meer achtergrondinformatie vanuit KLM en zijn nog onderwerp van gesprek. Zodra het management met meer duidelijkheid komt en er conclusies aan verbonden kunnen worden, zullen we jullie hiervan natuurlijk op de hoogte brengen.

Skyhigh aantal ziektemeldingen
Het is voor velen van jullie in de dagelijkse praktijk al langer merkbaar: de zogeheten netto sterkte van het korps is al een tijdje onder de benodigde productiesterkte gedoken. Kortom, we hebben helaas vooral door de erg besmettelijke omicron variant nog steeds te maken met een skyhigh aantal ziektemeldingen met daarnaast NIC.
Middelen om krapte deels te ondervangen
Om de krapte deels te ondervangen wordt tijdelijk en structureel meerwerk, plussen in NIZ en een aantal annuleringen ingezet. Omdat de verwachting is dat het hoge verzuim voorlopig aanhoudt, blijft de aanvraag voor structureel meerwerk nog openstaan. Er zijn nu 260 aanvragen toegekend wat 48 FTE (fulltime basis) inhoudt en KLM heeft in totaal plaats voor 80 FTE. Dus voor degenen die structureel meerwerk willen: er is momenteel nog plek. Tevens heeft KLM besloten de krapte tijdelijk op te lossen door cabinecollega’s die vorig jaar tijdens de gedwongen ontslagdreiging kozen voor deeltijd VVR, tijdelijk de mogelijkheid te geven om vrijwillig hun werkpercentage te verhogen.
Buffers creëren
Om een buffer te creëren in het aantal ca’s zijn er in de actuele planningsstand 15 klassen voor basiscursussen opgenomen met 165 bepaalde tijdscontractanten en een aantal interne kandidaten. In totaal zijn er nog 400 wachtlijstkandidaten die hopelijk de komende periode de mogelijkheid krijgen om middels een vernieuwd kennismakingsgesprek terug te keren. Naar verwachting zal die instroom vanaf maart op gang komen. Om voor de zomerpiek eveneens een buffer te creëren in de kaderfuncties zijn er nu voor 60 collega’s promotieklassen naar pursers en voor 48 collega’s promotieklassen naar senior pursers ingepland.
Afbouw tellers
Tot slot worden er op voorhand deels pro actief vluchten geannuleerd in februari en maart. Op die manier probeert de planningsafdeling te voorkomen dat er ad hoc vluchten worden geannuleerd. Bovendien blijven de roosters beter intact, wat voor iets meer rust zorgt.
Uiteindelijk kan de flinke ingeplande ruimte in crewsterkte voor mei en juni nog eventueel hoog verzuim opvangen. Mocht dat niet nodig blijken, dan kan de ruimte worden benut voor het afbouwen van tellerdagen. Dat is zeer welkom want de CL teller staat bij 400 collega’s (5%) momenteel op 10. Die huidige hoogte heeft alles te maken met het nu nog lastig kunnen toekennen van die dagen door de heersende krapte in het korps.

Weercode rood
Bij bizar slecht weer kan er landelijk een zogeheten weercode rood (alarm bij extreem weer) intreden. Wij willen voorkomen dat collega’s in zo’n situatie voor hun werk onnodig - met alle gevaren van dien - de weg op zouden gaan. Naar aanleiding van een aantal keren code rood vorige jaar rond deze tijd, is er een evaluatie geweest voor procesverbetering. Aangezien we middenin de wintermaanden zitten, dringen we al behoorlijk lang bij KLM aan op maatwerk en goede communicatie daarover. Wij vinden namelijk dat er te veel nadruk op sancties ligt indien je in het uiterste geval - omwille van de veiligheid - besluit om niet de weg naar Schiphol te wagen bij extreem weer. Wij vinden dat er vertrouwen moet zijn in de juiste afweging van medewerkers in dergelijke situaties. Dat vinden wij niet terug in het op KLM breed gebaseerde document dat online op de KLM site staat. Het praktische proces voor cabinepersoneel moet specifiek worden benoemd zodat dit gedekt is. Nu gaan de zeer algemene richtlijnen bijvoorbeeld over thuiswerken bij code rood, wat natuurlijk voor het cabinekorps niet mogelijk is. Kortom we hebben opnieuw gemeld dat er vaart achter dien te worden gezet om alles helder op papier te krijgen. KLM belooft weliswaar bij weercode rood de verantwoordelijkheid en inschatting bij cabinepersoneel te laten en maatwerk van KLM zijde te bieden, maar om misverstanden te voorkomen, willen wij dat terugzien in die richtlijnen. KLM begrijpt de boodschap en we hopen dat ze ook de noodzaak van snelheid zien, immers in deze wintermaanden is er nu eenmaal kans op code rood.

Diverser en inclusiever  
KLM is bezig met het analyseren van de resultaten uit de in november gestarte KLM enquête ‘hoe divers en inclusief vind jij KLM?’ Zij vindt dit een belangrijk onderwerp en staat voor een veilig werkklimaat en streeft er naar om diverser en inclusiever te worden. Inflight services wil daarnaast ook meer aandacht gaan besteden aan zero tolerance bij grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, dit mede naar aanleiding van de maatschappij brede actualiteit.

Tot zover, bedankt voor jullie belangstelling en wellicht tot ziens in een van onze live infosessies waar je met eventuele vragen ook bij ons terecht kunt, klik hier om je aan te melden.
 
Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk en Roberto Tunzi
KLM sectiebestuurders

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA