• home
  • Actueel
  • KLM dwars in pensioendiscussie KLM en KLC cabinepersoneel

KLM dwars in pensioendiscussie KLM en KLC cabinepersoneel

25 nov. 2015

Er verandert veel in pensioenenland en hoe het er nu uitziet gaat het dankzij de tegenwerking vanuit KLM enorme verslechteringen veroorzaken voor het pensioen van KLM en KLC cabinepersoneel. Dat is ontzettend kwalijk want het gaat om een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde: jouw oudedagvoorziening! 
Vanwege de negatieve impact die de pensioenperikelen kunnen hebben op cabinepersoneel proberen we het een en ander hieronder duidelijk uiteen te zetten.

Naar aanleiding van wijzigingen in de wettelijke pensioenregeling is de VNC samen met de FNV al heel lang met KLM in gevecht om te komen tot een toekomstbestendige pensioenregeling voor cabinepersoneel. 


AOW leeftijd omhoog, pensioenopbouw omlaag
Door de overheid is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar en de toegestane opbouwpercentages voor pensioenen verlaagd. Dit veroorzaakt dat het moeilijker wordt om voldoende pensioen te hebben bij pensionering (op de normleeftijd van 60 jaar) en eerder met pensioen gaan voor velen geen optie meer zal zijn.

Eerlijke verdeling
De toekomstbestendigheid van je pensioen betekent dat je voldoende pensioen op je oude dag hebt en voor nu betekent het een eerlijke verdeling van pensioenpremiekosten en risico’s in de opbouw daar naar toe. De crux zit hem momenteel in het feit dat wij als werknemersorganisaties de door de gewijzigde wetgeving versoberende werking op de pensioenopbouw kostenneutraal willen repareren. KLM wil daar niet aan meewerken en alle verhogingen van de pensioenkosten en de risico’s voor rekening van de werknemer laten komen.

KLM wil namelijk de pensioenafspraken wijzigen en een vaste premie afspreken zonder bijstortverplichtingen, dit heet een CDC-regeling (Collective Defined Contribution). In de huidige afspraak heeft het bedrijf de plicht heeft om bij slechter renderen van het fonds geld bij te storten in de pensioenpot om te voorkomen dat de pensioenen slechter worden, dit heet een DB-regeling (Defined Benefit). De lage rente en het feit dat we met z’n allen steeds ouder worden maken dat in de toekomst de pensioenen nog duurder zullen worden. De hogere pensioenkosten door hogere premies zullen als het aan KLM ligt op de schouders van het cabinepersoneel komen en zo niet dan is het gevolg dat dit ten koste gaat van onze pensioenopbouw.

Vergoeding voor risicoverschuiving
Wij hebben voorstellen gedaan om KLM tegemoet te komen en deels de risico’s van de werkgever naar de werknemer te verplaatsen. We willen alleen wel vergoeding voor die risicoverschuiving om zo een en ander te compenseren. Als dat niet gebeurt, zitten we namelijk binnen 5 jaar met tekorten die niet meer aangezuiverd worden. Die vergoeding was voor KLM onaanvaardbaar want zij wil niets extra’s betalen dan nu en dat in de wetenschap dat ons fonds een reservetekort heeft en met het KLM-voorstel nog verder in de problemen gaat raken. Het is overigens heel gebruikelijk in Nederland dat bij een dergelijke risicoverschuiving de werknemers worden gecompenseerd door middel van een inleg van de werkgever. We hebben vervolgens ook nog een stap richting KLM gemaakt met het voorstel om de inzet van KLM wat naar beneden bij te stellen. Daarmee zaten wij echt op de absolute ondergrens van wat wij nog verantwoord vinden.

Patstelling door KLM
KLM bleef echter steken op de invoering van de zogeheten CDC-regeling inclusief risicoverschuiving naar cabinepersoneel zonder betaling. Als wij meer risico gaan lopen moet daarvoor in de vast te stellen premie een opslag worden opgenomen. Dit zou voor KLM op jaarbasis zo’n tien miljoen euro meer premiekosten betekenen, maar daar tegenover staat een besparing van tientallen miljoenen euro’s per jaar omdat het bedrijf geen kostenverhogingen in de pensioenen zal hebben en niet meer bij hoeft te storten.  

KLM wil hier niet aan en dan blijft er voor ons de optie over om het bij de huidige pensioenregeling te houden omdat die een zuivere verdeling kent. Op dat kruispunt staan we nu en zoals we allemaal weten levert een patstelling geen winnaars op.

Wij hebben de laatste stap gezet en zijn de druk bij KLM aan het opvoeren om de patstelling te doorbreken, we houden jullie op de hoogte.

KLM en KLC sectiebestuur

 

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA