KLM cijfers en scenario’s

8 mei 2020
Vandaag zijn alle werknemersorganisaties door KLM bijgepraat over de kwartaalcijfers. Door de coronacrisis zijn de eerder zo mooie cijfers gekelderd tot een historisch dieptepunt. KLM heeft het eerste kwartaal van 2020 afgesloten met een operationeel verlies van 275 miljoen euro.

In deze moeilijke tijden is en blijft het belangrijkste doel van de VNC het behoud van werkgelegenheid. Wij zullen er dan ook alles aan doen om een ontslagronde te voorkomen. Zo dringt de VNC bij KLM aan op een verlenging van de NOW vanwege meer zekerheid: in die periode mogen namelijk geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. Gisteren zijn bovendien alle bonden door KLM geïnformeerd over een bedrijfsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) om zoveel mogelijk boventalligheid weg te managen. In de komende weken komt er meer duidelijkheid over hoe deze VVR precies door KLM gaat worden ingevuld.

Hoe nu verder?
Wat de nabije toekomst gaat brengen is in deze onzekere tijden afhankelijk van vele factoren. Het is onder meer wachten op:
  • Hoe de verlenging van de tijdelijke NOW (Noodregeling Overbrugging voor Werkbehoud) er uit gaat zien, denk aan mogelijk aanpassingen qua voorwaarden;
  • Hoeveel personeelsleden er gebruik gaan maken van de KLM brede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR);
  • Wat de voorwaarden van de staatsteun omtrent leningen en garantiestellingen zullen zijn;
  • Hoe de ontwikkelingen van de coronamaatregelen voor de luchtvaart verder gaan lopen.

Mogelijke scenario’s
Stap voor stap zal er uiteindelijk duidelijkheid ontstaan over alle denkbare beleidslijnen en bereiden we ons voor op alle scenario’s die in beeld kunnen komen, waaronder ook krimp en gedwongen ontslag. We krijgen over het cao onderwerp ‘overtolligheid’ veel vragen en snappen de zorgen onder collega’s daarover. Mocht blijken dat er boventalligheid is die niet valt weg te managen dan heet dat overtolligheid en zal artikel 4.3 van de cabine cao gelden. Deze cao afspraak is decennia geleden met KLM gemaakt en alle betrokken partijen, dus KLM, de VNC en FNV Cabine hebben dit opnieuw met hun handtekening bevestigd bij de nieuwe cao die in januari van dit jaar is afgesloten.

Wat er staat in de KLM cabine cao
In onze cabine cao (artikel 4.3 Overtolligheid) staat met betrekking tot dit onderwerp:
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overtolligheid zal de diensttijd bepalend zijn en het gehele cabinepersoneel als één groep worden beschouwd.

In de volksmond is dit principe ook wel bekend als LIFO: Last In First Out. Bij gedwongen ontslag zullen degenen die het langst in dienst zijn daarbij als laatste het bedrijf verlaten. Hierbij wordt het korps als één groep gezien en gaat het dus niet per leeftijds- of functie-groep maar uitsluitend om anciënniteit (aantal jaren in dienst).

Mogelijkheid tot afwijken van de wet
Deze afspraak uit onze cao is anders dan de wettelijke afspraak (afspiegeling) maar je mag in de cao afwijken van de wet, waarbij wat je in de cao vastlegt is wat geldt. Dat er hiervoor nog een ontslagcommissie moet worden ingericht, is een feit omdat een ontslagcommissie onlosmakelijk met ons cao artikel omtrent overtolligheid is verbonden. Over de inrichting en invulling van de ontslagcommissie hebben wij KLM benaderd om dit gezamenlijk alvast in gang te zetten. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

KLM Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA