KLM Cao-traject

11 jul. 2022
Tijdens de laatste KLM Ledenraad is er met de raadsleden uitgebreid gesproken over aankomende Cao-onderhandelingen voor het cabinepersoneel. In maart dit jaar is de huidige cao verlopen, deze blijft echter van kracht tot we een nieuwe kunnen afsluiten.

Recent hebben we verslag gedaan van de tripartite bespreking van begin juli in Den Haag en van het aansluitend gezamenlijk verkennend overleg met KLM en alle bonden.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage
Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder meer de verlopen cao’s binnen alle domeinen (cabine, vliegers en grond); de status rondom de overheidsvoorwaarden/ de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en het verlies aan koopkracht door de inflatie en de toestand op Schiphol met als gevolg annuleringen van vluchten.  
Het stopzetten van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is en blijft voor ons urgent, helemaal nu de leningen zijn afbetaald. We houden jullie uiteraard op de hoogte zodra er ontwikkelingen zijn.

Multi setting
Verder maken we ons alvast tijdig op voor aanstaande cao-gesprekken. De vakbonden van het grond- en vliegerdomein zijn momenteel nog niet op loon en looptijd maar wel op inhoudelijke punten met KLM in cao-overleg. De insteek vanuit alle bonden en KLM is om eerst vervolg te geven aan dat cao-proces bij de grond- en cockpitcollega’s, waarna er weer in multisetting zal worden gepraat. Daarbij zal dan met alle bonden en KLM over loon en looptijd worden onderhandeld.

Cao kernelementen
Een cao omvat de volgende drie kernelementen:
1. Looptijd
2. Loon
3. Inhoud

Van onze KLM leden krijgen we van tijd tot tijd input binnen voor de Cao-onderhandelingen. Met stip op 1 staat - niet verrassend - loonsverhoging op de wensenlijst. Begrijpelijk: we hebben allemaal last van koopkrachtverlies en de belangrijkste inzet van de VNC wordt dan ook loonsverhoging!

Inhoudelijke puntenlijst
Met de belangrijkste inzet op loonsverhoging, en doordat de kans groot is dat het een kortlopende cao gaat worden, zullen inhoudelijke punten in de onderhandelingen een kleinere rol spelen dan gebruikelijk. Niettemin is voor een gedegen voorbereiding alvast goed gediscussieerd over de door leden reeds ingebrachte punten en hebben raadsleden de lijst mede aangevuld. Dat heeft tot het volgende resultaat geleid:

-
Reiskostenvergoeding verhogen naar fiscaal maximaal haalbaar bedrag;
-
IPB-faciliteit, onder andere moderniseren + het toekennen van IPB-faciliteit in geval van ontslag om
bedrijfseconomische reden;
-
Het verruimen van de zogenaamde aanrijdtijd bij reservedienst;
-
WRR EUR: weging toepassen voor vertraagde grondtijd;
-
Aanpassing cao-tekst hotels om het gebruik van all-inclusive hotels te minimaliseren;
-
Minimum van jaarlijks toe te kennen CL-dagen afspreken;
-
Autodienst: aanspraak op vervoer tegen gereduceerd tarief, naar en van Schiphol-Centrum bij een
afwezigheid van korter dan 36 uur bij een aanmeldtijd voor 8.30 uur en afmeldtijd na 22.00 uur (voorwaarde die het tijdstip van gebruik van openbaar vervoer uitsluit, dient te vervallen).

Mochten jullie als KLM leden naast het belangrijkste punt, te weten loonsverhoging, en de bovenstaande lijst nog prangende inhoudelijke zaken missen, stuur die dan in een mail aan secretariaat@vnconline.nl. Je hebt hiervoor tot en met 22 juli 2022 de tijd en daarna zullen we die inventariseren in onze voorbereiding.

Bedankt alvast namens Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi
en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders  


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA