• home
  • Actueel
  • KLM cao-eindbod: meedoen met inleveren of wegwezen…

KLM cao-eindbod: meedoen met inleveren of wegwezen…

1 sep. 2017
Vandaag is KLM met een eindbod gekomen, het dictaat onveranderd gebleven: er moet minimaal 30 miljoen € worden neergelegd om de -1 CA af te bouwen die 18 miljoen € waard is. Lees: tegenover het terugdraaien van de -1 CA op 40% van de ICA vluchten moet de Purser in de sterkte in de M-class op álle ICA vluchten. Een schijnoplossing, sigaar uit eigen doos of hoe je het ook wilt noemen want het is de ene -1 uitruilen tegen de andere -1 waarbij KLM bovendien nog veel meer binnenhaalt aan bezuinigingen. Naast enkele positieve punten drukken de merendeels negatieve gevolgen op al onze functies aan boord, waarbij KLM geen antwoord heeft op hoe dit bijdraagt aan de werkbaarheid voor het korps en een verbeterde klantwaardering. Ook zitten er vele open einden in die gaan leiden tot (operationele) chaos. Bijvoorbeeld hoe maak en houd je iedereen current voor alle types en tewerkstellingen en de nadelige gevolgen ervan voor het verzoekensysteem. Daarbovenop zegt KLM, of meedoen in onze visie of anders wegwezen. Schandalig personeelsbeleid…

Op de voorstellen van de VNC om met een gebalanceerd voorstel wel te bezuinigen, maar geen kaalslag van arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen in combinatie met het loslaten van diverse van onze wensen heeft KLM niet gereageerd. Ook het gisteren gedane voorstel om het cao-proces vlot te trekken door mee te gaan in de nadrukkelijke wens van KLM voor begeleiding door een onafhankelijk persoon blijft boven de markt hangen. KLM reageert niet of wuift onze toenaderingen weg want het door geld gedreven management wil kost wat kost minimaal 30 miljoen € zien.

Bijgevoegd vinden jullie het KLM-eindbod klik hier.
We hebben de voor- en nadelen van het KLM-eindbod op een rijtje gezet om zo scherp mogelijk te stellen wat de consequenties voor de verschillende functies aan boord zijn. Dat het iedereen raakt is een ding dat zeker is.

De functie van steward(ess)

Eenbanders
positief
na behalen WBC skills mogelijk om in de WBC tewerkgesteld te worden;
minder Europa vliegen.

negatief
✓voor het volgen van de WBC skills krijg je geen bonus, je doet dit in eigen tijd wat je vervolgens vergoed krijgt in geld;
✓een positie van eenbander minder aan boord door P in de sterkte, waardoor minder kans op op toewijzing van verzoeken;
✓minder grip op de indeling en dus op werk/privé balans door samenvoeging met 3000 seniore (ex) tweebanders;
✓geen uitzicht meer op tweebanderfunctie en bijbehorende ICA only divisie;
✓werkverzwaring door minder handen aan boord, P in de sterkte is -1;
carrièreperspectief vermindert: maximum haalbare salaris NLG is ruim 350 € per maand lager dan het SP
salaris (plus misgelopen pensioenopbouw)
Eenbanders betalen mee voor de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) voor de rest van het korps maar mogen
er zelf geen gebruik van maken.
 
Tweebanders
positief
✓je kan gebruik maken van de VVR.
negatief
✓minder kans op werken in de WBC;
✓ICA only divisie verdwijnt met het verdwijnen van de tweebander functie;
✓werkverzwaring door minder handen aan boord; P in de sterkte is -1;
✓carrièreperspectief vermindert: maximum haalbare salaris NLG is ruim 350 € per maand lager dan het SP salaris (plus misgelopen pensioenopbouw);
✓Specialisme verwatert door minder praktijkervaring in de WBC, de vijver van WBC collega's zit voller;
✓Europa vliegen.

Leidinggevende

(Assistent)Purser
positief
✓je kan gebruik maken van de VVR;
✓directe kans bij eventuele kwalificatie op nieuwe leidinggevende functie (NLG) en dan kun je boven de sterkte als 1e leidinggevende komen te werken;
✓Kans op 2 extra salarisstappen erbij overigens pas na 27 dienstjaren
negatief
✓Solliciteren op de functie van NLG;
✓geen kans meer om SP te worden met bijbehorend (eind)salaris (lager eindloon, minder pensioenopbouw);
✓geen uitzicht op ICA only (zoals bij de SP);
✓2 tewerkstellingen in de sterkte (EU en ICA);
✓onder de rang vlieg je als CA in de M-class, tenzij je de WBC skills doet dan mag je als CA in de WBC werken;
✓nivellering van de functie met op termijn totale uitfasering van de functie (visie KLM);
✓Wat doet het met het toewijzen van verzoeken: privé/werk balans;
 
SP
positief
✓je kan gebruik maken van de VVR.
negatief
✓verlies van de hoogste promotieplaats;
✓verlies van functie, tewerkstelling en salarisperspectief;
✓bevroren salaris dus je gaat niet mee in een eventuele cao- loonstijging;
✓Drie tewerkstellingen waarvan een aantal in de sterkte en een op Europa;
✓onder de rang vlieg jeals CA in de M-class, tenzij je de WBC skills hebt dan mag je in de WBC werken; op Europa kun je onder je rang als CA te werk worden gesteld;
✓Senioriteit telt niet meer mee bij het vaststellen van een van de drie tewerkstellingen;
✓Wat doet het met het toewijzen van verzoeken: privé/werk balans;

Kortom in het algemeen voor het hele korps: nivellering, denk aan verlies van carrièreperspectief en het daarbij behorende salaris.

Zet dit alles nog even in het licht van:
✓Ongekend hoge financiële resultaten KLM groep, de verwachting is een nettowinst van bijna 1 miljard euro;
✓Een stijging van zo’n 18% aan variabel inkomen over 2011-2015 voor de top van zo’n 150 KLM managers die ons nog meer willen laten inleveren;
✓ook de directie kreeg onlangs nog tussen de 3 en 5% erbij;
✓De 5-jarige Air France cabine-cao zonder bezuinigingsklappers;
✓Een lijst van bezuinigingen die al lopen maar nog niet zijn meegeteld in de bezuinigingen;
✓Het cabinepersoneel de laagste loonkosten heeft binnen KLM en daarop nu nog eens moet gaan inleveren;
✓KLM in volgende rondes nog verder wil bezuinigen met Perform 2020: nog 2 maal 4% te gaan;
✓We nog 2 cao-rondes af zijn in de opmaat om low cost cabinepersoneel te worden;
✓Het doel van KLM is om de klant centraal te stellen;
✓Het streven van KLM om ons vak in 100% dienstverband tot aan je pensioen te kunnen volhouden.

Wij beraden ons over het KLM-eindbod dan wel de situatie rondom het KLM-eindbod en ons eerder voorultimatum blijft van kracht. Op 7 september bespreken wij dit met onze Ledenraad. Wat de consequenties van de huidige toestand zijn, zullen we op een later moment nog voor jullie uiteenzetten. Ook kun je je inschrijven voor de VNC infosessies waarvoor wij verwijzen naar ons eerder bericht; http://vnconline.nl/actueel/vnc-ledensessies-over-klm-zaken
KLM Sectiebestuur


Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA