KLM cao achtergrond

9 dec. 2014

De KLM top heeft in de media en in informatiesessies voor personeel al hun ideeën geuit over de toekomst. De werknemersorganisaties zijn echter nog niet formeel geïnformeerd over de te varen koers en de visie en uitwerking hierachter. De VNC wil meedenken om de positie van onze
De KLM top heeft in de media en in informatiesessies voor personeel al hun ideeën geuit over de toekomst. De werknemersorganisaties zijn echter nog niet formeel geïnformeerd over de te varen koers en de visie en uitwerking hierachter. De VNC wil meedenken om de positie van onze werkgever te verbeteren maar KLM moet de partijen die de cao onderhandelingen doen dan wel voorzien van de benodigde informatie. Bij deze een (terug)blik op de informatie die wel bekend is. 

Na een lang onderhandelingsproces rondom het bezuinigingsprogramma Transform 2015 hebben we het nodige uit onze cao moeten weggegeven voor het heden en de toekomst van KLM. Naast het afzien van drie jaar loonsverhoging, inleveren van vakantiedagen, hogere productiviteit en wat kleinere zaken hebben we ook nog eens ingestemd met een nieuw loongebouw. Alles bij elkaar besparingen van tientallen miljoenen euro's. KLM had graag de huidige Werk en Rusttijden Regeling (WRR) om zeep willen helpen, maar daar was onder onze leden totaal geen draagvlak voor. Het reisverlof (RV) van Buenos Aires wordt vaak genoemd als voorbeeld, maar met een dagje of wat inleveren waren we er echt niet geweest.
Wat we daarbij zeker niet mogen vergeten, is dat we destijds hebben gekozen voor vrije tijd boven geld. Als we nu alsnog aan de WRR gaan tornen, leveren we dus opnieuw geld in.

Transform en Perform
Begin september zei De Juniac, de grote baas van AF/KL, dat Transform 2015 een succes was. De KLM topmanagers die erbij zaten, knikten instemmend ja. Vervolgens werd Perform 2020 kort toegelicht als een investeringsprogramma - meer dus dan een bezuinigingsronde.
Daarna volgde het nieuws elkaar in hoog tempo op: Eurlings vloog eruit en Elbers, de nummer twee uit de directie, werd per direct opvolger. Bij de derde kwartaalcijfers maakten de werknemersorganisaties kennis met de nieuwe CEO. Hij zei toen - anders dan De Juniac - dat Transform 2015 niet heeft gebracht wat het had moeten brengen. Verbazing alom, en de VNC heeft behoorlijk kritisch gereageerd. Elbers zei dat het anders moest, maar hoe? Daar zou hij nog op terugkomen. 

De bonden zijn echter nog altijd niet formeel op de hoogte gesteld van hoe het anders zou moeten. Wel werd via medewerkersessies en conferencecalls met de media wereldkundig gemaakt dat  KLM productiever moet worden en vooral goedkoper moet gaan werken. Dat is de boodschap die Elbers overal uitdraagt, behalve rechtstreeks aan de vertegenwoordigers van de werknemers, oftewel de bonden. Vreemd, want met diezelfde bonden moet wel een cao worden afgesloten. Tenzij KLM dat met alle werknemers persoonlijk wil gaan doen...

Voordeur in en achterdeur uit?

Het lijkt een trend te worden om tegen de tijd dat de cao-onderhandelingen voor de deur staan de slecht nieuws show op te starten. Het is toch geen nieuws dat KLM concurrentie ondervindt van de Low Cost Carriers op Europa en van de Middle East Carriers op ICA. Waar de VNC zich dan ook zorgen om maakt, is hoe het kan dat KLM staat waar ze nu staat. Er is met Transform 2015 al fiks bezuinigd, maar wat heeft KLM met die miljoenen gedaan? Komt het de voordeur in en gaat het de achterdeur weer net zo hard uit? Daarover zullen we KLM de nodige vragen stellen! Met die antwoorden moeten we in de cao-onderhandelingen dan wel degelijk rekening houden.  

Hoe loopt een cao proces
Voor 18 en 19 december staat de aftrap van de cao-gesprekken gepland en in januari 2015 zijn er wederom twee keer twee dagen in de agenda geblokt.

Hoe gaan we de gesprekken in?
De VNC heeft een regulier proces doorlopen en voorbereid: er is een uitvraag onder de leden geweest voor input via een speciaal VNC cao-emailadres. Er kwamen veel reacties binnen, waaronder ook een aantal onderwerpen dat niet bij de cao-onderhandelingen thuishoort omdat ze niet arbeidsvoorwaardelijk zijn - denk aan IPB. Deze zullen echter wel door de onze groepscommissie of OR worden opgepakt. Alle cao-voorstellen van de leden zijn wel in de discussie met het sectiebestuur en de Ledenraad (jouw parlement) meegenomen en middels een stemming gewaardeerd en in een motie ter stemming aangeboden. Zoals gebruikelijk worden deze wensen van onze achterban vlak voor de start van de cao in een voorstellenbrief aan KLM kenbaar gemaakt. Deze vormen de basis voor de opdracht waarmee jouw onderhandelingsdelegatie op pad gaat. Als de brief naar KLM uit gaat, informeren we hierover vanzelfsprekend ook jullie via onze mediamix (nieuws via mailberichten, website, Facebook, Twitter en voor achtergronden het Magazine).

De VNC heeft daarnaast vanaf vandaag een Cao button op de site met de onderdelen:
Cao nieuws:                          deze wordt gevuld vanaf de start van de cao
Cao ledenbijeenkomsten:  hier vind je de data en hoe je je kan aanmelden
Cao delegatie:                       kijk welke collega's zich inzetten voor een goede cao
Cao FAQ:                                de meest gestelde vragen mét antwoord
Cao achtergrond:                  voor als je wilt weten hoe het ook alweer zat
Cao + protocollen:                dit is jouw huidige cao inclusief protocollen

Tot slot vragen we jullie om met ons mee te blijven denken, maar ook om vertrouwen te hebben. Verschillende collega's van de diverse bedrijfsonderdelen vinden wel wat van elkaars cao. Men wijst van de een naar de ander: niet alleen naar de WRR voor cabine maar ook naar de roosters van de grond en de pensioenleeftijd van de vliegers. Met het 'out in the open' gooien van weinig concrete plannen creëert KLM een soort stammenstrijd. Tijdens de cao-onderhandelingen zit het bedrijf samen met alle bonden aan tafel en daar worden uiteindelijk zaken gedaan. To be continued...

Juist in deze tijden, samen sterk.

KLM sectiebestuur

 

 

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA