KLM Cabineoverleg september

1 okt. 2021
In het cabineoverleg met KLM is gesproken over: de aankomende verbetering aan ons roostersysteem; het DI budget; restricties en reserves; plussen in NIZ; vervroegd uittreden met vergoeding en de korpsplanning voor 2022. Laatstgenoemd onderwerp behoeft nog nadere afstemming waarvoor op korte termijn een extra cabineoverleg wordt ingepland.

In dit verslag lees je kort de hoofdpunten, tijdens onze live ledeninfosessies kun je eventuele vragen stellen.

Roostersysteem verbetering
De VNC had al eerder bij KLM aangekaart dat er onvrede in het korps heerst over de vele, soms ingrijpende, last minute aanpassingen in roosters. KLM beloofde toen verbeteringen en verwacht volgende week daadwerkelijk een systeemaanpassing in te bouwen waardoor dit soort vervelende situaties minder zouden moeten plaatsvinden. Die verbetering dient er voor te zorgen dat bij aanpassingen van een vlucht - bijvoorbeeld een vertrektijd die iets wijzigt - niet de hele cabinebemanning van de vlucht wordt gehaald. Met name bij collega’s die Europa vliegen werden hierdoor toegezegde ICA reizen plots omgezet in EUR vluchten. KLM gaat er dus spoedig wat aan doen om dit te voorkomen en zij zal het korps daarover verder informeren.

Bevestigingsmail DI-budget
KLM heeft toegezegd dat zij bij toekomstige keuzes voor het DI-budget nu wel een bevestigingsmail zal sturen waarin de gemaakte keuze zichtbaar is. Deze bevestiging zorgt er dan voor dat iedereen altijd (in)zicht heeft en houdt in zijn/haar keuze.

Restricties en reservebeleid
De uit het vaccinatiebeleid voortkomende restricties betekenen - zoals regulier bij collega’s met een restrictie - dat er geen reserves worden ingezet bij betreffende collega’s. De VNC bewaakt ook in dit proces van het vaccinatiebeleid dat onze Cao-afspraken worden gevolgd. Dat betekent bijvoorbeeld dat het aantal reserves per persoon per jaar niet mag worden overschreden. Deze maxima aan reserve(blokken) verschillen per functie en tewerkstellingspercentage, het volledige overzicht vind je op de WRR pagina van MyKLM.

Plussen in NIZ
Bij uitzonderlijke situaties kan KLM ‘Plussen in NIZ voor geld’ als flexibiliteits-tool in de uitvoering inzetten. Afgelopen weekend deed zo’n acute situatie zich voor toen er plots tekorten waren door een piek in het ziekteverzuim. De VNC heeft ingestemd met dit proces maar houdt daarbij scherp in de gaten dat dit bijvoorbeeld niet een uitvraag voor structureel en/of tijdelijk meerwerk blokkeert. Volgens KLM gebeurt dat ook niet en zet zij het ‘plussen in de uitvoering’ alleen in bij onvoorziene omstandigheden waar je in de planning geen rekening mee kan houden, zoals nu een piek in het ziekteverzuim. Let op: door plussen in NIZ voor geld verhoog je jouw inkomen, wat invloed kan hebben op de hoogte van je momenteel geldende arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Regeling Vervroegde Uittreding
Door onze Cao-afspraak die aansluit op de vernieuwde pensioenwetgeving wordt het vanaf 2022 tot 2025 mogelijk om voor het bereiken (met een minimum van 6 maanden en maximum van 3 jaar) van de AOW-leeftijd uit dienst te gaan met een financiële vergoeding. Vanaf volgend jaar vervangt deze tijdelijke regeling de ‘deeltijd 80/90/100 voorafgaand aan pensioen regeling’ (de permanente 80/80/100 regeling blijft wel zoals die is). Voordat de regeling daadwerkelijk van kracht gaat, komen we hier uitgebreider bij jullie op terug.

Opschalen naar zomer 2022
We zijn momenteel met KLM in gesprek over het productiescenario voor volgend jaar (2022). Er zijn nog veel onzekerheden en daarnaast inhoudelijke discussies gaande bijvoorbeeld over volgorde en inzet van diverse scenario’s en wat dat betekent voor eenieder. We moeten eerst ingewikkelde discussiestukken afronden voordat we een totaalbeeld aan jullie kunnen schetsen en vragen dus om jullie geduld.

Toelichting in infosessies
In onze digitale infosessies lichten we actualiteiten verder toe, inschrijven kan via dit aanmeldformulier voor:

Maandag 4  oktober 13.00 uur - 14.00 uur
Woensdag 13 oktober 14.00 uur - 15.00 uur
Maandag 25 oktober 11.00 uur - 12.00 uur
Donderdag 11 november 11.00 uur - 12.00 uur
Vrijdag 26 november 11.00 uur - 12.00 uur
Wij kijken ernaar uit je te zien/spreken!

Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer
Marije Kroese en Chris van Elswijk, KLM sectiebestuurders VNC


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA