KLM Cabineoverleg september

27 sep. 2013

Pensioen, de stichting Anti Skid Groep, vervolg seizoens ca’s en de planningstand zijn onderwerpen uit het cabineoverleg van deze maand. In dit verslag vind je een samenvatting van deze onderwerpen. Pensioen 2014De VNC heeft vorige maand een uiterst creatief voorstel gepresenteerd Pensioen, de stichting Anti Skid Groep, vervolg seizoens ca’s en de planningstand zijn onderwerpen uit het cabineoverleg van deze maand. In dit verslag vind je een samenvatting van deze onderwerpen.
Pensioen 2014
De VNC heeft vorige maand een uiterst creatief voorstel gepresenteerd in het cabineoverleg met daarin een oplossing voor verder versobering van onze pensioenregeling en dit op een kostenneutrale manier. Deze maand zou KLM met een inhoudelijke reactie komen maar die bleef helaas uit. De andere cabinebonden geven aan dat zij het VNC voorstel een warm hart toedragen en graag uitgewerkt willen zien of een en ander fiscaal haalbaar is. Uiteindelijk is afgesproken dat KLM een “technische sessie” gaat organiseren. In deze sessie wordt samen met de bonden de fiscale haalbaarheid van het VNC voorstel bekeken. Wordt dus wederom vervolgd.
Stichting Anti Skid Groep

Tijdens het cabineoverleg werd ruim tijd vrij gemaakt om uit de doeken te doen hoe de Stichting Anti Skid Groep (ASG) van de vliegers werkt. Deze groep is opgericht om werknemers met een problematisch middelen gebruik (denk aan MAD) te helpen hun probleem op te lossen. Eén van de bestuursleden van de ASG heeft een uitgebreide presentatie in het overleg gegeven hoe de stichting te werk gaat. Doel hiervan is om te bekijken of het zinnig is om ook voor cabineleden een dergelijke stichting op te richten.  KLM heeft aangegeven dat zij voorstander hiervan is, ook VNC ziet hier voordelen in. VNC heeft eerder gerefereerd naar een meer socialer beleid en heeft daarom al in 2011 een conferentie in Denver van HIMS (een vergelijkbare organisatie) bezocht. HIMS is al in 1974 opgericht en behaalt goede resultaten om Amerikaanse vliegers met een verslaving terug te begeleiden naar de cockpit. Het hoe of wat van een mogelijke ASG voor cabineleden moet nog verder uitgewerkt worden.
KLM heeft ook een beeld geschetst hoe het MAD beleid bij andere luchtvaartmaatschappijen is georganiseerd. De conclusie is dat er niet veel is op het gebied van een ondersteunend programma zoals bij ASG, wel bestaat er veel regelgeving.
Vervolg seizoens ca´s
KLM heeft uitgelegd hoe het komt dat er een structurele piek is in de zomer ten opzichte van de winter. Ook in de zomer van 2014 is een duidelijke piek waarneembaar. Om deze op te vangen wordt, zoals vorige maand al gemeld, eerst de gebruikelijke doorstroom vanuit KLC toegepast en uitvraag gedaan naar (structureel) meerwerk, non-actief en inzet van de flexers.  De piek is verklaarbaar doordat KLM nu voordeel probeert te halen uit het feit dat er nu eenmaal meer vraag is in de zomer en er dus meer geld valt te verdienen in de zomer (ook de ticketprijzen zijn bijvoorbeeld hoger). Om de piek op te vangen in de vloot gaan  de vliegtuigen groot onderhoud in tijdens de wintermaanden.
Inkijk planningstand

Aansluitend hierop is, zoals elke maand, een inkijk gegeven in de planningstand. KLM toonde zeer voorzichtige cijfers: er is nog steeds niets definitiefs te melden. Er staan wel wat cursussen voor tweebanders, P en SP in de planning maar deze cursussen worden de komende maanden pas definitief. Die (oranje) streep zelf alvast op je uniform naaien is dus helaas nog steeds voorbarig, zelfs ook voor de meest seniore collega´s!
Het volgende cabineoverleg in oktober wordt volledig gebruikt voor een vervolg op de discussie over het loongebouw.
KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA