KLM cabineoverleg oktober 2021

29 okt. 2021
Met Schiphol en het Amsterdamse Bos in schitterende herfstkleuren als decor spraken vertegenwoordigers van KLM en de twee cabinebonden onder meer over de volgende onderwerpen:

-
Vaccinatiebeleid
-
Productie en uitvraag tijdelijk meerwerk
-
De Planningsstand

Vaccinatiebeleid
Het aantal vaccinatie-restricties wereldwijd voor zowel passagiers als crew neemt toe: een aantal landen heeft al aangegeven alleen nog gevaccineerde reizigers en bemanning toe te laten, andere landen hebben hun intentie daartoe aangekondigd. KLM wordt vrijwel dagelijks geconfronteerd met veranderingen in vaccinatie-voorwaarden en is bezig met het opstellen van eenduidig beleid ten aanzien van crew en roosters. Het bedrijf houdt daarbij rekening met de wet- en regelgeving van lokale overheden en die van Nederland en uiteraard ook de commerciële belangen. Daarbij probeert men zo lang mogelijk het gehele korps te faciliteren met maakbare roosters, die in overeenstemming zijn met de afspraken uit de cao.
De VNC vindt het positief dat KLM een uiterste inspanning levert voor alle leden van het korps cabinepersoneel maar vroeg wel aandacht voor de nog altijd aanwezige spanning tussen de groepen gevaccineerde en ongevaccineerde collega’s. De uitdaging blijft om beide groepen zoveel mogelijk recht te doen, zonder dat dat grote nadelen oplevert voor één der partijen.

Productie en uitvraag tijdelijk meerwerk
De productie is door restricties en corona-gerelateerde maatregelen van verschillende landen nog altijd grillig en laat zich lastig voorspellen. Vooralsnog is er echter sprake van enige groei en om alle vluchten te kunnen bemannen zag KLM zich genoodzaakt een uitvraag voor tijdelijk meerwerk te doen. Dat leverde een fors aantal reacties op: maar liefst 149 Full Time Equivalent (FTE) was bereid om meer te gaan vliegen.
In verband met de hoge verzuimcijfers van dit moment voorziet KLM echter toch nog tekorten, vooral voor begin 2022. De VNC blijft met KLM in gesprek over oplossingen voor die eventuele tekorten. We willen de collega’s die zich voor meerwerk hebben opgegeven bij deze bedanken voor hun inzet en flexibiliteit.

De Planningstand
Zoals gebruikelijk werd ook in dit cabineoverleg de planningsstand met ons gedeeld. Vooral voor de maand december richting begin januari wordt een tekort aan crew verwacht. Vanuit de afdeling Netwerk Planning kwam namelijk de vraag om zo min mogelijk gebruik te maken van gereduceerd vliegen in verband met de loadfactor: de boekingen zijn dusdanig dat gereduceerd vliegen kan leiden tot minder passagiers aan boord. De afspraak is immers dat bij gereduceerd vliegen er 52 stoelen in het reserveringssysteem zullen worden geblockt. KLM gaat kijken hoe zij hier het beste vorm aan kan geven.

En verder
De VNC heeft KLM gevraagd om de plannen ten aanzien van de verdeling van productie binnen het
Europese netwerk tussen KLM en KLC inzichtelijk en daarmee overzichtelijker te maken. Ook het perspectief op lange termijn moet daarin meegenomen worden: de tijdelijke verschuiving van productie naar KLC, vlootontwikkeling en de vervanging van de Boeing 737 op Europa.
We werden door KLM ingelicht over de juridische bodemprocedure die door een aantal collega’s is
aangespannen. Deze collega’s waren voorheen werkzaam voor Martinair en zijn van mening dat voor hun datum indiensttreding ten onrechte de datum van aanvang van werkzaamheden bij KLM is. Zij laten deze stelling nu toetsen door de rechtbank.
Ten aanzien van de roosterproblematiek liet KLM weten er alles aan te doen deze op te lossen,
bijvoorbeeld door verzoekvluchten die ten onrechte uit het rooster werden gehaald, handmatig terug te plaatsen.

Meer informatie? Geef je op voor de infosessies!
Voor meer informatie en antwoorden op al je vragen nodigen we je van harte uit om je in te schrijven voor één van onze infosessies. Gebruik daarvoor dit aanmeldformulier.

De eerstvolgende infosessies staan gepland op:
* Donderdag 11 november 11.00 uur - 12.00 uur
* Vrijdag 26 november 11.00 uur - 12.00 uur

Wij kijken ernaar uit je te zien/spreken!

Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ingrid Brama, Roberto Tunzi,
Ivo Kruse Koster en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA