• home
  • Actueel
  • KLM Cabineoverleg oktober 2017 met mede als topic looninhouding

KLM Cabineoverleg oktober 2017 met mede als topic looninhouding

27 okt. 2017
Als eerste hebben we in dit cabineoverleg aan KLM gemeld het onacceptabel en onbegrijpelijk te vinden dat zij loon inhoudt van cabinepersoneel dat deelnam aan het uur werkonderbreking voorafgaand aan de vluchten op 15 september 2017. Bij eerdere werkonderbrekingen of stakingen van welk KLM personeel dan ook heeft de KLM  directie weliswaar gedreigd met het niet uitbetalen van loon maar is daar nooit daadwerkelijk toe overgegaan.

De ene beroepsgroep binnen KLM wordt door de directie anders behandeld dan de andere. Hiermee heeft cabinepersoneel dus de twijfelachtige eer om deze primeur te krijgen...

Actievoeren is een grondrecht
De VNC heeft een dringend verzoek gedaan om - onder meer in het kader van gelijke behandeling - alsnog over te gaan tot uitbetaling van het ingehouden loon. KLM heeft hier direct nee op gezegd!

Actievoeren is een grondrecht en de VNC heeft in haar lange historie slechts recent in een uiterst geval hier gebruik van gemaakt. De werkgever mag daar van vinden wat zij wil maar een transparante en vooral redelijke reactie is dan gebruikelijk. Nu zijn zowel de werknemers als de cabinebonden voor een voldongen feit gezet met de inhouding op de salarissen van deze maand.

Doel en kosten van salarisinhouding?
Uiteraard hebben we KLM gevraagd wat het doel en wat de bijkomende kosten van het administratief regelen van de salarisinhouding bij de deelnemers van de werkonderbreking waren. De reactie van KLM op onze bezwaren en vragen was summier: ergens op het registratiebriefje heeft dit gestaan en tja dat dit nu nooit eerder is gebeurd bij andere KLM’ers maar wel bij cabinepersoneel, dat zij zo… Volgens KLM heeft de werkonderbreking overlast aan de passagiers veroorzaakt en dat was de reden voor inhouding loon. Wat het aan loonadministratie heeft gekost weet men echter niet, hiermee valt de onderbouwing van compensatiekosten feitelijk weg en lijkt het een principekwestie. Opmerkelijk feit is nog dat KLM eerder heeft gezegd wel te melden dat er mogelijk loon wordt ingehouden maar dit in de praktijk niet te doen omdat het qua tijd en geld te veel zou kosten.
Wij zullen KLM middels een officieel schrijven eveneens onze bezwaren en onderbouwing hiervan melden. De advocaat is ook al het een en ander juridisch aan het uitzoeken en uiteraard houden we jullie op de hoogte.  

Compensatie voor gedupeerde leden
Mocht er vanuit KLM of juridisch gezien geen positief nieuws komen dan zullen VNC-leden die zich hebben geregistreerd voor deze werkonderbreking door ons worden gecompenseerd. Maak een foto of pdf van je loonstrook waarop de inhouding van dat uur loon staat en mail deze secretariaat@vnconline.nl. De VNC zal dan alles in gang zetten om het ingehouden uurloon bij haar leden terug te storten op de rekening zoals vermeld op de salarisstrook.

Evaluatie productiviteitsverhoging onder cabinepersoneel
Na lang aandringen van de VNC komt er toch nog een evaluatie onder cabinepersoneel over de geleverde productiviteitsverhoging. Gebruikelijk is dat er jaarlijks een jaarlijks zogeheten MTO (medewerkers Tevredenheid Onderzoek) wordt gedaan. Dit is niet gebeurd terwijl dit heel belangrijk is. Nog voor de feestdagen zal KLM nu een vragenlijst uitzetten onder het hele cabinekorps. Naar verwachting zal de uitkomst in januari 2018 worden gedeeld. Houd je KLM mail dus in de gaten want het is belangrijk dat je jouw mening geeft!

Planningsstand door- en instroom
We hebben een inkijk gekregen in de KLM in- en doorstroom planning voor het gehele jaar 2017 en deels voor 2018. Het ziet er als volgt uit voor 2017: 525 FTE reguliere instroom; 192 her in dienst ca’s; 91 instroom ex-KLC; 47 asian instroom. Voor de doorstroom is dat in 2017 in totaal: 192 naar tweebander; 300 naar purser en 130 naar senior purser.
Voor volgend jaar staan van 1 januari tot 24 maart aan instroom het volgende gepland: 84 FTE reguliere instroom; 14 ex-KLC instroom; 36 Asian instroom. Voor doorstroom is de planning in diezelfde periode: 96 naar tweebander; 48 naar purser en 36 naar senior purser.
Opmerkelijk is dat KLM in haar planning ‘gewoon’ uitgaat van 40% -1 ca op de ICA vluchten. Er was weliswaar een zogeheten overschot gecreëerd maar dat probeert men weg te gaan managen middels vakantietoewijzing, het afbouwen van tellerstanden en de uitvraag van minderwerk. Goede nieuws is wel dat er rond de feestdagen minder strak is gepland dan vorig jaar en dat voor volgend jaar zomer opnieuw een fikse netwerkgroei wordt verwacht.

Verruiming boardingtijd?
KLM wil specifiek op de grote vliegtuigen (400-seaters) de boardingtijd verruimen met 5 minuten, wat voor crew betekent dat zij 5 minuten eerder aan boord moet zijn. Doel is om met de huidige hoge bezettingsgraad de vertrekpunctualiteit te verhogen. De VNC is bereid daar over na te denken mits de afmeldtijd ook wordt verruimd. Een half uur is niet meer voldoende, als je het groeiend aantal passagiers niet op tijd in een toestel krijgt, krijg je ze namelijk ook niet op tijd er uit. KLM heeft toegezegd het afmeldproces te gaan meten.

Werknemers met een flexcontract
De VNC constateert dat de flexregeling arbeidsvoorwaarden sinds 2002 niet meer is geactualiseerd. Hoewel de groep flexers klein is en in de praktijk de verwijzing naar de cabine-cao geldt, moet hun info wel up to date zijn. Dit zal nu worden gerealiseerd tijdens de actualisatieronde van de cao.

Wirwar KLM communicatie
De VNC heeft KLM geïnformeerd over het toenemend aantal klachten vanuit het cabinekorps over de brij aan KLM communicatie. Hierdoor is onduidelijk wat bijvoorbeeld nice to know en wat need to know is. Denk aan de status van  mail/ newsapp / yammer etcetera. Verder neemt het aantal ‘in tegenstelling tot wat wij eerder hebben bericht’ artikelen toe wat ook tot verwarring leidt. We hebben KLM gewezen op de preambule van de cao-tekst: "Het bevorderen van een zodanige communicatie dat voor de werknemer inzicht in het ondernemingsbeleid mogelijk is". KLM gaf zelf aan te herkennen dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Er is beloofd dat de KLM communicatie beter en efficiënter wordt ingericht.

Tot slot:
  • Voor de seizoen ca’s gaat de VNC over tot arbitrage betreffende de interpretatie van het cao artikel over hun contracten. Wij vinden dat zij een Onbepaalde tijdscontract (OT) hadden moeten krijgen i.p.v. nogmaals een 1 jaarscontract. Verder ligt er voor de seizoenscontractanten nu vanuit KLM een voorstel voor een winstdelingsregeling waar de VNC nog vragen over heeft gesteld en op antwoord zal wachten;
  • is er besloten om in een werkgroep de cao-actualisatie af te ronden;
  • zal de VNC samen met FNV cabine en de VNV bij KLM terugkomen op uitgifte daggelden;
  • ligt het onderwerp ‘voorwaarden bij naamspelden’ bij de Ondernemingsraad;
  • zal er in een KLM crew bulletin aandacht zijn voor fatigue;
  • is een toelichting over de bezuinigingen uit HPO door KLM vooruitgeschoven.

Heb je nog vragen of opmerkingen aangaande KLM cabinezaken, mail deze gerust naar secretariaat@vnconline.nl.

KLM sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA