KLM cabineoverleg oktober

30 okt. 2014

Korte Opdrachten (KO's) in reserve thuis; de zogeheten COL index voor Aziatische collega's; de planningstand en 'groentjes' waren onderwerp van gesprek in het KLM cabineoverleg van oktober. Doorstroom KLM heeft ons weer bijgepraat op de planningstand en hieruit blijkt dat de mogelijke
Korte Opdrachten (KO's) in reserve thuis; de zogeheten COL index voor Aziatische collega's; de planningstand en 'groentjes' waren onderwerp van gesprek in het KLM cabineoverleg van oktober.


Doorstroom
KLM heeft ons weer bijgepraat op de planningstand en hieruit blijkt dat de mogelijke doorstroming eind januari definitief wordt. 

Afwijzen op production grounds / planningsstand / verzoekenteller
Ondanks dat het eigenlijk een Groepscommissie discussie is, kwam vandaag het belang naar voren dat zowel P&A medewerkers als alle cabineleden op de hoogte zijn van de uitleg waarom bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes verzoeken vaker wordt afgewezen 'on production grounds'. KLM beaamt dat de communicatie hierover op orde moet zijn en streeft dat ook na.

Een ander punt uit de P&A hoek is de aanpassing van de verzoekenteller bijlangdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap.

Volgens KLM is het in de huidige praktijk zo dat de verzoekenteller normaal wordt afgebouwd tijdens langdurige afwezigheid. Het kan dus voor komen dat ca's weer opstarten en een heel lage of zelfs 0 tellerstand hebben. Dit is niet zoals het in de cao is afgesproken, maar KLM zal dit wel juist gaan uitvoeren. Dat houdt in dat na betermelding, de ca de gemiddelde tellerstand mee krijgt van zijn of haar functie.

Korte opdrachten in reserve thuis
Over het wel of niet mogen inzetten van een Korte Opdracht  (KO) in een reserve thuis blok is nog steeds geen overeenstemming bereikt tussen KLM en de cabinebonden. KLM meent dat alle afspraken over RT die ten tijde van PBS zijn gemaakt zijn overgegaan toen het huidige verzoekensysteem werd ingevoerd. Daar was een KO in een RT kunnen plaatsen er één van. De VNC en ook de andere bonden blijven van mening dat de KO niet thuis hoort in een RT maar alleen, zoals ook in de cao staat, gebruikt mag worden om toe te werken naar een verzoekvlucht. Wij willen van KLM weten wat de consequenties zijn van het afschaffen van KO in RT blokken en wat alternatieven zijn om het mogelijke verlies aan indeelmogelijkheden op te vangen. KLM is schoorvoetend akkoord gegaan om dit uit te zoeken. Wordt vervolgd dus.

Geldigheid taalexamens en MPI
Aangezien de doorstroming dichterbij lijkt dan ooit en dus ook promoties op korte termijn te verwachten zijn, is het bedrijf zich gaan verdiepen in de collega's die 'klaar staan'. Van hen is bij niemand de geldigheidstermijn van het MPI (5 jaar) of het taalexamen (3 jaar) verlopen. De conclusie is niettemin dat het goed is om deze afspraken eens te evalueren. Dit gebeurt in het intern overleg met de Groepscommissie, maar ook aan de cabinetafel zullen wij geïnformeerd worden over de plannen.

Procedures langer door werken
In het vorig cabineoverleg is afgesproken dat er geen gesprek meer komt tussen de werknemer en werkgever over het besluit dat men door wil vliegen na de leeftijd van 60 jaar. Collega's dienen nu zelf een brief te sturen waarin men aangeeft nog niet met pensioen wenst te gaan. KLM komt volgende maand nog terug met een antwoord waarom voor deeltijdpensioen je zes maanden van te voren aan moet geven dat je dat wenst en bij doorvliegen na je 60e slechts vier maanden gehanteerd worden.

Status 'groentjes': UM-procedure en uitstap CA
En dan is er een discussie uit de (hele) oude doos. Ooit was er een document met allerlei bijkomende afspraken die niet in de cao waren opgenomen maar wel werden gehanteerd, de zogenaamde 'groentjes'. Op een later moment is afgesproken tussen de arbeidsvoorwaardelijke partijen dat deze afspraken zijn vervallen met uitzondering van de doorstroomregeling KLC-KLM en de arbeidsvoorwaarden van Japanse ca's.

KLM heeft nu het standpunt dat de afspraken niet meer onderwerp van gesprek zijn voor de cabinetafel, maar dat bepaalde afspraken nog wel van kracht zijn. Deze zouden dan bijvoorbeeld via het intern overleg besproken dienen te worden (Snapt u het nog?). Voorbeelden hiervan zijn de taken van de uitstap ca en van het wegbrengen van een UM. Om het niet al te ingewikkeld te maken is besloten om inderdaad vast te stellen dat er geen arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn gemaakt rondom het wegbrengen van de UM en de uitstap ca en dat dit soort zaken in het intern overleg besproken dienen te worden. KLM heeft ons nogmaals laten weten dat zij nooit heeft beoogd met het afschaffen van de groentjes de afspraken te schrappen, maar dat de intentie was om deze afspraken van de arbeidsvoorwaardelijke tafel te halen.

Cost of Living index
KLM heeft uitgezocht hoe zij de afspraak over de COL (Cost of living) index voor Asian Cabin crew (ACC) interpreteert.  De VNC wil vasthouden aan de afspraak voor ACC dat hun salarissen in principe jaarlijks geïndexeerd worden. Vorig jaar is er met de bonden een afspraak gemaakt om dat bij uitzondering niet te doen. Voor 2014 wilde VNC geen uitzondering maken omdat er op verschillende fronten al genoeg was ingeleverd. Aangezien er ook onder de bonden geen overeenstemming is bereikt, houdt dit nu in dat er dit jaar gewoon volgens afspraak geïndexeerd wordt, daar waar VNC ook een voorstander van is. 

Tot slot is er naar aanleiding van een recente uitzending van Nieuwsuur door de VNC gevraagd hoe de informatie-uitwisseling verloopt tussen de veiligheidsdiensten in Frankrijk en Nederland. We wilden weten of de informatie die AF van Franse veiligheidsdiensten krijgt over bijvoorbeeld het (niet-)vliegen over oorlogsgebieden ook gedeeld wordt met KLM. KLM heeft bevestigt dat de informatie hetzelfde is.

Heb je nog vragen? Bel of mail de VNC!

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA