KLM Cabineoverleg november 2022

28 nov. 2022
Na alle cao-onderhandelingen was er afgelopen vrijdag weer een regulier cabineoverleg, waarvan we de belangrijkste punten in dit bericht toelichten.

In- en doorstroom en promoties
De in- en doorstroom en promoties van cabinecollega’s is nog steeds in volle gang.
Voor het gehele jaar 2022 komen we op onderstaande totaal aantallen in fte:

  • instromers bijna                                                     1000
  • instroom ACC                                                              25
  • doorstroom van eenbander naar tweebander       60
  • promotie CA naar Purser                                         192
  • promotie P naar Senior Purser                                108

Planning voor begin 2023
De voorlopige planning voor begin 2023 is dat de eerste tientallen klassen met nieuwe instromers iets vooruitschuiven. Dat komt onder meer door het deels vooruitschuiven van de productie, meer toekenning van (tijdelijk) meerwerk en minder deeltijdaanvragen. Binnenkort meer over de startdata van basiscursussen.
Voor begin 2023 komen we dan op onderstaande totaal aantallen in fte:  

  • instroom ACC                                                                20
  • doorstroom van eenbander naar tweebander       240
  • promotie CA naar Purser                                             60
  • promotie P naar Senior Purser                                    48

Verder starten begin volgend jaar de ‘10 maanden-gesprekken’ voor nieuw ingestroomde cabinecollega’s. Onder voorbehoud van goed functioneren en verder geen issues is de afspraak dat de bepaalde tijd contracten zullen worden omgezet in vaste contracten.

VNC Cabin investigators voor jouw veiligheid!
Indien er een incident aan boord heeft plaatsgevonden, is het mogelijk dat er een vliegveiligheidsvoorvallen-onderzoek wordt opgestart. Er wordt daarmee geprobeerd te achterhalen wat de oorzaken en omstandigheden zijn die mogelijk tot verminderde veiligheid hebben geleid. Het doel is om veiligheid voor cabinecollega’s voorop te stellen en herhaling van soortgelijke voorvallen te voorkomen. Het gaat hierbij om een intern KLM-onderzoek naar voorvallen met betrekking tot vlieg-, operationele- en/of arbeidsveiligheid.
Jaren geleden stelde KLM voor om het protocol dat met de grondbonden was afgesproken 1 op 1 over te nemen voor cabinepersoneel. Op aandringen van de VNC hebben we toen met KLM onderhandeld om specifiek gerelateerde cabinezaken goed te borgen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij, net als de cockpitcollega’s, een eigen vliegveiligheidsvoorvallen protocol hebben. De VNC heeft zich hier altijd hard voor gemaakt en ook in geïnvesteerd onder andere door 3 VNC-cabineleden tot cabin investigator op te leiden. Zij draaien namens cabinecollega’s mee in het vv-onderzoek als er cabineleden bij betrokken zijn.

Doe mee met onze infosessies
Heb je vragen, ideeën of wil je meer informatie? Geef je hier op voor onze digitale leden infosessies, we zien en spreken je graag!

Samen sterk: door en voor jou!

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Chris van Elswijk, Roberto Tunzi, Marije Kroese
KLM sectiebestuurders


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl -020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA