KLM cabineoverleg november 2021

25 nov. 2021
In het cabineoverleg van deze maand zijn er diverse onderwerpen besproken tussen de cabinebonden en KLM. In dit verslag lees je de hoofdpunten:
  • DI budget > bevestigingsmail
  • Coronabeleid > ontwikkelingen
  • Ziek in JV > instemming werknemer inzake JV
  • Vacation Change > gerealiseerd
  • Planningsstand > update
  • Voormalig jaarcontractanten/wachtlijstkandidaten > update
  • Terugkeer > afspraken worden nog gefinaliseerd.

Tijdens onze live ledeninfosessies kun je eventuele vragen stellen.

DI budget
Vorig jaar ontstond er rondom het DI budget wat onduidelijkheid omdat er, na het maken van een persoonlijke keuze qua besteding, geen bevestigingsmail vanuit KLM kwam. Gevolg was dat enkele collega’s die niet hun gemaakte keuze kregen, geen bewijs - lees geen bevestigingsmail - hadden van hun aangegeven voorkeur. Daarom hebben wij voor 2021 met KLM afgesproken dat zij wel een bevestiging van de keuze per e-mail naar je sturen. Sinds afgelopen dinsdag (23 november) heeft KLM dit daadwerkelijk geregeld. Dus als je vanaf die dag een keuze doorgeeft, wordt deze in een mail bevestigd. Collega’s die hun keuze al voor die 23e november hebben gemaakt, kunnen hun keuze opnieuw aangeven waarna je daarvan alsnog een bevestiging ontvangt. Naast onze communicatie zal ook KLM dit nog richting haar korps communiceren. Je keuze (opnieuw) doorgeven kan tot 31 december 23:59 uur.
Verder is door KLM aangegeven dat indien je het DI-budget (deels) wilt aanwenden voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, je voor ‘uitbetalen’ dient te kiezen. Feit blijft dat het toetsingsinkomen in geval van uitbetalen en (deels) aanwenden voor arbeidsvoorwaardelijke bijdrage leidt tot verhoging van het toetsingsinkomen met 1,93%
Om een goed inzicht te krijgen in de effecten van een dergelijke keuze, zou het helpen als er een aantal voorbeeldsituaties wordt uitgewerkt om de impact van de keuze op de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage inzichtelijk te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen aan de hand van een aantal ‘maatmensen’, waarbij wordt geschetst wat de consequenties zijn op de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in geval van keuze voor:
 
Uitbetalen, en dus (deels) aanwenden voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage
Dagen kopen
Inzetten voor opleidingsbudget
 
Op verzoek van de VNC heeft KLM toegezegd te komen met die voorbeelden met ‘maatmensen’ die een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moeten leveren voor 2022. Wordt dus vervolgd.

Coronabeleid
KLM kwam met een toelichting op het coronabeleid. Omdat het vaccinatiebeleid dagelijks wereldwijd verandert, heeft KLM minimaal tweemaal per week overleg met het Corona Assessment Team (CAT). Zij nemen dan alle actuele landenrestricties door en KLM ziet daarbij steeds meer landen komen die bepaalde verplichtingen stellen. De algehele vaccinatieplicht ingesteld door lokale overheden geldt nu voor zo’n tiental bestemmingen. Daarbij wordt bijvoorbeeld het Janssen vaccin vanaf januari aanstaande in Oostenrijk niet langer als vaccinatie geaccepteerd, is in Duitsland (deels) het 2G beleid van kracht en verschillen - zelfs binnen Europa - de geldigheidsduur van vaccinaties. Ook blijken er wereldwijd valse QR codes in omloop, met alle mogelijke gevolgen van dien (boetes/ gevangenisstraf). KLM benadrukt - ook in een mail aan de werknemers van 15 november - dat zij geen enkele vorm van fraude zal accepteren.

Verder liet de werkgever weten dat er cabineleden zijn die zich om voor hen moverende redenen niet melden bij KLM Health Services (KHS) als zij niet (volledig) zijn gevaccineerd. Het is daardoor niet mogelijk om hen van een reisrestrictie te voorzien, terwijl zij deze wel nodig hebben. Dit leidt momenteel tot problemen in de uitvoeringsfase, soms moeten er namelijk op het laatste moment crewwisselingen plaatsvinden om de vluchten uit te voeren. KLM overweegt om de vrijblijvendheid om je te melden bij KHS om te zetten in een instructie.  

Jaarlijks Verlof tijdens ziekte
De VNC ontvangt regelmatig klachten van leden over het afschrijven van JV gedurende een ziekmelding. Als je je ziek meldt en je hebt JV in je rooster, dan kan KLM alleen met instemming van jou (de werknemer) JV afschrijven. Er moet voordat het JV ingaat contact zijn geweest tussen de MCC en het betreffende cabinelid. De MCC moet in een dergelijke situatie vragen wat de betrokken collega wil: JV genieten of  verplaatsen. We hebben al een geruime tijd bij KLM aangedrongen op het juist, dus volgens de afspraak, formuleren van de communicatie en uitvoering. Volgens KLM zijn de MCC’s inmiddels goed geïnstrueerd en wordt de tekst op onder andere MyKLM snel aangepast zodat er niet langer misverstanden bestaan.

Vacation Change
Nog een onderwerp dat vakantie betreft; Vacation Change (kortweg VacChange) is sinds half november geregeld. We vinden dat een positieve ontwikkeling omdat het de kans vergroot om aan jullie verzoeken te kunnen voldoen. Alle vakantieverzoeken worden namelijk gezamenlijk behandeld. Kijk op de KLM site onder Vacation Change hoe het werkt.

Planningsstand
Door de constante bewegingen in het netwerk is het rondbreien van de productie momenteel lastig. Daarnaast vormen NIC (Niet Inzetbaar Corona)-meldingen en het hoge ziekteverzuim een probleem. Niettemin is de uitvoering goed opgevangen door de inzet van Plussen in NIZ. Ook is de mogelijkheid voor tijdelijk meerwerk opnieuw opengezet voor de periode van 31 januari tot en met 6 maart 2022. Tot nu toe hebben 85 collega’s (gelijk aan 22 FTE, wat betekent in fulltime cijfers) zich gemeld.

Voormalig jaarcontractanten
Ondanks dat we bij KLM hebben gepleit om voormalig jaarcontractanten bij terugkeer een contract voor onbepaalde tijd (OT) aan te bieden, zal KLM eerst weer een jaarcontract aanbieden. Conform de afspraken kan KLM kiezen voor het aanbieden van een onbepaalde tijd (OT) of een bepaalde tijd (BT) contract aan deze voormalige collega’s. Vanwege de onzekere bedrijfssituatie zegt KLM helaas niet in te kunnen gaan op ons verzoek voor een OT. Voorafgaand aan de indiensttreding zal een ‘hernieuwd kennismakingsgesprek’ plaatsvinden. Bij terugkeer zullen zij binnenkomen in salaristrede 2 en nemen zij hun senioriteit mee van het moment dat hun jaarcontract in 2020 eindigde. Hoewel we KLM gevraagd hebben om hen die direct een deeltijdcontract willen dit ook te bieden, geldt dat dit 26 weken na ingangsdatum van het nieuwe contract mogelijk is.

Voormalig wachtlijstkandidaten  
De VNC heeft meerdere malen aangedrongen op een verkort selectieproces bij terugkeer van de voormalige wachtlijstkandidaten, zij zijn immers al door het reguliere selectieproces gegaan. KLM heeft nu toegezegd dat deze voormalig wachtlijstkandidaten inderdaad niet het hele traject opnieuw hoeven te doorlopen, een hernieuwd kennismakingsgesprek volstaat.

Tot slot zijn we de teksten aan het finaliseren aangaande de condities van:
-
volgorde bij vervroegde terugkeer KLC gedetacheerden;
-
doorstroom vanuit KLC naar KLM.

Zodra dit traject zorgvuldig en compleet is afgerond, zullen we jullie uiteraard zo snel mogelijk informeren.

Hartelijke groet, Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi,
Chris van Elswijk, KLM sectiebestuurders VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA