KLM Cabineoverleg november 2019

29 nov. 2019
Het maandelijkse cabineoverleg tussen VNC en KLM gaat gewoon door, ook nu de cao onderhandelingen zijn vastgelopen. Gisteren kwamen vertegenwoordigers van beide partijen bij elkaar om over lopende zaken op arbeidsvoorwaardelijk gebied te spreken. Het aantal punten op de agenda was beperkt, maar o.a. de Verklaring Geen Bezwaar, de wetlease bij Stobart en de planningsstand kwamen aan de orde.
Het overleg begon met een presentatie van de heer Pieter Cornelisse, VP Mainport Strategy bij KLM, met als onderwerp ‘Schiphol en Groei’.

Groei op Schiphol noodzakelijk voor voortbestaan KLM
Op basis van eerdere bijeenkomsten had de VNC het onderwerp Schiphol en Groei op de agenda gezet. Het is immers in het belang van zowel de werkgever als werknemersorganisaties dat KLM kan blijven groeien. Samenwerking van partijen op dit gebied is dan ook wenselijk en de VNC vroeg zich af op welke gebieden zij een rol kon spelen met betrekking tot dit onderwerp.
De heer Cornelisse schetste in zijn presentatie een helder beeld van de stand van zaken: Het plafond van 500.000 vliegbewegingen dat in het Aldersakkoord is afgesproken voor 2020 is in 2017 al bereikt. Schiphol heeft in de afgelopen decennia actief geacquireerd en er zijn in verhouding met andere Europese luchthavens veel prijsvechters in Amsterdam neergestreken, die inmiddels 10% van het totaalaanbod vormen. Met andere woorden: Schiphol zit vol. De vraag is nu: hoe kan KLM blijven groeien op de hub Schiphol, groei die nodig is om concurrerend te blijven met andere Europese carriers. De verwachting is dat minister Nieuwenhuizen daar in december een besluit over gaat nemen. Een sterke ‘homecarrier’ is uitermate belangrijk, zo staat ook in het regeerakkoord te lezen. Zowel KLM als de VNC lobbyen dan ook actief in Den Haag om de werkgelegenheid voor alle 33 000 werknemers veilig te stellen.
Luchthaven Lelystad, met lagere havengelden en een goede infrastructuur zou veel charters en prijsvechters kunnen verleiden om naar die locatie uit te wijken en zo ruimte te maken op Schiphol voor KLM.
Opvallend in het relaas van de heer Cornelisse was dat overheden in de ons omringende landen een andere rol aannemen: daar lijkt de luchtvaart veel meer groei gegund te worden, telt behoud van werkgelegenheid zwaarder en krijgen nationale carriers een voortrekkersrol. KLM en haar werknemers zullen de handen inéén moeten slaan om eenzelfde soort positie te bemachtigen.

Verklaring Geen Bezwaar (VGB)
Elke potentiële steward of stewardess die is aangenomen bij KLM moet een VGB kunnen overleggen. De betreffende persoon krijgt een antecedenten onderzoek, uitgevoerd door de AIVD, waarbij o.a. wordt onderzocht of je in aanraking bent geweest met justitie of chantabel bent. Er zijn echter problemen bij een klein aantal kandidaten. Zij hebben bijvoorbeeld langer dan 4 jaar voor een carrier uit het Midden Oosten gewerkt en met deze landen heeft Nederland geen overeenkomst om informatie uit te wisselen, waardoor het onderzoek onvoldoende kan plaatsvinden en er derhalve ook geen VGB uitgegeven kan worden. KLM heeft hier geen invloed op en kan ook niet bemiddelen met de AIVD. Het probleem speelt gelukkig niet bij veel kandidaten maar is lastig.

Interchange met Stobart
De VNC hechtte eraan nogmaals haar teleurstelling uit te spreken over de gang van zaken omtrent de wetlease door KLM van Stobart Air, een low-cost maatschappij waar vakbonden niet worden geaccepteerd. Dit is een voor de VNC uitermate belangrijk onderwerp en KLM heeft zich onvoldoende aan de geldende afspraken omtrent inspraak door de overlegpartner gehouden. Hierdoor werden in het vorige cabineoverleg de verhoudingen op scherp gezet. KLM gaf aan in gesprek te willen blijven over dit onderwerp en duidelijkheid omtrent haar handelen te willen verschaffen. De VNC behoudt zich het recht voor om op juridisch gebied te onderzoeken of er correct gehandeld is, om herhaling in de toekomst te voorkomen.  

De Planningsstand
De grafiek voor de planning van de komende maanden laat wat ruimte in de maanden januari en februari zien. De oorzaak van die ruimte is dat er vaak wat meer ca’s gepland worden voor het geval er op Europa slots vrijkomen die KLM dan kan gebruiken. Als dat dan niet of nauwelijks gebeurt ontstaat er wat ruimte. KLM gaf aan dit weg te willen managen door een uitvraag voor tijdelijk minderwerk onder 1- en 2- banders.
Voor het 1e kwartaal in 2020 staan 42 nieuwe basiscursisten, 14 doorstromers vanuit KLC, 60 nieuwe Pursers en 36 promoties naar SP gepland. Deze aantallen zijn gelieerd aan de verwachte groei in combinatie met de opmaat naar het traditioneel drukkere zomerseizoen.

In de maand december zal er geen cabineoverleg plaatsvinden, in januari zullen de gesprekken weer worden hervat.

KLM Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Het gaat om jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA