KLM cabineoverleg november 2018

30 nov. 2018
Het maandelijks cabineoverleg tussen KLM en VNC vond gister weer plaats op het hoofdkantoor te Amstelveen. Op de agenda stond o.a. de ongelijke behandeling tussen cabine en cockpit wat betreft de XFA/XCM regeling, de plotselinge verandering van de regels bij de Autodienst en ook werd een toelichting gegeven op de planningstand.

Voordat het overleg begon was er echter nog een bijzonder moment: de officiële ondertekening van de geactualiseerde cao.
Na de lunch werden er een aantal presentaties gegeven die betrekking hadden op de stand van zaken bij de nieuwe ICA-M service en de nog te implementeren cao afspraken.  

Monnikenwerk
Het volledig actualiseren van een cao document is een hels karwei: iedere nieuw geïmplementeerde afspraak moet worden toegevoegd of vervangen en alle oude en vervallen zaken moeten worden verwijderd.. Uiteindelijk moet de hele tekst tot in detail kloppen en recht doen aan de gemaakte cao-afspraken.Een echt actuele cao hebben we al jaren niet meer gehad, dus er was veel inhaal werk te doen. Dit is nu gelukt zodat het  document kon worden ondertekend. En dat is uiteraard reden tot feestelijkheden en zeker tot het in het zonnetje zetten van de mensen die zich met dit monnikenwerk hebben bezig gehouden. KLM had voor taart gezorgd en er was een kleine attentie voor de harde werkers in kwestie: Ulla Blom en Fred Vijlbrief namens KLM en Marion Leguijt en Chris van Elswijk namens de VNC.
De geactualiseerde cao is inmiddels te vinden op de VNC website: klik hier.

XFA versus XCM: gelijke monniken gelijke kappen
De regels omtrent het gratis meevliegen in de cockpit voor collega’s die in het buitenland wonen zijn voor cabinepersoneel (XFA) niet helemaal hetzelfde als voor cockpitpersoneel (XCM). Anders bijvoorbeeld dan bij de XFA-regeling is in XCM woon-werkverkeer niet duidelijk gedefinieerd en hoeven de cockpit-collega’s zich niet uit te schrijven uit Nederland om gebruik te mogen maken van de XCM-regeling.  Voor VNC is hier duidelijk sprake van ongelijke behandeling van personeel en aangezien dit onderwerp al lange tijd op de agenda staat en er nog altijd geen zicht is op een oplossing, hebben we KLM een ultimatum gesteld.

Autodienst regels veranderd?
Wij ontvingen bericht dat de woonplaats van collega’s die tot voor kort probleemloos gebruik maakten van de autodienst ineens buiten het aanrij-gebied viel. Wij hebben geïnformeerd bij de Hodaco, maar die was niet bekend met veranderde regels op dit gebied. KLM was in de veronderstelling dat dit weldegelijk was afgesproken met de Hodaco. De VNC benadrukte dat als er afgeweken wordt van bestaande regels dit tijdens cabineoverleg besproken dient te worden en wil graag opheldering. KLM komt hier op terug.

Planningstand
Het komende seizoen ziet er qua planning solide uit; om herhaling van krapte in de wintermaanden te voorkomen is wat marge ingebouwd zodat er bij eventuele calamiteiten geen problemen ontstaan.
In de eerste drie maanden van 2019 zullen 120 nieuwe tweebanders worden opgeleid. Ook worden er promotiecursussen verwacht en dat aantal kan, afhankelijk van de VVR en de productie, behoorlijk oplopen. Ben je geïnteresseerd in de Purserfunctie of wil je doorstromen naar SP: ga HUP aan de slag met MPI, ABC of DEF, je kunt er maar beter klaar voor zijn!
Overigens konden wij bovenstaande niet goed rijmen met het bericht op de Nieuwsapp dat er een ABC management module gecanceld was. KLM erkende het verkeerde beeld dat dit bericht zou kunnen geven; de reden van annuleren is dat er niet voldoende kandidaten voor deze module waren.

Na alle agendapunten afgehandeld te hebben, was er ruimte gemaakt in de vergadering voor verschillende presentaties die meer inhoud lieten zien over de invulling van cao-afspraken.
Er was een presentatie over de stand van zaken van het ICA M-product. KLM presenteerde hoe de invoering is gegaan en waar nog eventuele knelpunten liggen zoals de welbekende ophaal problematiek. Zoals je al eerder gelezen hebt, is de oplossing in de vorm van het aan boord brengen van vuilniszakken nabij. Daar zal KLM spoedig meer over communiceren.

Andere presentaties gingen over de vorderingen over het onderzoek hoe de eenbander tijdelijk (als “stage”) in de WBC  tewerkgesteld kan worden, over de afspraak over loopbaanoriëntatie (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?) en de afspraak over vereenvoudiging en zeggenschap over onze  tellers. Laatste drie zijn in vergevorderd stadium en zodra het kan, zullen we meer communiceren over de inhoud. In het algemeen kunnen we stellen dat aan alle cao-afspraken die we gemaakt hebben met KLM invulling is of wordt gegeven. En daar zijn we blij mee!

KLM sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA