KLM Cabineoverleg november 2017

29 nov. 2017
Er heeft vandaag weer cabineoverleg tussen de bonden en KLM plaatsgevonden over allerlei lopende zaken. Onderwerpen op de agenda waren onder andere vervangend werk tijdens de feestdagen, uitgifte daggeld, winstdeling voor seizoens-CA’s en de planningsstand.

Vervangend werk tijdens de feestdagen
Het plannen van vervangend werk tijdens ziekte is over het algemeen geen enkel probleem, alleen tijdens de feestdagen kan het nog wel eens tot misverstanden leiden. Het kan namelijk zo zijn dat de afdeling waar je bent ingedeeld voor je vervangende werkzaamheden met de feestdagen gesloten is. In het verleden heeft KLM in zo’n geval al eens JV dagen ingepland, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, althans niet zonder overleg met de werknemer in kwestie. Als je wil werken dan zal KLM moeten kijken of dat op een andere plek wel kan. Jouw JV kan niet zomaar worden ingezet. Er is afgesproken dat hierover tijdig overleg moet zijn tussen werkgever (de manager van de betreffende afdeling) en de werknemer. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door tijdelijk vervangend werk te doen bij een afdeling die wél open is. De feestdagen komen er weer aan, dus mocht je vervangend werk doen en deze situatie is op jou van toepassing, ga dan het gesprek hierover aan.

Uitgifte daggeld
Nog altijd is er gesteggel rondom dit onderwerp en het gaat daarbij om de wisselkoers bij pinnen van US dollars, waarbij de verhoging van deze kosten voor de rekening van de (cabine en cockpit)crew komt. KLM heeft op een eerder moment toegegeven dat de cao niet wordt gehanteerd in deze. We zijn op dit moment aan het bekijken of we in gezamenlijkheid met de VNV tot een goede oplossing kunnen komen. Uiteraard zal er compensatie moeten komen  van KLM. Over de vorm denken wij nog na.

Winstdeling seizoens-CA’s
VNC is van mening dat de collega’s die in 2016 hebben gewerkt als seizoens-ca ook recht hebben op een winstuitkering naar rato van dat jaar. KLM heeft hier een andere mening over. Om dit onderwerp af te sluiten is KLM  met een voorstel gekomen met betrekking tot deelname aan de winstdelingsregeling (WDR) voor seizoens-CA’s uit 2016, die in de loop van 2017 regulier in dienst zijn gekomen. KLM toont zich in dit voorstel bereid deze collega’s alsnog te laten meedelen in de winst (met een bepaalde rekenmodule) over de maanden dat ze in actieve dienst waren in 2016. Op zich een prima idee, ware het niet dat KLM er de voorwaarde aan hangt dat deze regeling voor eventuele toekomstige seizoens-contractanten niet meer zal gelden en het cao protocol 2011-2014 dientengevolge zal worden aangepast. Dat is de VNC toch echt een brug te ver, wij vinden dat álle werknemers die zich hebben ingezet voor dit bedrijf recht hebben op een winstdeling naar rato en kunnen dan ook niet akkoord gaan met dit voorstel. Wordt dus vervolgd en ook dit zou zomaar een juridische procedure kunnen worden.

De planningsstand
Tot slot nog de planningscijfers over instroom en doorstroom voor het eerste kwartaal van 2018. Er wordt een instroom van 98 éénbanders verwacht waarvan 14 collega’s vanuit KLC komen, 36 Asian Cabin Crew, 96 collega’s stromen door naar tweebander, er zijn 72 promotieplekken naar Purser en 36 naar Senior Purser. Vorige maand waren er nog minder promoties naar de P-functie en dit aantal is dus weer omhoog gegaan. De verwachting is dat er daarmee voorlopig een einde komt aan promotieplekken, met name in het geval van P’s, maar het is natuurlijk lastig om daar iets definitiefs over te zeggen Ons advies blijft dan ook: zorg dat je er klaar voor bent zodat je kunt solliciteren zodra je de kans krijgt.

Sectiebestuur KLM

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA