KLM Cabineoverleg mei

1 jun. 2018
Tijdelijk minderwerk mogelijk voor alle functies; cao-actualisatie; kist-crew pilot in combinatie met tijdelijk geen UM-regeling en de planningsstand. Dat waren de voornaamste onderwerpen van dit cabineoverleg tussen de VNC en KLM (FNV Cabine is tot 1 juni 2019 geen cao-partij meer en dus geen arbeidsvoorwaardelijke partner bij het overleg).

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Invoering en uitwerking CAO zaken
Na het cabineoverleg gaan we standaard verder met het uitwerken en realiseren van invoerdata van zaken uit de nieuwe cabine CAO.

Reeds gerealiseerd zijn:
• de eerst stap salarisverhoging;
• de vermeerdering van Superjokerdagen;
• de compensatie bij vertraging op buitenstation;
• de compensatie bij aanvraag USA visum;
• de uitkering Winstdeelregeling (WDR) restant 2016;
• de volledige WDR 2017;
• de eerder deeltijdregelingen voor pensioen;
• het openstellen van de VVR voor 2018.

Verder is er een werkgroep aan de slag gegaan met:
• de mogelijkheid van invoering flexibel reisverlof;
• de vereenvoudiging van tellers waarbij het streven is om te komen tot 3 tellers: een JV (Jaarlijks Verlof)-, werknemer- (CA) en werkgever (KLM) -teller;
• volgende week wordt een start gemaakt met een werkgroep die de mogelijkheden gaat onderzoeken of en hoe eenbanders WBC-skills kunnen volgen.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aangepaste serviceconcept voor de nieuwe CBS
Op korte termijn - lees 19 juni - komt KLM met meer informatie over het aangepaste serviceconcept voor de nieuwe CBS. Er is door de collega’s van de Groepscommissie (GC31) en Inflight Services heel hard gewerkt om een goed én werkbaar product te realiseren. Dit nieuwe concept met een efficiëntere werkmethodiek gaat per 1 juli op de eerste bestemmingen van kracht. Ruim voor die tijd zal er naast info op de gebruikelijke KLM mediakanalen ook een stand op het BMC zijn waar je kunt kennismaken met de vernieuwde service en werkmethodiek.

Aanpassen oude cao teksten
Op de corporate website van KLM zijn alle cao’s te vinden. De laatste cabine versie stamt uit 2010-2011, weliswaar aangevuld met allerlei updates in protocollen, maar het is dus de hoogste tijd om alle nieuwe en al bestaande afspraken in een overzichtelijk CAO document te gieten. Daar zijn de VNC en KLM nu druk mee bezig, wat wellicht eenvoudiger klinkt dan het is… Echter elk aangepast CAO-artikel kan van invloed zijn op andere artikelen en ook op de nummering ervan. We zijn gelukkig reeds een goed eind op weg en verwachten over niet al te lange tijd volledig bij te zijn, waarmee eveneens onze recent afgesloten CAO in het document is verwerkt. Tegen die tijd zullen we jullie ook wijzen op de het compleet up to date zijnde CAO-document en waar het te vinden is.

In- en doorstroom loopt lekker
De in- en doorstroom van cabinecollega’s loopt volop en in de planning tot 31 augustus staat het aantal instromers in totaal nog altijd op 210 van buitenaf en 36 KLC’ers. Het geheel aan promotieplaatsen naar P staat nog op 84 en naar SP op 48 en doorstroom van eenbander naar tweebander op 295 plaatsen.
Mogelijk worden enkele klasjes naar achteren geschoven, dat heeft te maken met het tot nu toe achterblijven van de verwachte aanmeldingen voor de VVR 2018 (Vrijwillige Vertrek Regeling). Momenteel hebben 55 collega’s zich opgegeven voor de 250 FTE beschikbare VVR plaatsen dit jaar. Er zijn hieromtrent inmiddels twee informatiesessies door KLM gehouden en er volgen er nog drie waarvoor ruim 150 collega’s zich hebben ingeschreven. Informatie over de VVR en de regeling ‘eerder deeltijd voor pensioen’ lees je op de KLM newsapp. Bij vragen kun je natuurlijk ook contact met de VNC opnemen.

Tijdelijk minderwerk alle functies
De cabineplanning zit voor deze zomer - in tegenstelling tot vorige jaren - dus ruim in zijn jasje. Hierdoor was een uitvraag voor tijdelijk minderwerk voor alle functies mogelijk. Daar is veel belangstelling voor en er wordt zodoende goed gebruik van deze mogelijkheid gemaakt.

Kist-crewpilot
KLM wil een proef doen met kist-crewkoppeling: door toestel, cockpit- en cabinebemanning aan elkaar te koppelen kan worden voorkomen dat een inkomende vertraging effect heeft op meerdere uitgaande vluchten. Ook verwacht KLM positieve effecten uit het feit dat gedurende de omdraai de crew al aan boord is, men elkaar al kent, een aantal checks niet opnieuw hoeft te doen en niet op spitsuur door de terminals van Schiphol hoeft te lopen. Na de Groepscommissie (GC) hebben ook wij hiervoor toestemming gegeven echter wel onder de voorwaarde dat het wegbrengen van de zogenaamde UM (Unaccompanied Minor) voor deze vluchten niet geldt. Een pilot kist/crew heeft in onze ogen namelijk weinig zin als er alsnog tijd verloren wordt aan de uitvoering van de UM-regeling. KLM was het eens met dit punt. De pilot zal zo snel als mogelijk ingaan (op zijn vroegst 9 juli) en lopen tot het einde van de zomerdienst 2018.

WDR in combinatie met uitkering UWV
We hadden vorige maand al bij KLM aangekaart dat er een klein aantal collega’s negatieve effecten ondervindt van de uitgekeerde Winstdeelregelingen (WDR) omdat zij via het UWV een WIA of WAO uitkering ontvangt. KLM heeft ons gevraagd om praktijkvoorbeelden aan te dragen zodat het bedrijf kan proberen om dit soort negatieve effecten in de toekomst te voorkomen. Uiteraard gaan we die voorbeelden toesturen en samen zoeken naar een oplossing voor de WDR 2018.

Tot slot is er en wisseling van de wacht bij KLM: sinds 1 mei is Kim Bruggeman VP Industrial Relations and Compensation & Benefits bij KLM. Hij volgt daarmee Maarten Stienen op die is aangesteld als nieuwe directeur van KLM Catering Services. Wij wensen beide heren succes in hun nieuwe functie.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA