KLM Cabineoverleg maart 2021

26 mrt. 2021
Gisteren heeft het maandelijks cabineoverleg tussen KLM en de twee cabinebonden weer plaatsgevonden, waarbij er een aantal vragen aan de agenda waren toegevoegd naar aanleiding van de gang van zaken op het gebied van het zomer-JV in mei en de mail van KLM met betrekking tot de datum indiensttreding. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren problemen met de  werkgeversverklaring bij de aanvraag van een hypotheek en zoals gebruikelijk de planningsstand.

Onverwachte aanpassing aansluitregels zomerverlof
Vanwege de overcapaciteit aan crew ten opzichte van productie kwam KLM – één dag voor de peildatum van vluchten die zouden kunnen aansluiten op het JV – vorige week plotseling met de mededeling dat RV/NIZ niet mochten overlappen met het zomerverlof van de maand mei. Vorig jaar heeft hetzelfde proces plaatsgevonden in de zomerperiode.
Voor de collega’s die hun JV in de maand mei toegewezen hebben gekregen was dit een uiterst onaangename verrassing: velen hadden gestuurd op vluchten met overlapping, sommigen hebben daartoe zelfs CL-dagen ingezet. Bovendien krijgen deze collega’s nu ongevraagd minder winter-JV. De VNC heeft in niet mis te verstane bewoordingen haar ongenoegen geuit over deze gang van zaken. Hoewel KLM dit cao-technisch gezien mag doen, is de timing voor deze ingrijpende maatregel erg ongelukkig gekozen en wordt het gedeelte van het korps dat in mei JV heeft naar onze mening behoorlijk gedupeerd. We hebben in een eerste reactie aan KLM aangegeven geen herhaling van een dergelijke gang van zaken te willen en dat we de vergeefs ingezette CL-dagen graag terug zien op de tellers van de betreffende collega’s. Wij komen mogelijk met een nadere, uitgebreidere reactie aan KLM.       

Mail van KLM over datum indiensttreding
In een e-mail kondigde de nieuwe EVP Inflight Paul Terstegge het al aan: het korps cabinepersoneel ontvangt op zeer korte termijn, eveneens per mail, een brief met daarin een verzoek tot een check op jouw diensttijd bij KLM. Deze check is een stap in het formele proces dat bij de ontslagmethodiek van wettelijke afspiegeling moet worden doorlopen. De VNC voorzag dat deze brief een gevoelige snaar zou kunnen raken en had KLM op het hart gedrukt om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Helaas is het toch niet helemaal goed gegaan, onder meer met de titel van de betreffende mail, die niet overeenkomt met de inhoud. Veel collega’s zijn geschrokken van de brief en dat begrijpen wij volkomen. Ook geeft een aantal van onze leden aan de methodiek van wat wel en niet aan dienstjaren meetelt niet te begrijpen of het er niet mee eens te zijn. Aan de titel van de mail is volgens KLM helaas niets meer te veranderen, het overgrote deel van de mails is inmiddels in bulk verstuurd. Wederom hebben wij KLM verzocht in het vervolg hier zorgvuldiger mee om te gaan.

Werkgeversverklaring bij aankoop van een woning
Wil je een huis kopen of huren, dan wil de hypotheekverstrekker of woningcorporatie graag een verklaring van je werkgever zien, waarin staat dat je in de nabije toekomst geen inkomensreductie of aanzegging voor ontslag zal krijgen. KLM hanteerde een standaard werkgeversverklaring (WG verklaring) voor alle cabinepersoneel. In de checkbox werd aangevinkt dat er een reorganisatie op handen is die gevolgen kan hebben voor het arbeidscontract en/of de (financiële) arbeidsvoorwaarden.
Dit betekende concreet dat de financiële instelling die de WG verklaring beoordeelt conclusies zou kunnen trekken die voor bepaalde collega’s beperkt of helemaal niet van toepassing zijn. In de praktijk heeft dit bij leden al geleid tot niet verkrijgen van een huurwoning en afwijzing van hypotheekaanvragen.
Op ons herhaaldelijke aandringen heeft KLM gehoor gegeven aan ons verzoek om een duidelijke toelichting die onderscheid maakt tussen de inkomensgroepen onder en boven anderhalf keer modaal. Daarnaast is er op dit moment formeel geen voornemen om arbeidscontracten te beëindigen en KLM heeft op ons verzoek dit ook in de (toelichting op) de WG verklaring opgenomen. De WG verklaring is inmiddels aangepast.
Tenslotte: zodra in april voor de werknemers de individuele arbeidsvoorwaardelijke bijdrage inzichtelijk is, zorgt KLM voor een op het individu toegespitste WG verklaring.

De Planningsstand
In de planningsstand geen grote verrassingen, het trieste beeld is nog altijd dat er vooral in de voorjaarsmaanden een flink verschil is tussen het benodigde aantal crew en de netto sterkte van het korps. Verder wordt er uiteraard geen enkele instroom of doorstroom van CA’s verwacht maar is er een kleine lichtpuntje in de vorm van 22 promotieplaatsen naar de Senior Purser-functie. Dit zijn de twee SP-cursussen die vlak voor afronding alsnog werden gecanceld en de cursisten in kwestie zullen dan ook een aangepaste, kortere training krijgen.      

Infosessies
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of over een ander onderwerp, meld je dan aan voor een VNC infosessie op één van de volgende data:

• maandag 29 maart van 14.30 - 15.30 uur (inschrijven kan tot maandag 29 maart 11.00 uur)
• dinsdag 6 april van 10.30 - 11.30 uur
• vrijdag 16 april van 14.00 - 15.00 uur

Aanmelden via registratieformulier
VNC leden kunnen inschrijven via dit registratieformulier (klik hier) waarop je ook eventuele vragen alvast kan doorgeven. Na verwerking - afhankelijk van de belangstelling kan dat even duren - krijg je tijdig voor de sessie een uitnodiging met inlog- en werkwijze. We kijken ernaar uit jullie te zien/spreken bij de digitale leden-infosessie.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA