KLM cabineoverleg maart 2020

6 mrt. 2020
Gezamenlijke luchtvaartlobby; uitkering winstdelingsregeling; cao in uitvoering; het Coronavirus en de planning in- en doorstroom waren onderwerpen uit het KLM cabineoverleg.

In dit verslag lees je de achtergronden.

Uitkering winstdelingsregeling
De winstdeling over 2019 is per individu uitgekomen op een klein (bruto) maandsalaris. Dit wordt een aparte uitbetaling vooruitlopend op je salaris van april. Bij de salarisstrook van april zal KLM dan een brief met uitleg toevoegen. KLM lichtte verder toe dat er nu (nog) geen sprake is van een dermate verslechtering dat zij over de uitkering van de winstdelingsregeling aan tafel zou moeten met de werknemersorganisaties.

Planning instroom en promotie
De toelichting van de planningsstand wordt door KLM gecombineerd met een update van het Coronavirus omdat ondermeer netwerkaanpassingen gevolgen hebben voor die planning. Zo zijn voorlopig een paar basiscursussen geannuleerd, waarvan 4 herplaatst met bevestigde datum. Ook is er een SP cursus opgeschort. Hoewel er juist nu ruimte is om op te leiden maakt KLM daar geen gebruik van uit kostenoverweging. Zodra collega’s zijn opgeleid voor kaderfuncties maar niet nodig zijn in de productie, betekent dit dat het extra geld kost: zij komen namelijk al wel in de hogere salarisschaal. Omdat dit salarisverhogingen component niet geldt voor de doorstroom van een- naar tweebander zijn er wel een aantal tweebandercursussen naar voren gehaald.

Jaarcontracten voorlopig nog verlengd
Ook hebben we het gehad over het al dan niet verlengen/omzetten van jaarcontracten (BT) in onbepaalde tijdscontracten (OT). In de huidige situatie informeert KLM een maand voor verloop van het jaarcontract de betreffende collega’s. Het goede nieuws is dat voor april de 81 jaarcontracten een akkoord krijgen op een OT. Vervolgens wordt verlenging/omzetting van BT naar OT per maand overwogen. KLM gaat in principe voor verlenging van jaarcontract met OT maar mocht dat door de impact van het Coronavirus of andere economische omstandigheden mogelijk anders worden, dan volgt hierover eerst overleg met de cabinebonden.

Coronavirus
De VNC heeft nog maar eens bij de werkgever benadrukt dat het Coronavirus begrijpelijkerwijs tot onzekerheden en onrust bij crew leidt. KLM zet in op snel en volledig communiceren op basis van de actualiteit. Verder blijven wij betrokken bij de besluiten omtrent het al dan niet vliegen op bestemmingen waar bepaalde eisen als temperatuurmetingen, aangepaste omroepteksten, health declaration forms of zelfs quarantaine worden geeist door de plaatselijke overheden. De gezondheid van de crew heeft bij ons de hoogste prioriteit.
Lees voor need to know informatie de KLM Crew bulletins, voor specifieke info over jouw vluchten de Myflight App en algemene info vind je dan weer op de KLM newsapp.

Cao in uitvoering
De salarisverhoging vanaf september 2019 is uitbetaald in februari, de compensatie voor de NG 2019 wordt in maart betaald. Verder is de VVR opengesteld en die kan langzaamaan op bescheiden belangstelling vanuit het korps rekenen. Op MyKLM lees je alles over de VVR voorwaarden, kun je de rekentool invullen en je aanmelden voor informatiebijeenkomsten op 12, 18 en 23 maart. Er wordt daarnaast gewerkt aan de technische tools voor het DI-budget en vooralsnog lijkt realisatie in juni/juli 2020 haalbaar. De opstuurregeling vraagt nogal wat van diverse KLM afdelingen, communicatie hierover vanuit de werkgever naar de crew is in de komende weken te verwachten.

Lobby luchtvaart
De VNC heeft al geruime tijd bij KLM aangedrongen om de krachten te bundelen in de luchtvaartlobby in Den Haag. KLM heeft nu positief gereageerd en wil meer gezamenlijk opkomen
voor de werkgelegenheid (momenteel ruim 300.000 banen) en de miljarden euro’s die gepaard gaan met economische groei op Schiphol en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. Zorgelijk is dat besluitvorming over bijvoorbeeld de opening van Lelystad airport - waarmee de groei van Schiphol verder uit beeld raakt - telkens maar wordt uitgesteld door het kabinet. Bovendien polariseert het luchtvaartdebat steeds meer door de klimaat- en stikstofdiscussie. Op korte termijn worden de koppen bijeen gestoken om deze voor onze beroepsgroep belangrijke lobby verder uit te bouwen.

Overige onderwerpen
De VNC heeft verder aangekaart dat de reiskostenvergoeding bij vervangend werk de afgelopen maanden niet of onjuist zijn uitbetaald. KLM geeft aan dat dit over de periode november t/m februari het gevolg was van technische problemen. November en december zijn inmiddels in februari uitbetaald. De reiskosten van januari, februari en maart worden in maart betaald.
Tot slot bezint de VNC zich op het juridische proces vanwege ongelijke behandeling omtrent XCM/XFA en betreurt de opstelling van KLM hierin.*

KLM Sectiebestuur

*De VNC zal zich in deze beroepen op de wet gelijke behandeling. De regels voor vliegende collega’s die in het buitenland wonen en gratis mogen meereizen in de cockpit zijn voor cabinepersoneel anders dan voor de vliegers. Het belangrijkste verschil is dat cabinepersoneel zich - in tegenstelling tot cockpitpersoneel - dient uit te schrijven uit Nederland als zij gebruik wenst te maken van de regeling. In de praktijk heeft dat uitschrijven tot problemen geleid bij het verkrijgen van de verplichte VGB (verklaring van geen bezwaar). Sommige landen wisselen bepaalde gegevens niet uit waardoor de VGB niet wordt afgegeven en je dus niet langer kan werken als cabinelid. KLM kan dergelijke moeilijkheden voorkomen door, net als bij XCM, niet te eisen dat men zich uit Nederland uitschrijft. Wij willen geen toestanden meer die leiden tot het niet verkrijgen van een VGB en zullen in deze kwestie daarom de rechter om een oordeel gaan vragen.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA