KLM cabineoverleg maart

29 mrt. 2018
In het reguliere cabineoverleg met KLM is er vandaag gesproken over de planningsstand;  tijdelijk minderwerk in de zomer voor eenbanders en kader; aankomend salaris met de WDR over 2017; de pittige uitslagen van het MTO en het ziekteverzuim.

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Veel door- en instroom
De in- en doorstroom van cabinecollega’s is in volle gang. Voor de zomer zijn er zelfs nog 2 cursussen voor nieuwe collega’s extra bij gepland. Daarmee komt de planning op 182 aankomende instromers van buitenaf en er stonden al 36 KLC’ers op basiscursussen. Overigens mocht de vacature die onlangs openging binnen 24 uur al op bijna 800 reacties rekenen!
De doorstroom staat in de planning die loopt tot 31 juli nog altijd op 295 doorstroomplaatsen van eenbander naar tweebander; 72 promotieplaatsen naar Purser en 36 voor Senior Purser.

Mogelijk tijdelijk minderwerk
Er wordt met de nieuwe opleidingen en promoties alvast voorgesorteerd op de nieuwe mogelijkheden in onze nieuwe cao zoals eerder deeltijd voor pensioen en de vrijwillige vertrekregeling (VVR). KLM schat in dat collega’s daarvan gebruik gaan maken en leidt daarom al op om de planning op orde te kunnen houden. Door deze ruime planning verwacht KLM voor aanstaande zomer (juni t/m oktober) een uitvraag van tijdelijke minderwerk te doen onder eenbanders en kader. Half april zal KLM communiceren als dit effectief het geval zal zijn.

Pittige uitslagen vragen pittige verbeteringen
Op aandringen van de VNC zette KLM eind vorig jaar alsnog een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit onder het cabinepersoneel. Wij hebben namelijk destijds in de cao afgesproken dat we de gevolgen van de aanpassing van de WRR in 2015 zouden evalueren. Deze enquete kon rekenen op een respons van 54% en de uitslagen liegen er niet om... Je hebt ze eerder kunnen lezen middels een link in de column van Miriam Kartman (terug te zoeken op KLM Newsapp 1 maart Verwerken en Versterken). Met name de enorm slechte score op vertrouwen in het hoger management (68% heeft geen vertrouwen in hoger management) en de veel te hoge werkdruk(beleving) die het korps ervaart ( 77% vindt die (veel) te hoog) zijn erg belangrijke zaken.
De VNC heeft het KLM management uiteraard de logische vraag gesteld wat zij zelf vinden van de uitkomst en belangrijker nog wat ze gaan doen om deze slechte scores te verbeteren. Het antwoord omvatte dat de directie/hogere managers de signalen al wel voelden en dit door de lage waarderingen werd bevestigd.

De VNC wil boter bij de vis zien
De VNC heeft uitgesproken ook actie te willen zien en verwacht dat het management zichzelf targets gaat stellen die zij moeten halen in een volgende enquete. Ofwel boter bij de vis: KLM stelt overal targets voor dus willen we dat ook op deze belangrijke punten. Het wordt tijd dat het streven naar verbetering via het halen van targets niet alleen geldt voor de passagierswaardering maar ook voor de waardering die het management zelf zal moeten verdienen. Je doet immers niet voor niets onderzoek, dan moet je ook wat met de uitslag.
De KLM gaf aan dat zij samen met de Groepscommissie werkt aan een plan van aanpak. Wij zullen scherp in de gaten houden dat er een duidelijke lijn van aanpak komt die daadwerkelijk leidt tot verbetering van vertrouwen in het hoger management en een vermindering van de werkdruk. We houden jullie daarvan uiteraard op de hoogte.

Hoog ziekteverzuim
Een onderwerp dat samenhangt met bovenstaande is een toename onder cabinepersoneel van het ziekteverzuim (in 4 jaar met 2,5% gestegen naar gemiddeld 7,5%) en vooral een dramatische stijging van de duur van ziek zijn (in 4 jaar gestegen van gemiddeld 18,5 naar ruim 26 dagen). KLM maakt momenteel analyses om de problematiek in beeld te brengen. Vervolgens zal er door KLM samen met de Groepscommissie gericht actie worden ondernomen om het ziekteverzuim terug te dringen. Ook dit zullen we met een nauwkeurig oog in de gaten houden.

Bovenstaande cijfers komen overigens uit het zogeheten ‘Social Dashboard’ waarin specifieke percentages worden weergegeven over cabinepersoneel. Zo zien we daarin ook dat per 1 januari 2018 het korps bijna 8000 dames telt en ruim 1600 heren. Dat veruit de meeste van de cabineleden in de leeftijdscategorie 45 tot 49 jaar vallen. Dat met bijna 3500 fulltimers de 100 procenters nog de grootste groep vormen, gevolgd door 2750 collega’s die 50% werken. In de leeftijdsgroep 30 t/m 34 de meeste fulltimers zijn te vinden en dat de meeste fulltimers de eenbanders zijn. Dat er 4.400 eenbandersz zijn, 3.082 tweebanders, 80 Assistant Purser, 1190 Pursers en 790 Senior Pursers. De meerderheid is tussen de 15 en 19 jaar in dienst en er zijn 230 collega’s 34 jaar of langer in dienst! Dat de jongste purser in de leeftijdscategorie 25-29 jaar valt en de jongste Sp in de categorie 45 -49 jaar. Dat na de Nederlandse nationaliteit (9.090 keer) onze Zuiderburen volgen met 161 collega’s met de Belgische nationaliteit.

Winstdeelregeling 2017
De winstdeelregeling WDR over 2017 komt met het salaris van april aanstaande. KLM zal de salarisstrook nog specifiek gaan toelichten aan alle cabineleden. Verder communiceerden we eerder al dat KLM een fout had gemaakt in de salarissen van ex MP-collega’s met een suppletie. Zij hadden in tegenstelling tot wat was afgesproken in de nieuwe cao geen salarisverhoging over hun suppletie ontvangen. De VNC heeft dit direct aangekaart bij KLM en de werkgever zal de fout corrigeren. In het cabineoverleg kwam dit ook nog even ter sprake en KLM heeft toegezegd de fout met het salaris van april recht te zetten. De betreffende collega’s ontvangen hierover nog een persoonlijk bericht van KLM met uitleg.

Tot slot: voor FNV Cabine was dit voorlopig het laatste cabineoverleg omdat zij vanaf 1 april tot 1 juni 2019 geen cao-partij meer zijn en dus geen arbeidsvoorwaardelijke partner bij het overleg.

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA