KLM cabineoverleg juni 2020

25 jun. 2020
Vandaag zijn tijdens het KLM cabineoverleg diverse opties aan bod gekomen om eventuele overtolligheid zoveel mogelijk te voorkomen. Er is eveneens gesproken over de invoering van het DI-budget, de VVR en de Wet Wieg. In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

We blijven inzetten op zaken om overtolligheid, zo veel mogelijk, proberen te voorkomen. KLM wil over alle hieronder door beide cabinebonden opgebrachte ideeën nadenken maar benadrukt ook dat zij vooral FTE reductie op korte termijn beoogt.

Deze opgebrachte plannen worden in een volgend overleg verder besproken en eventueel uitgewerkt:

VVR ideeën
> VVR aantrekkelijker maken door het verbeteren van de IPB regeling.
> Voor het zogeheten uitsmeren van je inkomen over 3 jaar is een fiscale regeling die gunstig kan uitpakken. Dit houdt in dat je je inkomen middelt over 3 jaar. Als je de komende jaren minder verdient kan je minder belasting betalen over de vergoeding.
> Keuzemogelijkheid bij inschakelen adviesbureau voor VVR.

Korpsbrede ideeën:
> Andere inrichting van deeltijd werken: bijvoorbeeld 2 tijdsblokken, maand op maand af of per half jaar op en af of seizoensfluctuatie.
> Gedeeltelijke VVR en varianten hierop.
> Deeltijd voorafgaand aan pensioen, dus minder salaris maar zelfde pensioenopbouw.
> Deeltijd werken zonder risico op lagere WW dus een suppletie of compensatie.
> Non activiteit met reparatie op bijvoorbeeld pensioenopbouw.
> (Structureel) minderwerk.
> Ouderschapsverlof met stimuleringsregeling.
> Detachering binnen en buiten KLM in bijvoorbeeld de zorg of onderwijs.
> Deeltijd WW.
> Deeltijdpensioen stimuleren.

KLC detachering
Het op vrijwillige basis detacheren van KLM cabinecollega’s naar KLC vindt de VNC een goed idee en we zijn daar zeker voorstander van. Er zitten echter nog een aantal mitsen en maren aan die consequenties zouden kunnen hebben voor ons korps. We moeten daarover dus nog goed nadenken en zullen hier snel op terugkomen. KLM kan wat ons betreft de voorbereidingen alvast wel in gang zetten.

Parallel aan de KLC detachering heeft KLM nog een voorstel gedaan om KLM’ers vast bij KLC te laten instromen. De voorwaarden hiervan raken deels de KLC cao dus hebben we KLM gezegd dat het eerst op de overlegtafel bij KLC moet worden besproken. Ook wij zullen dit intern met onze KLC sectie opnemen. We kunnen immers geen afspraken maken over KLC op de KLM tafel, dat was KLM ook met ons eens.

Vrijwillige Vertrek Regeling
De inschrijving voor de specifieke VVR voor cabinepersoneel is gesloten en degenen die zich hiervoor hebben ingeschreven, gaan uiterlijk per 1 november 2020 uit dienst. Hoeveel  collega’s zich momenteel voor de KLM brede VVR hebben ingeschreven heeft KLM met ons gedeeld op basis van vertrouwen. Het management wil niet dat we de cijfers publiceren omdat deze nog fluctueren en er mogelijk verkeerde conclusies aan worden verbonden. Op 5 juli sluit deze inschrijving.

Verbeterde koopkracht met DI-budget
Goed nieuws is dat KLM volgens de cao-afspraken het duurzame Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) invoert en de daadwerkelijke livegang 3 augustus is. Dan kan ieder persoonlijk - met een tool in MyJourney - kenbaar maken bij KLM hoe men dit budget wil besteden. Het DI-budget betekent een langdurige en structurele ophoging van het besteedbaar inkomen en groeit ook mee met de toekomstige loonsverhogingen. Je bouwt 1,93% op over het vaste bruto jaarsalaris c.q. ziekengeld of suppletie (inclusief vakantietoeslag en eventuele leeftijdstoeslag) van het voorafgaande jaar. Je krijgt een paar weken om te kiezen uit 4 bestedingsmogelijkheden:
•opleidingsbudget (uitgeven per jaar of doorsparen)
•additionele verlofdagen
•uitbetalen (bij je salaris)
•deels additioneel verlofdagen en deels opleidingsbudget

Na die keuzeperiode, van enkele weken vanaf begin augustus, wordt je voorkeur toegekend. KLM zal spoedig communiceren over de concrete werkwijze van de aanvraag van het DI-budget.

Geboorteverlofdagen Wet Wieg
Vanwege de nieuwe wet ‘geboorteverlof voor partners’ hebben we afspraken gemaakt over het aantal geboorteverlofdagen voor cabinepersoneel. KLM ging voor 5 maar op aandringen van beide cabinebonden zijn het uiteindelijk toch 7 geboorteverlofdagen geworden die 100% worden doorbetaald. Tot slot is er maatwerk gevraagd voor eventuele uitzonderlijke medische zaken omtrent de geboorte, dit maatwerk heeft KLM toegezegd. Voor alle voorwaarden verwijzen we je naar de KLM communicatie.

Winterverlof
Tot slot ontvangen we berichten van leden dat zij niet hun winterverlof krijgen in het blok waarbinnen zij dat hebben aangevraagd. Volgens KLM wijkt de toewijzing iets af van normaal maar is het nog binnen de geldende regels. Oorzaak is dat ze nog moeten bijsturen op de uitstroom van de VVR en andere productiefactoren. We hebben KLM gevraagd om met percentages en blokken te komen zodat we een vinger aan de pols kunnen houden. Uiteraard wordt de Groepscommissie hierover ook geïnformeerd.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA