KLM Cabineoverleg juni

29 jun. 2018
Geen UM meer wegbrengen op USA vluchten met 10 minuten eerder aanmelden; de planningsstand; formele vermelding 28-daagse indeling en de cao-actualisatie. Dat waren de voornaamste onderwerpen van dit cabineoverleg tussen de VNC en KLM.

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Geen UM meer wegbrengen op USA vluchten
KLM is akkoord gegaan met de voorwaarde van de VNC dat de UM (Unaccompanied Minors) wegbrengen niet langer de verantwoordelijkheid is van cabinepersoneel op alle USA vluchten waar je 10 minuten eerder voor aanmeldt. Vorig jaar is deze vervroegde aanmeldingstijd ingevoerd en per zondag aanstaande (1 juli) worden UM’en bij aankomst op Schiphol door Passenger Services of Axxicom naar de Junior Jet Lounge, de aankomsthal of de volgende vlucht gebracht. Deze regel geldt zolang het verlengde instapproces en het daaraan gekoppelde eerder aanmelden van kracht is (ingegeven door Amerikaanse veiligheidsmaatregelen).

Vrijwillige Vertrek Regeling
Inmiddels hebben 102 collega’s zich voor de VVR aangemeld, omdat hier deeltijders bij zitten komt dat omgerekend neer op 64 FTE (voltijdse banen). Informatie over de VVR en de regeling ‘eerder deeltijd voor pensioen’ lees je op de KLM newsapp. Bij vragen kun je natuurlijk ook contact met de VNC opnemen.

In- en doorstroom
De in- en doorstroom van cabinecollega’s in de planning tot 31 augustus is ongewijzigd gebleven. Het aantal instromers in totaal is nog altijd 210 van buitenaf en 36 KLC’ers. Het geheel aan promotieplaatsen naar P staat nog op 84 en naar SP op 48 en doorstroom van eenbander naar tweebander op 295 plaatsen.

Planning
We hebben KLM vragen gesteld over de planning inzake de recente uitvraag van bewilligen en plussen, het eventueel onder de rang vliegen en de hoeveelheid nevenfunctionarissen die dringend werden verzocht weer te gaan vliegen. KLM liet weten dat dit alles te maken had met een onverwachte piek in het ziekteverzuim, dit nadat de griepgolf juist was verdwenen. Het bedrijf houdt bij de planning rekening met een zogeheten ‘gewogen gemiddelde’ van ziekteverzuim waardoor onverwachte uitschieters daarin soms lastig zijn te managen. Dit is een incidenteel en geen structureel probleem benadrukte KLM.

Formaliseren 28 daagse indeling
KLM hanteert in de praktijk weliswaar de 28-daagse indeling maar dat staat nog nergens beschreven. Een en ander is gekoppeld aan de nieuwe cao actualisatie en KLM zal dit medio volgende maand via haar communicatiekanalen formaliseren.

Nieuwe KLM app
KLM werkt samen met de Groepscommissie collega’s aan een nieuwe app: de crewnotification-app. Hierin zullen in de toekomst onder andere vluchtverstoringen en roosterwijzigingen voor crew worden gecommuniceerd. In het derde kwartaal van 2018 zal er een testfase komen onder een aantal cabinecollega’s en voor het eind van het jaar verwacht KLM de app korpsbreed te kunnen introduceren. De app komt dan op de KLM iPad en kan ook (vrijwillig) op de eigen smartphone of devices worden gezet. Houd voor meer info over de crewnotification-app de KLM communicatie in de gaten.

Invoering en uitwerking CAO zaken
Na het cabineoverleg gaan we standaard verder met het uitwerken en realiseren van zaken uit de nieuwe cabine CAO.

Gerealiseerd zijn:
• de eerst stap salarisverhoging;
• de vermeerdering van Superjokerdagen;
• de compensatie bij vertraging op buitenstation;
• de compensatie bij aanvraag USA visum;
• de uitkering Winstdeelregeling (WDR) restant 2016;
• de volledige WDR 2017;
• de eerder deeltijdregelingen voor pensioen;
• het openstellen van de VVR voor 2018
• het nieuwe ICA service/product dat per 1 juli op de eerste bestemmingen ingaat.

Verder is er werk in uitvoering op onderstaande onderdelen:
• onderzoek naar de mogelijkheid van invoering flexibel reisverlof;
• de vereenvoudiging van tellers waarbij het streven is om te komen tot 3 tellers: een JV (Jaarlijks Verlof)-, werknemer- (CA) en werkgever (KLM) -teller;
• onderzoek naar de mogelijkheden of en hoe eenbanders WBC-skills kunnen volgen.

We houden je verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA