KLM cabineoverleg juli

7 jul. 2021
Hoofdonderwerpen in het cabineoverleg tussen KLM en de cabinebonden vandaag waren: de planningsstand, gereduceerd vliegen, meerwerk en promotietrainingen; detacheringen en de uitvoering van de loonronde augustus 2021.

In dit verslag lees je de belangrijkste ontwikkelingen en tijdens onze live ledeninfosessies kun je ook vragen stellen. Morgen om 13.30 uur staat er weer een gepland, aanmelden klik hier kan tot 8 juli 11.00 uur.

Planningsstand cabinekorps
De uitdaging van de huidige planningsstand ligt vooral bij de fluctuaties rondom de corona-effecten. Die kunnen nog zowel positieve als negatieve effecten hebben op de planning en daarop dient continu te worden geanticipeerd. Voorlopig geldt er voor de zomer een kleine piek in de productie, waarbij gereduceerd vliegen er voor dient te zorgen dat er extra crew beschikbaar is om snel te kunnen inspringen op vraag naar en aanbod van vluchten.
Bestemmingen gereduceerd vliegen
Wij hebben KLM gevraagd om de lijst met de bestemmingen waarop tijdelijk gereduceerd gevlogen gaat worden met het hele korps te delen en niet alleen in hun Teamcalls te benoemen. Ook hebben we de suggestie geopperd om in MyFlight duidelijk te vermelden wanneer het gaat om vluchten met gereduceerde crew. KLM zal dit oppakken in hun communicatie.
De VNC wil bovendien dat KLM snel inzage geeft in de werkinstructies richting buitenstations en al het frontline personeel dat te maken krijgt met het gereduceerd vliegen. Doel daarvan is dat de heldere afspraken hierover voor iedereen duidelijk zijn.  
Promotietrainingen
Er is al een aantal promotietrainingen voor 2021 in gang gezet om zodoende te kunnen inspelen  op het groeiscenario indien dat verder succesvol gaat verlopen en de productie dus in 2022 verder omhoog zou gaan. De planning toont tot en met aanstaande augustus 22 trainingsplaatsen voor Senior Pursercursus en voor het laatste kwartaal van het jaar 36 personen voor Pursercursus en 72 voor SP-cursus.
Toewijzen meerwerk
KLM heeft aangegeven dat zij in de loop van het laatste kwartaal ook structureel meerwerk gaat toekennen aan P’s en SP’s. Hierbij ligt de prioriteit bij toewijzen aan collega’s bij wie eerder - voor de pandemie - al meerwerk was toegekend maar waarvan dit werd ingetrokken door de coronacrisis.

Detacheringen
Ondanks de nog altijd heersende onzekerheid over het tempo en de duur van het herstel in de luchtvaart hebben we bij KLM alvast de terugkeer van gedetacheerden in relatie tot doorstroom KLC en externe instroom aangekaart. Hoewel KLM nadrukkelijk aangeeft dat daar voorlopig nog geen sprake van zal zijn, vinden wij dat - zodra er vacatures/ruimte ontstaat bij KLM - de mogelijkheid voor gedetacheerden om terug te kunnen komen voorop moet staan. KLC heeft al aangeven dat het voor hen belangrijk is dat indien terugkeer van gedetacheerden naar KLM mogelijk wordt, dit gefaseerd zal gaan. Zij rekent evenals KLM op de balans in productie en beschikbare crew en KLC kan niet in één keer een groot deel van hun huidige korps (en de ervaring) weer kwijtraken. Kortom: het is weliswaar best een ingewikkeld proces door de meerdere factoren (zoals tempo en mate van herstel én benodigde ervaren crew) maar onze focus is helder bij KLM overgebracht. Zij zegt toe al het mogelijke te willen doen om, als het kan, de gedetacheerden die eerder willen terugkomen bij KLM ook die mogelijkheid te bieden. Er wordt een vervolgoverleg gepland met de cabinebonden om tot praktische afspraken te komen omtrent dit voor de betreffende personen belangrijke onderwerp.

Loonronde augustus 2021
Van KLM kregen we een technische toelichting op de uitvoering van de uitbetaling van de loonronde augustus 2021. In de laatste cao - die net voor de coronapandemie was geaccordeerd - is een loonsverhoging afgesproken van 2,5%. Echter, door de Arbeidsvoorwaardelijke (AVW) bijdrage die de overheid heeft opgelegd aan al het KLM personeel, heeft dit gevolgen voor het al dan niet (deels) toekennen van die 2,5%. Dit heeft te maken met de afspraken rondom het zoveel mogelijk ontzien van collega’s die tot modaal verdienen. De VNC heeft bij KLM aangegeven het belangrijk te vinden dat werknemers op individueel niveau een duidelijke toelichting op dit onderwerp gaat krijgen ten tijde van de salarisuitbetaling in augustus.

Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Carolina Bouwer, Chris van Elswijk, Roberto Tunzi en Ingrid Brama
KLM sectiebestuurders VNC

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA