KLM cabineoverleg januari 2020

30 jan. 2020
Het ondertekenen van de nieuwe cao; het Coronavirus; het vliegen over de regio Iran/Irak; het dreigend tekort aan gekwalificeerde ca’s voor doorstroom naar Purser en de planning van in- en doorstroom zijn belangrijke onderwerpen waarover je meer leest in onderstaand verslag.

Cao officieel ondertekend
Als eerste werden vandaag de handtekeningen onder de cao gezet door KLM, de VNC en FNV Cabine. Daarmee zijn de documenten compleet, is de cao van kracht en wordt deze officieel aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Coronavirus
De VNC heeft nog maar eens bij KLM benadrukt dat het Coronavirus begrijpelijkerwijs tot onzekerheden, onrust en emoties bij de crew leidt. We vinden het essentieel dat KLM dagelijks actuele zaken snel en volledig communiceert, zodat we deze niet uit de media hoeven te lezen. Verder willen we nauwlettend betrokken zijn bij de besluiten omtrent het al dan niet vliegen op Chinese bestemmingen. Daarbij heeft de gezondheid van de crew bij ons de hoogste prioriteit.

De huidige stand van zaken wordt op de Myflight App aangepast en op de KLM newsapp gecommuniceerd, houd dit als bron-document aan want het nieuws volgt zich soms snel op. Naast het verstrekken van mondkapjes en desinfecterende gel en het aanwezig zijn van een arts in het BMC zijn er ook operationele aanpassingen. De laatste feiten zijn tot nu toe:  
  • Vanaf vandaag zijn de vluchten naar Chengdu (CTU) en Hangzhou (HGH) opgeschort;
  • Vanaf vandaag is het aantal wekelijkse vluchten naar Shanghai (PVG) van 11 naar 7x per week teruggebracht. De KL893 wordt geannuleerd, de KL895 blijft opereren met een 24 uurs stop;
  • Vanaf morgen worden de vluchten naar Xiamen (XMN) opgeschort;
  • Het aantal wekelijkse vluchten naar Beijing (PEK) blijft staan op 7.                                           
  • Deze vluchtaanpassingen zijn voorlopig van kracht tot en met 29 februari.

Hoe komen beslissingen rondom het Coronavirus tot stand?
Meerdere malen per dag bespreekt KLM de actuele situatie met betrokken partijen zoals gezondheids- en veiligheidsinstanties. Denk daarbij aan afgevaardigden uit het OCC (Operations Control Centre), KLM, KLC, KLM AV (security services) Health Services. Daarbij wordt het beleid en de protocollen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevolgd en medische info komt uit het RIVM. Het is de directie die aan de hand van de uitkomsten besluiten moet nemen of moet opvolgen wanneer het besluiten over het netwerk betreft.

De VNC wil maatwerk van KLM
Er wordt gezorgd voor opvang van terugkerende bemanningen uit China zodat zij hun verhaal kunnen delen. Hun ervaringen worden eveneens meegenomen naar de overlegtafel waaruit ook adviezen voortkomen. Bij medische problemen onder crew wordt er maatwerk geleverd via de reguliere weg in een gesprek met de MCC. Crew die naar China vliegt, wordt bij een eventuele schemawijziging onmiddellijk ingelicht door Crew Control. Daarnaast zijn er MCC’s aanwezig in het BMC tijdens aanmeldtijden voor vluchten naar China.

Situatie rondom vliegen regio Irak/Iran
Nog een heet hangijzer onder crew is de situatie rondom vliegen over de regio Iran/Irak. De VNC heeft aangekaart dat het zorgwekkend is dat Air France niet over bepaalde gebieden rondom Irak en Iran vliegt en KLM wel. Vandaag heeft KLM aangegeven dat er sinds gisteren voorlopig tot 12 februari niet meer over Iran en Irak wordt gevlogen. De reden is volgens KLM praktisch: de Franse en Amerikaanse autoriteiten hebben deze luchtruimen nog niet vrijgegeven voor hun burgers en door de codeshare-afspraken met Air France en Delta Air Lines is over die Irak regio dus geen optie.  

Grijp je kans als CA en ga op voor Purser
Er dreigt in de toekomst een tekort aan pursers te ontstaan onder andere door minder belangstelling voor het MPI en de ABC modules, het afvallen van een deel bij de selectie van de CA naar Purser en het feit dat er vorige jaar relatief al veel CA’s (144) doorgestroomd zijn naar purser waardoor de vijver om uit te vissen kleiner wordt. Daarbovenop zijn 84 Pursers in 2019 doorgestroomd naar SP.
Maar liefst 504 eenbanders zijn in 2019 tweebander geworden en ook zij kunnen hun kans grijpen en als ze dat willen op gaan voor pursergesprek.

Veelzijdige aanpak gewenst
Er starten nu modules met minder kandidaten dan mogelijk is en de inschrijvingen lopen terug. Dit kan in de toekomst zorgen voor een tekort aan kader. De cabinebonden hebben KLM geadviseerd om actiever en op diverse manieren te gaan communiceren en zo CA’s te enthousiasmeren om op te gaan voor promotie. Ook hebben we KLM gevraagd om een grondige analyse naar de oorzaak waarom de belangstelling terugloopt. Uit die uitkomsten kan wellicht een veelzijdige aanpak komen om dit probleem structureel op te lossen. KLM zal dit gaan doen dus binnenkort meer hierover.
Het idee van KLM om de cao aan te passen door de zogenaamde ervaringsgraad te verlagen, kan niet zonder instemming van de cabinebonden en daarvoor lijkt het dus ook te vroeg. Eerst zou het besef onder het korps moeten worden vergroot: nu kan het, pak je kans als CA en solliciteer voor Purser.

Instroom en promotie planning
Tot juni 2020 staat het volgende gepland:
126 nieuwe basiscursisten
28 instromers vanuit KLC
12 Asian instromers
120 eenbanders voor doorstroom naar tweebander
48 CA’s voor promotie naar Purser
48 Pursers voor promotie naar Senior Purser.

XCM en XFA
De VNC blijft er op hameren dat de regeling voor cabinepersoneel (XFA) gelijk moet worden getrokken met die van de cockpitcollega’s (XCM). Al veel te lang is dit onderwerp van gesprek maar KLM blijft ook nu zeggen dat zij het andersom willen doen: de cockpitregeling in lijn trekken met die van cabinepersoneel. Er zit helaas totaal geen beweging in dus gaat de VNC een juridisch traject starten voor gelijke behandeling*.

Tot slot, nadat de VNC Ledenraad van de KLM sectie in december heeft ingestemd met Portugees als nieuwe bonustaal is dit nu ook officieel een feit.

KLM Sectiebestuur

Fotobijschrift: Namens de VNC ondertekent KLM sectievoorzitter Chris van Elswijk de nieuwe KLM cabine-cao 2019-2022 en namens  FNV cabine Birte Nelen.

*De VNC zal zich in deze beroepen op de wet gelijke behandeling. De regels voor vliegende collega’s die in het buitenland wonen en gratis mogen meereizen in de cockpit zijn voor cabinepersoneel anders dan voor de vliegers. Het belangrijkste verschil is dat cabinepersoneel zich - in tegenstelling tot cockpitpersoneel  - dient uit te schrijven uit Nederland als zij gebruik wenst te maken van de regeling. In de praktijk heeft dat uitschrijven tot problemen geleid bij het verkrijgen van de verplichte VGB (verklaring van geen bezwaar). Sommige landen wisselen bepaalde gegevens niet uit waardoor de VGB niet wordt afgegeven en je dus niet langer kan werken als cabinelid. KLM kan dergelijke moeilijkheden voorkomen door, net als bij XCM, niet te eisen dat men zich uit Nederland uitschrijft. Wij willen geen toestanden meer die leiden tot het niet verkrijgen van een VGB en zullen in deze kwestie nu de rechter om een oordeel gaan vragen.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA