KLM Cabineoverleg februari 2019

1 mrt. 2019
Het starten van een juridische procedure inzake 0,5% salarisverhoging, het niet compenseren van het wegvallen van commissie-inkomsten bij het verdwijnen van verkopen aan boord en ongelijke behandeling bij XFA en XCM is een hot topic uit het maandelijks cabineoverleg tussen KLM en de VNC. Er kwam ook positief nieuws aan bod over instroom, doorstroom en promotie en de winstdelingsregeling.

De VNC heeft met KLM - in de cao 2016-2019 - de deal gesloten dat KLM cabinepersoneel bij winst meedeelt middels een winstdelingsregeling (WDR). KLM heeft in 2018 een heel goed jaar gedraaid en er zal 168 miljoen euro - een percentage van 13,5 van je loon - onder al het personeel worden verdeeld. Dat bedrag komt ongeveer neer op anderhalf bruto maandsalaris en is vergelijkbaar met de geldsom van de WDR vorig jaar. In april aanstaande wordt dit bij je salaris gestort.
Daarnaast zijn per februari, zoals wij hebben afgesproken in de cao, de salarissen met 1% verhoogd.

Juridische stappen
Bovenstaande is mooi financieel nieuws natuurlijk maar dat neemt niet weg dat het cabinepersoneel nóg een halve procent salarisverhoging te goed heeft. De VNC heeft namelijk op de cao salarisafspraken een disclaimer* door KLM laten opnemen. Dit om te voorkomen dat KLM personeel voor wie pas na onze cao een akkoord werd gesloten, een hoger percentage salarisverhoging zou ontvangen zonder daarvoor meer productiviteit te hoeven leveren. KLM kende andere domeinen echter 0,5% meer salarisverhoging toe zonder dat daar harder voor gewerkt moest worden. Voor de VNC is het dus helder dat de disclaimer van toepassing is maar KLM interpreteert de intentie van de afspraak anders. Omdat er na vele discussies geen zicht is op een doorbraak in de impasse heeft de VNC aan KLM laten weten hierover een juridische procedure op te starten. Een ander onderwerp dat in dit juridisch traject wordt meegenomen, is het niet willen compenseren van het wegvallen van 9% commissie over de verkopen aan boord die worden afgeschaft. Ook dit is een cao issue waarover KLM en de VNC het niet eens worden.

XFA/XCM – ongelijke behandeling
Het ultimatum dat wij eerder aan KLM stelden inzake het gelijkwaardig maken van de XFA (cabinepersoneel) en XCM (cockpitpersoneel) -regeling is verlopen. De VNC ziet zich ook hier genoodzaakt om de zaak voor de rechter brengen en zal zich in deze beroepen op de wet gelijke behandeling. De regels voor vliegende collega’s die in het buitenland wonen en gratis mogen meereizen in de cockpit zijn voor cabinepersoneel namelijk anders dan voor de vliegers. Het belangrijkste verschil is dat cabinepersoneel zich - in tegenstelling tot cockpitpersoneel  - dient uit te schrijven uit Nederland als zij gebruik wenst te maken van de regeling. In de praktijk heeft dat uitschrijven tot problemen geleid bij het verkrijgen van de verplichte VGB (verklaring van geen bezwaar). Sommige landen wisselen bepaalde gegevens niet uit waardoor de VGB niet wordt afgegeven en je dus niet langer kan werken als cabinelid. KLM kan dergelijke moeilijkheden voorkomen door, net als bij XCM, niet te eisen dat men zich uit Nederland uitschrijft. Wij willen geen toestanden meer die leiden tot het niet verkrijgen van een VGB en zullen in deze kwestie nu de rechter om een oordeel gaan vragen.

Volop instroom, doorstroom en promoties
We eindigen met goed nieuws: voorlopig blijft KLM volop opleiden in basis- en promotiecursussen. Tot eind juli staan er zelfs extra opleidingen gepland: 3 voor instroom van nieuwe ca’s, 1 voor KLC doorstroom en 1 voor promotie tot purser. Dat betekent met wat er al was gepland voor de eerste 6 maanden van dit jaar dat we in totaal honderden nieuwe collega’s erbij krijgen, dat ruim 40 KLC’ers doorstromen naar KLM, dat bijna 250 eenbanders door gaan voor tweebander, dat ruim 70 collega’s kunnen promoveren tot purser en nog eens bijna 25 tot senior purser. Positieve invloeden die spelen bij deze in- en doorstroom en promoties zijn onder andere de 184 inschrijvingen voor de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) en de uitbreiding van het Anytime For You concept waardoor meer tweebanders nodig zijn.


KLM Sectiebestuur

*Disclaimer uit de cao:
Indien in de andere domeinen over de periode van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019 een hogere structurele loonsverhoging dan 3,5% wordt overeengekomen zonder dat daar extra productiviteitsverhogende afspraken tegenover staan, zal dit ook voor het cabinepersoneel gaan gelden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA