KLM Cabineoverleg februari

16 feb. 2017

Jaarcijfers 2016; Reserve Thuis; aanpassing bemanning bij typewisseling;  afbouw JE-dagen en de planningsstand waren de hoofdpunten uit het KLM cabineoverleg tussen KLM en de cabinebonden vandaag. In dit verslag vind je een samenvatting van de onderwerpen die aan bod kwamen.
Bij de start van het cabineoverleg werd door KLM benoemd dat de jaarcijfers 2016 van KLM goed zijn. In de media hebben we verder kunnen lezen die van AF daarop achterblijven. Morgen krijgt de VNC met de andere werknemersorganisaties een toelichting van de directie op deze resultaten en communiceren we daar meer over.
Aan de behaalde winst hangt een winstdelingsregeling vast, voor het cabinekorps geldt de regeling zoals in onze eerdere cao is bepaald: 4,227% van 12 maal je bruto maandsalaris. Dit zal je bij je salaris van april aanstaande ontvangen. Als er een nieuwe cao zal worden afgesproken, gaat de VNC pleiten voor afspraken die gelden vanaf 1 april 2016, dus met terugwerkende kracht, net zoals we bij de nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling terugwerkende kracht hebben afgesproken.  
Wel gebeld maar niet gemeld
Sinds maart 2016 is er in de wettelijke regelgeving van EU-FTL (Flight Time Limitations) bepaald dat de uiterlijke tijd van aanmelden binnen de gestelde reservedienst dient te vallen. Het gevolg is dat er weliswaar nog steeds 8,5 uur reserve wordt gezeten, maar dat men een uur korter oproepbaar is: in het laatste uur kun je enkel nog gebeld worden voor een opdracht voor de volgende dag. KLM wil nu graag cabinepersoneel een uur langer reserve laten zitten. Kortom terug naar de oude situatie van 8,5 uur inzetbaar zijn, alleen wil KLM er een uur ‘responstijd’ aan vastplakken, oftewel er kan wel gebeld maar niet meer gemeld worden. Wettelijk gezien is dit toegestaan maar aangezien de 8,5 uur een cao afspraak betreft, is er voor een aanpassing toestemming van de cabinebonden nodig. De VNC en FNV Cabine gaan hier echter niet mee akkoord en bovendien horen dergelijke wijzigingen thuis aan de cao-onderhandelingstafel.
 
Aanpassing bemanning bij typewisseling
Ruim een half jaar geleden is afgesproken dat bij last-minute typewisseling geen aanpassing in de cabinesamenstelling meer plaatsvindt: bij een kistwissel naar een kleiner type gaan er geen CA’s af en naar een groter type komen er geen CA’s bij. Deze afspraak heeft voordelen voor beide partijen: voor cabinecollega’s betekent het dat hun rooster intact blijft en KLM hoeft minder reserves aan te spreken. Daarnaast blijft de continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd voor crew en passagiers en het scheelt KLM in ondermeer hotel- en daggeldkosten. Het behoeft geen uitleg dat er bij wisselingen naar een kleiner type vrijwel geen problemen zijn gemeld, afgezien van het plaatsen van de plotselinge extra crew in de cabine. Bij een wisseling naar een groter type, de ‘reserve-kist’ vaak een Boeing 777-300 of 747-allpax bleek het, ondanks gelijke aantallen passagiers, nog best een uitdaging om de service te laten slagen met een kleine (ook nog eens met -1CA gereduceerde!) bemanning. Er zijn echter niet erg veel tripreports over binnengekomen en omdat het voordeel van het intact houden van roosters heel zwaar telt voor crew is de VNC akkoord gegaan met continuering van deze afspraak. Echter: we hebben KLM wel gevraagd de besparing die het oplevert te concretiseren zodat dit als bezuiniging kan worden meegenomen in de volgende cao-ronde.
 
Afbouw JE-dagen
In de zomer van 2015 was er een tijdelijke ingreep in de WRR om daarmee de productie te waarborgen. De opgebouwde reisverlofdagen kwamen op een teller te staan met de afspraak dat deze zogeheten JE-dagen uiterlijk bij het einde van de winterdienst 2017/2018 terug uit te keren. Hoe zit het concreet:
In totaal werden er tegen de 52.000 JE dagen opgebouwd
  • 3.000 daarvan werden door CA’s geschonken aan KLM
  • 10.000 zijn reeds ingedeeld

  • 1.500 staan ingeroosterd voor de komende maanden
  • 37.500 dagen zijn over en deze moeten nog worden ingepland!
 
Elke maand doet de VNC navraag naar de afbouw van deze dagen: is er ruimte in de planning om ze aan de rechtmatige eigenaren uit te keren? KLM houdt tot nu toe vol dat dit gaat lukken...
 
Doorstroom en instroom
Tot slot de planningstand: vanwege te verwachte groei staat er tot 31 juli 2017 weer een aantal basis-, promotie- en KLC doorstroomcursussen in de planning. Er zijn ongeveer 350 ‘reguliere’ CA’s nodig, de doorstroom vanuit KLC bedraagt 92 ca’s en verder zijn er seizoens-CA’s benaderd, ook komen er 29 Asian Cabin Crew bij. Er zijn ook168 nieuwe Pursers en 70 Senior Pursers nodig, waarvan een aantal in opleiding is. We wensen zowel de nieuwkomers en de doorstromers veel succes en plezier in hun nieuwe functie.
 
KLM sectiebestuur
 
 

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden, jouw toekomst en jouw pensioen! Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Wil je lid worden? Mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480
 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA