KLM Cabineoverleg december

15 dec. 2016KLM bedankt de cabinebonden voor het vlot ter beschikking stellen van een delegatie om het toekomstigbestendig pensioen in een protocol vast te leggen. Vervolgens kondigt KLM aan ons te gaan uitnodigen voor cao overleg. De VNC herinnert KLM direct aan het standpunt dat eerst de -1 CA maatregel zo spoedig mogelijk moet worden gestopt alvorens cao onderhandelingen kunnen starten. FNV cabine sluit zich onmiddellijk bij deze stelling aan. KLM zegt met een formele brief over de cao te komen. Wij wachten die brief af en zullen die bij binnenkomst zorgvuldig bestuderen en erna formeel reageren.
KLM geeft aan een blijvende stroom van rapportages en tripreports omtrent de -1CA maatregel te ontvangen en zegt die ‘te scannen op feiten en emoties’. Het bedrijf beseft dat in de anderhalve maand -1CA vliegen de boosheid onverminderd hoog is. Zij geeft aan dat met name op de Boeing 777 de klachtenregen groot is. De VNC en FNV cabine blijven er bij KLM op drukken dat deze maatregel zo spoedig mogelijk verdwijnt.
Rechtszaak -1 CA vandaag
Aansluitend komt de rechtszaak tegen KLM aangaande het geschil over de -1 CA maatregel ter sprake. De KLM Ondernemingsraad (OR) brengt dit vandaag mede namens de Groepscommissie voor de rechter omdat men adviesrecht meent te hebben, maar de -1 CA maatregel is nooit aan de OR voorgelegd en eenzijdig door KLM ingevoerd. De openbare zaak diende vanmiddag en zodra er meer nieuws is, laten we dat uiteraard weten.
Snijden zonder advies
De VNC heeft KLM opnieuw verzocht inzicht te geven in het Boston Consultancy Group (BCG) rapport uit 2015. Dit leeft namelijk onder de cabinecollega’s die zich - met ons - afvragen waarom KLM overal 4% wil bezuinigen, dus ook wil snijden waar geen vet meer zit. KLM reageerde hierop te overwegen of het mogelijk is om de VNC inzage te geven. Overigens deelt zij ook mee dat het advies van BCG op een HPO (High Performance Organization) geen rapport is maar een 'scan' op de grondorganisatie waarbij niet is gekeken naar het cabine- en cockpitdomein. De VNC is des te verbaasder dat KLM zonder advies voor ons domein zelf heeft besloten om in haar core business ook 4% te willen snijden. Hoe je het wenst of keert: het wordt er voor de klant niet beter op.
Planningsstand cabinekorps
KLM is momenteel maximaal slots aan benutten waardoor de vloot ten volle moet worden ingezet om die slots te behouden. Voor de planningsstand van het cabinekorps betekent dit komende zomer een langdurig hogere productieplanning daar waar normaalgesproken een piek van zo'n drie maanden is.
Om die planning in te kunnen vullen is er:
?volop promotie naar senior purser en purser;
?extra instroom voor structureel meerwerk
?maximale instroom van 92 KLC'ers;
?aan seizoens ca’s gevraagd te blijven en ruim 190 hebben ja gezegd;
?33 ACC (Chinezen en Koreanen) aangenomen;
?bij het transitiecentrum extra aandacht gegeven aan de vacatures en zullen tot slot ruim 100 externe collega's worden geworven. 
De productieplanning van KLM is gebaseerd op -1CA dus er zit nog geen additionele productiviteituitbreiding in. De VNC heeft nog eens gewezen op het meenemen van afbouw van de JE dagen in de planning, die heeft KLM dan wel weer helder op het netvlies.
VNC wil vaste aanstelling huidige seizoen ca’s
De VNC is het niet eens met het feit dat de seizoens ca’s nu slechts een jaarcontract krijgen. Afgezien dat de seizoenscollega’s geen nieuwkomers zijn en zij zich de afgelopen tijd al volop hebben bewezen, bestaat volgens ons de afspraak dat als je binnenkomt op een bepaald tijdscontract je daarna een vaste aanstelling krijgt indien de productie dat toelaat. KLM zegt dat er bij een periode langer dan 3 maanden tussen het aflopen van het tijdelijk (seizoens)contract  en een jaarcontract er sprake is van een nieuw dienstverband. Volgens hen gaat het dus niet om een aaneengesloten periode. De VNC meent dat het om 6 maanden tussentijd zou moeten gaan wil je spreken van een nieuw dienstverband. We gaan dit verder juridisch uitzoeken en komen er nog op terug. Volgens de KLM planning ziet het er bovendien naar uit dat deze collega’s nodig blijven ook in de toekomst maar KLM wil pas volgend jaar beslissen over eventuele vaste contracten. We hebben een nadrukkelijk beroep gedaan op KLM om een juridische procedure hieromtrent te voorkomen en uit goed werkgeverschap deze collega’s een vaste aanstelling te geven, wordt vervolgd…
Coaching op promotiegesprekken 
De VNC kaart bij KLM aan dat er vanuit het korps klachten komen over het ontbreken van de voorbereiding en coaching op promotiegesprekken vanuit KLM. Voorheen bood het Development Center dat aan maar die mogelijkheid bestaat niet meer. Volgens KLM liggen die taken nu bij de Managers Cabin Crew (MCC) maar omdat daar veel nieuwe spelers zijn moet dat beter worden gestroomlijnd. Tot nu toe is overigens 56% door voor pursercursus en 75% voor senior pursercursus. (Overigens biedt de VNC haar leden gratis training op promotiegesprekken, je kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat.)
XFA bij transavia 
Tot slot is per ingang winterdienst de XFA bij transavia op veler verzoek ingevoerd voor KLM cabinecollega’s.
KLM Sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden, jouw toekomst en jouw pensioen! Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Wil je lid worden? Mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA