KLM cabineoverleg augustus

26 aug. 2022
In ons cabineverslag lees je de belangrijkste punten en achtergronden van het overleg met KLM. In augustus kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

👉🏽 bevriezen tijdelijke uitvoeringsafspraken corona
👉🏻 planningsstand: in- en doorstroom
👉🏼 werving nieuwe CA’s
👉 CL- en KL-teller dagen
👉🏻 nieuwe wet ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’
👉🏽 nieuwe gezichten in KLM delegatie

Bevriezen tijdelijke uitvoeringsafspraken corona
In het begin van de coronapandemie hebben de cabinebonden met KLM tijdelijke uitvoeringsafspraken gemaakt. Denk aan hotel- en kamerquarantaine maar ook het XXDHC (deadheading) opsturen van cabinepersoneel in de C-class. KLM wil, nu de hevigheid van corona momenteel is afgenomen, de tijdelijke afspraken bevriezen. En mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld omdat COVID-19 of varianten in hevigheid terugkeren, dan wil KLM die tijdelijke afspraken weer ‘ontdooien’. De VNC heeft KLM meegedeeld te kunnen leven met het bevriezen, maar voorstander is om als de situatie erom vraagt nieuwe afspraken te maken, met de bestaande afspraken als leidraad. KLM is het eens met ons uitgangspunt. Verder hebben we de werkgever gemeld vooral duidelijk te communiceren, ook in de Myflight app, wat de wijzigingen betekenen bij onder meer de ‘opstuurregels’. Daarnaast is afgesproken dat indien er hotel- en kamerquarantaine zou zijn naar aanleiding van infectiegevaar en/of -ziekte, het maximale verblijf van 48 en 24 uur geldt.

Planningsstand: in- en doorstroom 2022
We hebben door de instroom van tot nu toe dit jaar bijna 400 nieuwe collega’s en door toekennen van tijdelijk meerwerk gelukkig het keerpunt van tekorten naar voldoende cabinepersoneel bereikt. Zo was augustus qua productie-uitvoering een rustige maand en vooruitkijkend naar september/oktober blijft dat naar verwachting zo. Meer lucht in de planning biedt wat meer mogelijkheden voor het afbouwen van tellers (KL - CL en OD dagen) en in het toewijzen van non-activiteit aanvragen. KLM zal communiceren over deze opties die er nu weer zijn.
De zogeheten opleidingsplaat toont verder maximale benutting van de opleidingscapaciteit. Dat betekent dat we dit jaar nog eens bijna 400 nieuwe collega’s mogen verwelkomen, goed nieuws dus! Dit heeft ook een positief effect voor Eenbanders die dichtbij hun Tweebanderschap zitten, want nog voor eind dit jaar komen er nieuwe Tweebandercursussen. In een volgende planningsstand zal daarover meer informatie volgen.
Tot slot is er behoefte aan nieuwe Pursers en daar zit qua aantallen promoties nog wel een knelpunt omdat er (nog) te weinig collega’s klaar zijn met het promotietraject. Inmiddels zijn er weliswaar ruim 80 CA’s door naar P en is er in de planning nog plek voor 108 nieuwe P’s. Het aantal P’s die de stap naar SP hebben gemaakt, ligt nu op bijna 50 en in de planning staan nog eens 60 promoties voor dit jaar gepland.

Werving nieuwe CA’s
Tot en met kerst dit jaar kunnen alle vacatures worden ingevuld. Feit is wel dat slechts 10% van de mensen die zich bij het uitzendbureau aanmeldt voor de vacature, uiteindelijk op cursus mag. KLM meldde daarbij dat dit percentage al jarenlang hetzelfde is. We hebben nog eens expliciet gevraagd en bevestigd gekregen dat er in de hele selectieprocedure niet meer naar de vaccinatiestatus wordt gevraagd. Er wordt wel aangegeven dat KLM er van uitgaat dat sollicitanten op het hele netwerk inzetbaar zijn.
Verder heeft de VNC gevraagd hoe KLM bij sollicitaties omgaat met diversiteit. KLM vindt dit een fundamenteel vraagstuk en probeert weliswaar met advertenties een meer diverse doelgroep aan te trekken, maar dat vertaalt zich in de praktijk nog niet echt in meer diversiteit in sollicitanten. KLM beraadt zich op de langere termijn verder wanneer en welke stappen zij hierin nog kan zetten, waarbij zij heeft aangegeven dat diversiteit niet kan zonder inclusiviteit. Wij zien juist nu een uitgelezen kans in de grote instroom van dit jaar om stappen te maken naar een diverser korps en hebben KLM op het hart gedrukt deze kans niet te missen.
 
CL- en KL-dagen tellers
Geruime tijd was er niet of nauwelijks mogelijkheid om je CL-dagen in te zetten en liepen de teller dagen op door het instabiele netwerk en operationele verstoringen Daarom heeft de VNC bij KLM gepleit voor een tijdelijke verruiming (bijvoorbeeld van 6 maanden) van het aantal CL-dagen. Dus boven de geldende maximale 10. Nu schuiven namelijk CL-dagen boven de 10 door naar je KL-teller, waar je zelf geen invloed meer hebt op het inzetten. Als waardering naar cabinepersoneel voor de getoonde flexibiliteit tijdens eerdere productieproblemen zou volgens ons het optoppen een mooie geste zijn. Hoewel KLM het probleem erkent, gaat ze echter niet in op ons idee omdat ze te veel complexiteit verwacht bij het terugdraaien van een tijdelijke verruiming. Ook denkt KLM dat met de vele dagen die in de komende maanden zullen vrijkomen, dit issue zichzelf oplost. KLM zei ook dat er tijdens de crisis sprake is geweest van een tegenovergestelde situatie, namelijk weinig dagen op de CL-teller door genoeg mogelijkheden om dagen zelf in te zetten. En er daarom  geen dagen van de CL-teller naar de KL-teller zijn overgeheveld.. Wij hebben KLM na deze afwijzing gevraagd om toch echt ons voorstel te heroverwegen en de kans aan te grijpen om zo in de praktijk ook een blijk van waardering te geven aan het cabinekorps.

Nieuwe wet ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’
Per 1 augustus geldt de nieuwe wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden .  Algemeen doel is om inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken, denk aan uitbreiding informatieverplichting; kosteloze scholing maar ook inperking van verbod op nevenwerkzaamheden. We hebben KLM gevraagd wat dit voor haar als werkgever betekent en zij meldde na een interne analyse voorlopig te constateren aan veel voorwaarden te voldoen. Wel gaat KLM het arbeidscontract en de aanbiedingsbrief hierop nog nakijken. De VNC heeft de KLM analyse opgevraagd om beter inzicht te kunnen krijgen in de materie en KLM heeft toegezegd deze te zullen delen.

Nieuwe gezichten in KLM delegatie
In dit cabineoverleg hebben we afscheidnemend KLM Consultant Industrial Relations Fred Vijlbrief bedankt voor de goede samenwerking en maakten we kennis met zijn opvolgster Janice de Jong. Daarnaast was er nog een nieuw gezicht in de KLM delegatie: Michiel van Boven, VP Industrial Relations, Compensation & Benefits, die Kim Bruggeman is opgevolgd. Op korte termijn wordt er een uitgebreide kennismaking ingepland tussen KLM CEO Marjan Rintel en de VNC.
Tot slot is een aantal cabine-onderwerpen, denk aan operationele afspraken over bijvoorbeeld verruiming van het crewvervoer en de XFA regeling, naar de cao-tafel doorgeschoven. Daar zullen we in september mee aanvangen.

KLM leden infosessies
Heb je nog vragen of input? Sluit gerust aan bij onze KLM leden infosessies! Woensdag 31 augustus om 11.00 uur is de eerstvolgende,  klik hier voor jouw aanmelding. We zien er naar uit jullie te zien/spreken!

Carolina Bouwer, Roberto Tunzi, Marije Kroese, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster en Chris van Elswijk, KLM sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA