KLM cabineoverleg augustus

27 aug. 2021
Tijdens het cabineoverleg van deze maand stond een aantal zaken op de agenda die nader onderzocht en uitgewerkt dienen te worden en waarover vervolgoverleg is gepland. Onder meer over de terugkeervolgorde inzake detacheringen en de regelgeving rondom ziekte tijdens JV zijn geen concrete uitkomsten te melden om de simpele reden dat er nog geen uitsluitsel over is. De komende tijd zal daar verder over gesproken worden en zodra er conclusies kunnen worden getrokken zullen we daar uiteraard direct over communiceren.

Voor nu beperken we ons tot een drietal zaken, te weten de planningsstand, het opstartproces na ziekte en onrust bij het korps over roosters.

Mocht je vragen hebben over deze of andere onderwerpen, geef je dan op voor één van onze infosessies. Vandaag om 14:00 uur staat de eerstvolgende gepland, je kunt je hier nog voor aanmelden tot 13:00 uur: klik hier.

Planningsstand cabinekorps
Op de grafiek van de planningstand was te zien dat er in het vierde kwartaal een tekort aan cabinepersoneel lijkt te ontstaan, maar in die cijfers bleek de uitkomst van gereduceerd vliegen nog niet meegenomen. Bovendien benadrukte KLM dat er nog altijd veel onzekerheid is over de verwachte productie en bijbehorende planning en dat de aangegeven aantallen kunnen nog kunnen wijzigen.

Ook wat betreft geplande promotie was er een wijziging ten opzichte van vorige maand: het aantal SP-cursussen was met 2 (= 24 plaatsen) naar beneden bijgesteld. Wat meespeelde bij deze beslissing was het feit dat alle verzoeken voor meerwerk voor kader zijn gehonoreerd en deze ook in de nabije toekomst toegekend zullen worden.

Opstartproces na ziekte
Wij ontvingen meldingen van leden die, nadat zij zich hersteld hadden gemeld, lang moesten wachten totdat ze een afspraak konden maken met de bedrijfsarts om weer ‘fit to fly’ bevonden te worden. Intussen liep hun ziekmelding wel door, met alle gevolgen van dien.

KLM (h)erkent het probleem: er is een capaciteitsprobleem bij Health Services voor wat betreft bezetting van bedrijfsartsen en dit is ook een maatschappelijke tendens. Een deel van de consulten kan worden opgevangen door verpleegkundigen bij de ARBO-dienst, maar wat ons betreft zijn wachttijden van een maand of langer ontoelaatbaar. Het bedrijf doet er alles aan om het probleem op te lossen en gaf aan dat de ‘bottleneck’ in elke geval niet meer bij de opstart-trainingen ligt: daar is nu voldoende capaciteit.

Onrust over roosterwijzigingen
Er is de laatste weken nogal wat onrust ontstaan over het hoge aantal last minute roosterwijzigingen bij crew. Via de mail en social media ontvangen wij meldingen van aangevraagde ICA reizen die uit de roosters verdwijnen (KLM geeft aan vanwege annuleringen) en waarvoor Europa schema’s of reserve diensten in de plaats komen De Planning & Assignment Commissie (PAC van Groepscommissie) heeft hier in een brief aan KLM afgelopen week melding van gemaakt en ook in dit cabineoverleg kwam dit onderwerp ter sprake.

Voor KLM zijn dit herkenbare signalen, ze erkennen het probleem en willen op korte termijn een sessie met betrokken partijen organiseren om hier oplossingen voor te vinden. Wat ons betreft liggen die oplossingen niet alleen in betere communicatie over deze problematiek. In deze tijd wordt er al enorm veel van onze flexibiliteit gevraagd, aan boord en op de route. Het vinden van manieren voor collega’s om meer grip op hun privéleven te krijgen zal dan ook prioriteit moeten krijgen.

Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Carolina Bouwer, Chris van Elswijk, Roberto Tunzi en Ingrid Brama
KLM sectiebestuurders VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA