KLM Cabineoverleg augustus

26 aug. 2016

Nieuws over toekenning structureel minderwerk; uitvraag tijdelijk en structureel meerwerk kader, doorstroom P’s naar SP; technische staat van de vloot; XFA voor KLM’ers bij transavia eindelijk mogelijk. En wat minder duidelijke zaken zoals de planningstand inclusief de 4% productiviteitsverhoging binnen de cao. Dat zijn de belangrijkste zaken van het KLM cabineoverleg van 25 augustus.
De zomerdienst was redelijk krap wat volgens KLM te wijten was aan een hogere piek in ouderschapsverlof en ziekteverzuim.

Doorstroom naar SP
We kregen ook een inkijk in de planningsstand voor de winterdienst. Het goede nieuws is dat er promoties naar SP aan komen. Het precieze aantal is nog niet bekend want dat hangt af van het meerwerk van de huidige SP’s. De schatting van KLM is dat het om ongeveer 16 FTE plekken (fulltimers) gaat wat in de praktijk neerkomt op ruim 20 collega’s die op SP cursus mogen voor komende winter. Aanleiding is dat er veel uitstroom bij SP’s is vanwege pensioneringen. Het lijkt logisch dat er vanwege doorstroom van P’s naar SP er ook nieuwe P cursussen komen. Niets is echter minder waar: KLM denkt dit op te kunnen vangen met een uitvraag voor tijdelijk en structureel meerwerk onder P’s.

Uitvraag meerwerk kader
De uitvraag voor structureel meerwerk voor kader staat inmiddels op de KLM newsapp. Aandachtspunt hierbij: als je gevraagd hebt om structureel meerwerk dan kun je - bij ruimte in de planning - ook switchen naar tijdelijk meerwerk. Er is namelijk recent een Management Support Tool die er voor zorgt dat jouw positie voor de structurele wachtlijst niet wordt verspeeld met kiezen voor tijdelijk meerwerk.

Toekenning structureel minderwerk
Aanstaande november worden alle huidige aanvragen voor structureel minderwerk gehonoreerd. Dit heeft te maken met ‘het recht op minderwerk’. Volgens KLM zijn er geen tekorten aan cabinepersoneel maar aan productiviteit. Het slechte nieuws is dan ook dat in de planningstand voor deze winter er - na de productiviteitsverhoging van 4% vorig jaar - er voor dit jaar opnieuw wordt gerekend met weer 4% productiviteisverhoging. KLM zal binnen nu en twee weken bekend maken welke maatregelen binnen de cao gebruikt gaan worden om dit te realiseren. Op de vraag van de VNC of het management dat nu nog niet weet antwoordde KLM dat er verschillende opties zijn en nog niet weet voor welke zij zal kiezen… We moeten de maatregelen die zullen leiden tot een totaal van 8% productiviteitsverhoging van het cabinekorps dus afwachten.

Afbouw JE-dagen
Een steeds terugerende zorg van de VNC werd opnieuw geuit: hoe denkt KLM de JE dagen uit te keren voor de deadline van einde winterdienst 2017? KLM geeft aan zich te zullen houden aan de cao-protocolafspraken en aan de afbouw van JE dagen voor eind winterdienst 2017 (is maart 2018) te voldoen. Tot slot over de planning: eind augustus worden de winterschema’s gefinaliseerd met de Groespcommissie en de uitkomst zal spoedig worden gecommuniceerd.

Technische vlootzaken en verzoekensysteem
Afgelopen week werkte het verzoekensysteem tijdelijk niet. Oorzaak was een technisch probleem dat ontstond bij een release van Icrew dat verbonden is met het indeelsysteem Carmen. Inmiddels is alles weer 'up and running'.

Nog een ander 'technisch' issue deze zomer was de slechte technische staat van een deel van de vloot. Grote spelbreker was de Boeing 747 die grote onderhoudsbeurten ondergingen die door uitloop soms wel 8 weken duurden. Hierdoor was er geen reserve vliegtuig beschikbaar wat leidde tot uitruilen van bemanningen en kistwisselingen. Veel crews hebben ook boord problemen ervaren met kapotte Inflight Entertainment Systemen, stoelen en toiletten. KLM heeft voor de winer veel onderhoud gepland staan voor met name de 747 die nog zo’n vier jaar zal meedraaien in de vloot.

Teheran en gewetensbezwaren
Per winterdienst 2016 gaan we weer vliegen op Teheran. KLM uitgangspunt is dat ‘iedereen vliegt op alle bestemmingen’. Er is echter een protocol voor gewetensbezwaren dat ook nu weer uit de kast zal worden getrokken. Met de medezeggenschapsorganen zal een en ander  tot in detail besproken worden. KLM zal daarover richting het korps nog communiceren. Crewleden met een Israëlisch of Amerikaans paspoort en in Iran geboren collega’s zullen persoonlijk op de hoogte gesteld worden door KLM over wat er uit veiligheidsoptiek mogelijk is voor hen.

Indeelproblematiek Europa
Normaal ligt de belangrijke taak omtrent de indeelproblematiek op Europa bij de Groepscommissie (het PAC). Dat is de juiste tafel om te overleggen over verschuivingen die binnen onze cao kunnen plaatsvinden en de GC vertegenwoordigt de zaken daar goed. KLM wil hier nu ook een VNC bestuurder bij hebben en zij spreken daarbij over mogelijk toekomstige cao-overschrijdingen… De VNC is op haar hoede voor vooruitlopen op de cao-onderhandelingen en wil daarom bedenktijd om te beslissen of het wel verstandig is om aan te schuiven. Het gevaar bestaat namelijk dat je de trechter in gaat met een discussieverschuiving van de cao naar de verkeerde tafel: namelijk daar waar je binnen de cao beslissen neemt. De VNC zal nog positie innemen en komt er op terug bij KLM.

XFA bij transavia
Al heel lang staat de vraag van de VNC bij KLM uit om voor KLM cabinecollega's XFA bij transavia te regelen. KLM heeft nu eindelijk concreet toegezegd dat dit voor aankomende winterdienst tot de mogelijkheid behoort!

Onrust
De stiptheidsacties van sommige grondcollega’s leiden volgens KLM tot spanningen onder het personeel. Volgens KLM zal men het een en ander een beetje moeten doorstaan met elkaar want het is niet helemaal te managen. Ook het HPO (High Performance Organisation) zorgt voor onrust. Nu zijn er 75 mensen richting het transitiecentrum en er komen nog meer mensen bij. Daar wordt nog gekeken of men elders binnen KLM een baan kan krijgen. Verder is er op de grond veel belangstelling (van zo’n 140 grondcollega’s) voor de Vrijwillige Vertrek Regeling en zijn er grondcollega's die een baan buiten KLM zoeken. Voor nevenfunctionarissen geldt dat bij het vervallen van hun nevenfuncties men terugkeert naar het vliegen.

Joggingpakken
De VNC heeft het gebrek aan officiële communicatie over need to know zaken bij KLM aan de kaak gesteld. Bijvoorbeeld het joggingpak verhaal dat in eerste instantie alleen via de nieuws app werd gecommuniceerd. KLM gaf toe dat need to know thuishoort in een crew bulletin maar dat bij de digitaliseringslag soms zaken zijn ontschoten aan de aandacht van KLM. Het bedrijf heeft beterschap beloofd en zal bovendien de ingangsdatum van 1 september voor de joggingpakken vooruit schuiven.

Rumoer omtrent pax enquêtes
Er is rumoer ontstaan omtrent een bericht op Yammer waarin staat dat er onder passagiers enquêtes zouden zijn uitgezet met een specifieke vraag over de cabinebemanningsamenstelling (CBS). Er zou ondermeer gevraagd worden of het kader van toegevoegde waarde is. KLM ontkent dat dit zo is, volgens hen zijn de enquêtes al jaren hetzelfde en zijn dergelijke vragen niet toegevoegd. De VNC wil graag weten hoe dit gerucht dan heeft kunnen ontstaan en KLM belooft dat uit te zoeken.

Tot slot wat korte punten
Naar aanleiding van het automatiseren van flight safety requests kun je overigens volledig op vrijwillige basis Flight Safety recurrents aanvragen in je RV of NIZ. De huidige afspraken uit de cao blijven gewoon gelden dus het gaat alleen op als je dit zelf wilt aanvragen omdat het jou goed uitkomt.

Bij de KLM sessies over de visie komen er niet alleen heel veel vragen maar ook weerstand en veel boosheid over de communicatie KLM tot uiting. De VNC herkent deze reacties uit haar eigen tien infosessies. KLM geeft ook aan dat hun plannen niet zomaar kunnen worden ingevoerd maar dat hiervoor overleg met de bonden noodzakelijk is. Wordt dus vervolgd.

KLM bestuur

Foto: De jarige VNC deelt taart en VNC bestuurders Marion Leguijt en Ingrid Brama nemen uit handen van KLM overlegpartner Maarten Stienen de bos bloemen en de felicitaties voor de VNC aan. 

 

 

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA