KLM Cabineoverleg april 2021

30 apr. 2021
Gisteren hadden we cabineoverleg met KLM onder meer om tot goede uitvoeringsafspraken te komen. Hoofdonderwerpen waren: HV detachering en aanwijzen; bezwaren tegen KLM datum in dienst; de plaatsmakersregeling en harde koppeling promotietrainingen met terugkeergarantie en de vergoeding kosten visum.

In dit verslag lees je de achtergronden en tijdens onze wekelijkse ledeninfosessies lichten we die verder toe.

HV detachering met voorlopig baanbehoud
De tijdelijke detachering van KLM’ers naar Transavia (HV) wordt gefaciliteerd om zoveel mogelijk cabinecollega’s (langer) binnen de poorten te houden. Die collega’s hebben namelijk baangarantie gedurende de detachering tot begin november 2021. Daarnaast hopen we voorzichtig dat gedurende de overbruggingstijd van 5 maanden de markt wellicht een beetje aantrekt en er ook bij KLM meer productie mogelijk zal zijn.
Voorlopig bestaat de HV detachering uit twee reeksen en mogelijk komt er nog een derde aan maar dat zal KLM half mei bekendmaken. In eerste instantie worden uitvragen voor detachering gedaan om vrijwilligers aan te trekken. Omdat er echter onvoldoende respons was om alle beschikbare plaatsen in te vullen, heeft KLM alleen voor de standplaats Amsterdam collega’s aangewezen op basis van omgekeerde senioriteit. Naast voorlopig baanbehoud wordt - mede met Transavia herindiensttreders (HID) - zo ook de productie van Transavia veiliggesteld.

Eenmaal aanwijzen
Ben je eenmaal gedetacheerd geweest (vrijwillig of aangewezen, dat doet er niet toe) dan kan je niet voor een tweede keer worden aangewezen. Uiteraard blijft het wel mogelijk om op vrijwillige basis meerdere keren te detacheren, zolang je tenminste niet als boventallig bent aangewezen.

Barbox vergoeding
Bij HV kennen ze voor verkopen aan boord een commissie voor cabine crew, de zogeheten barbox vergoeding. KLM heeft nu bevestigd dat een gemiddelde percentage van de opbrengst hiervan ook zal gelden voor gedetacheerde KLM collega’s. Of dat per maand of in een keer zal worden uitbetaald, zal later nog worden besloten.

KLM datum in dienst (DID)
Een paar honderd cabinecollega’s (+/- 500) hebben bij de werkgever bezwaar gemaakt tegen de datum in dienst’ (DID) zoals genoemd in de KLM brief die je hebt ontvangen. Veruit de overgrote meerderheid van die bezwaren is door KLM afgewezen. De VNC heeft KLM er al eerder op gewezen dat in de afwijsbrief niet specifiek staat waar je bezwaar kan aantekenen: er werd verwezen naar de MCC en je kan het na veel doorklikken vinden op hun Newsapp. Na aandringen heeft KLM er naar de betreffende collega’s alsnog een brief uitgedaan met duidelijke vermelding van waar je bezwaar heen moet. Omdat de tijd doortikt, hebben we uit oog voor goed werkgeverschap gevraagd de bezwaartermijn met een week te verlengen om deze collega’s ruim de tijd te geven voor dit proces. Dat wilde KLM niet, zij zei wel toe coulance te adviseren voor eventueel net iets te laat ingediende bezwaren bij de geschillencommissie die hiervoor is ingericht. In die commissie zitten naast vertegenwoordigers van de werkgever ook afgevaardigden vanuit de cabinebonden.

Plaatsmakersregeling met terugkeergarantie
In het Sociaal Plan zijn we de zogeheten plaatsmakersregeling (ook wel remplaçantregeling genoemd) overeengekomen. Hierbij kun je je als niet-boventallige werknemer binnen twee weken na de aanzegging van boventalligheid je vrijwillig boventallig laten verklaren. Daarbij is afgesproken dat je als plaatsmaker eveneens recht hebt op terugkeergarantie. Je maakt immers plaats, zodat een wel als boventallig aangewezen collega in jouw plaats kan blijven, waarbij zaken uit het Sociaal Plan, zoals de terugkeergarantie van toepassing zijn. KLM zag dit in eerste instantie anders maar heeft nu beaamd dat het klopt dat voor plaatsmakers die dus vrijwillig uit dienst gaan bij boventalligheid ook de terugkeergarantie van 5 jaar geldt inclusief behoud van senioriteit en arbeidsvoorwaarden.

Harde koppeling
Voor de ‘harde koppelingslijst voor (senior) of pursertraining’ geldt dat als je boventallig wordt en je vervolgens met de terugkeergarantie weer zou terugkeren je op deze lijst teruggezet wordt. Daarbij wordt wel de Cao-afspraak gehanteerd dat als er bij meer dan 2 jaar tussen plaatsing voor einde dienstverband en opnieuw plaatsen na terugkeer geschiktheid opnieuw wordt bekeken.

KLM vergoedt kosten opsturen paspoort
Het Amerikaanse consulaat rekent tegenwoordig door de coronamaatregelen €25,- voor het verzenden van je paspoort met het nieuwe visum van consulaat naar huisadres. KLM zal die kosten vergoeden, gebruik hiervoor het reguliere declaratieformulier.

Ledeninfosessies
In onze wekelijkse digitale leden-infosessies praten we jullie graag bij op achtergronden en actualiteiten en uiteraard is ruimte voor het stellen van vragen. KLM leden kunnen zich via dit registratieformulier inschrijven voor onderstaande data:

• woensdag 5 mei 10.30 - 11.30 uur
• dinsdag 11 mei 13.30 - 14.30 uur
• woensdag 19 mei 13.30 - 14.30 uur

We kijken ernaar uit je te zien/spreken!
KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA