KLM Cabineoverleg april

26 apr. 2018
In het reguliere cabineoverleg tussen de VNC en KLM is gesproken over de planningsstand die er positief uitziet; de WDR 2017; blok onafhankelijke vakantiekeuze en de huidige situatie bij AF.

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Nog meer door- en instroom
De in- en doorstroom van cabinecollega’s is al in volle gang en er is opnieuw een aantal extra klassen ingepland voor het opleiden van nieuwe collega’s. Daarmee komt in de planning (die loopt tot 31 augustus) het aantal instromers op 210 van buitenaf en er stonden al 36 KLC’ers op basiscursussen. Daarbij is er een extra Purser- én Senior Pursercursus ingepland waarmee de promotieplaatsen naar P op 84 komen en naar SP op 48. De doorstroom van eenbander naar tweebander staat nog altijd op 295 plaatsen.

Tijdelijk minderwerk eenbanders
Er wordt middels de in- en doorstroom van cabinepersoneel alvast voorgesorteerd op het feit dat er collega’s gebruik zullen gaan maken van de nieuwe mogelijkheden in onze nieuwe cao: de vrijwillige vertrekregeling (VVR) die half mei opengaat en de regeling ‘eerder deeltijd voor pensioen’ die zal volgen. De planning qua cabine crew zit daarom momenteel ruim in zijn jasje, dat is weer eens wat anders dan een krappe planning. Ook het ziekteverzuim is aan het dalen. Door deze verschillende factoren ontstaat de mogelijkheid van tijdelijk minderwerk voor eenbanders, die uitvraag is onlangs opengezet nadat deze er ook voor kader is geweest. Door de ruime planning kan het zelfs zo zijn dat er eveneens een uitvraag van tijdelijke minderwerk onder tweebanders komt. Mocht dit inderdaad zo zijn dan zal KLM hierover op korte termijn communiceren, dus heb je belangstelling: houd het in de gaten.

Winstdeelregeling 2017
Inmiddels hebben jullie allemaal de winstdeelregeling (WDR) over 2017 ontvangen en we krijgen van veel leden positieve feedback over ons aandeel in het realiseren van deze WDR. Er is echter ook een aantal VNC-leden met een zogeheten flexcontract dat vragen had over het aan hen uitgekeerde bedrag. Navraag bij KLM leverde op dat zij helaas inderdaad bij een aantal flexers een foutieve berekening heeft gemaakt. Bij hen is namelijk de WDR berekend over het flex maandsalaris en de extra gevlogen uren zijn per abuis niet meegerekend. KLM heeft toegezegd deze fout zo spoedig mogelijk recht te zetten. De betreffende collega’s ontvangen hierover nog een persoonlijk bericht van KLM met uitleg. Tot slot hebben we KLM gemeld dat er nog een aantal collega’s via het UWV een WIA of WAO uitkering ontvangt en negatieve effecten ondervindt van de WDR. Er zal gezamenlijk worden gekeken of hiervoor mogelijk een oplossing voor is te vinden. Wordt vervolgd dus.

Pilot verbeterde vakantieregeling
Als onderdeel van de pilot verbeterde vakantieregeling is er voor de zomervakantie een proef geweest met een blok-onafhankelijke keuze bij de start van je vakantiedatum. 10% van het korps heeft voor het zomerseizoen hiervan gebruik gemaakt. Deze proef wordt na de zomer geëvalueerd met onze collega’s van de Groepscommissie. Met toestemming van hen en instemming van de VNC wordt de pilot nu ook doorgetrokken voor de winterperiode om zodoende te toetsen of dit ook van toegevoegde waarde is bij de toewijzing van winterverlof.

Situatie bij AF
We hebben KLM gevraagd of zij meer toelichting konden geven over de huidige stand van zaken bij Air France. Op de KLM News app uitte KLM CEO Elbers weliswaar zijn zorgen over de berichten van onrust bij onze Franse collega’s maar gaf daarbij niet veel inkijk in de situatie. Meer nieuws is er volgens KLM echter niet en zij wacht dan ook af wat de stemming over het AF bod onder het Franse personeel zal brengen. De VNC heeft nog specifiek de geruchten aangekaart die gaan over fikse salarisstijgingen bij de topmanagers in Parijs wat wrevel en weerstand oplevert op de werkvloer aldaar. KLM zal uitzoeken of dit eventueel klopt en komt daar bij ons op terug.

CAO actualisatie
Na het cabineoverleg zijn we verder gegaan met het actualiseren van de nieuwe CAO. Inmiddels is een aantal zaken gerealiseerd: de eerst stap salarisverhoging, de vermeerdering van Superjokerdagen, compensatie bij vertraging op buitenstation, compensatie bij US visum aanvraag, de uitkering WDR restant 2016 en de volledige WDR 2017. De aanvragen voor de VVR worden half mei opengesteld, tegen die tijd zal er ook meer info komen over werken in deeltijd voorafgaand aan pensioen. Hiervoor gaat KLM nog informatiebijeenkomsten organiseren. Tot slot kunnen we melden dat het traject bij onze Groepscommissie en KLM betreffende het aangepaste serviceconcept voor de nieuwe CBS zeer vlot verloopt. Dat is een compliment waard aan de betrokken GC’ers en KLM’ers want het is een ingrijpende klus die tot op detailniveau op alle routes moet worden uitgewerkt. Er zijn nog een paar punten op de i nodig maar KLM zal binnen afzienbare tijd kunnen communiceren over dit nieuwe concept met een efficiëntere werkmethodiek.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA