KLM Cabineoverleg 12 februari

12 feb. 2016

Er loopt een maandenlange discussie, inmiddels een conflict, rondom het onderwerp pensioen. Om die reden hebben de werknemersorganisaties en KLM een tijd geen overleg gevoerd over operationele en arbeidsvoorwaardelijke zaken. VNC heeft aan het begin van dit overleg bij KLM aangegeven dat wij ook nu hebben overwogen om niet op te komen dagen. Gezien het belang voor onze leden en de lopende operationele zaken en problemen zitten wij nu toch aan tafel.
Ons standpunt over de Cao staat desalniettemin nog steeds overeind: er wordt niet over de Cao gesproken zolang de pensioendiscussie nog niet opgelost is.

Zika virus
KLM meldde ons dat dit onderwerp de hoogste aandacht heeft van KLM. KLM publiceert alle nieuwe informatie direct op KLM4U.

RR teller
De discussie loopt al even omdat KLM van mening is dat RR ook in een Europa cyclus kan worden ingedeeld. Let wel, niet in een bip die kan worden aangevraagd, maar wel in een zogenaamde samengestelde cyclus. VNC is van mening dat RR restant verlof is van een cyclus, en omdat het reisverlof is (deeltijd of niet dat maakt niet uit) kan dit niet zomaar midden in een cyclus worden ingedeeld. KLM en de werknemersorganisaties zijn het hier niet over eens. Feit is dat er vele tellers zijn. Mogelijk kunnen we ooit afspraken maken over het verminderen van het aantal en de uitvoeringsafspraken simpeler maken. Wordt vervolgd.

VV teller vast Europa vliegenden
Al eerder is besproken in een cabineoverleg dat de VV-teller van de vast Europa vliegenden na langdurige afwezigheid regulier afgebouwd mag worden. Collega's komen nu op een gemiddelde terug en dat voelt bij vele collega's oneerlijk. VNC heeft destijds aangegeven dat deze optie voor het gehele korps zou moeten gaan gelden. KLM kan dit nu nog niet in het systeem inbouwen voor het hele korps. KLM heeft wel toegezegd dit op de lijst met mogelijke toekomstige aanpassingen van het verzoekensysteem te zetten zonder er een datum aan te verbinden. Daarnaast heeft KLM nog aangegeven dat het systeem tellers niet kan bevriezen maar de afbouw kan wel doorgaan als men langdurig afwezig is (en dan hebben we het over een periode langer dan 90 dagen). 

CS restant na plannen laatste reis
Wat gebeurt er met de CS dagen die ontstaan na het plannen van de laatste reis? KLM bespreekt met de betreffende collega de afbouw van de verschillende tellers. Ontstaan er toch nog dagen nadat de indeling van de laatste reis rond is, worden deze uitbetaald door KLM.

Decimalen JE dagen
Wij hebben KLM eerder gevraagd wat men doet met de cijfertjes achter de komma van de JE teller. KLM heeft ons gemeld dat de decimalen van de JE dagen worden overgeheveld naar de CS teller. VNC heeft direct aangegeven dat de status van JE compleet anders is dan die van CS en wij gaan hier niet mee akkoord. KLM neemt dit wederom mee en komt erop terug. Wij zien dit als een volledige eigen invulling van KLM. Er zijn hier geen afspraken over gemaakt met VNC en FNV. 

Planning 2016
KLM is nog hard aan het puzzelen hoe de planning voor dit jaar rond te krijgen. Zodra er nieuws is komen we direct bij jullie terug.

Collegialiteit
VNC heeft KLM meegegeven dat als er deze zomer tijdelijk werk is in de cabine KLM grondcollega's die boventallig zijn (met de juiste cabine kwalificaties) ons uit zouden kunnen helpen. Een win-win situatie voor beide partijen in onze ogen. KLM heeft geantwoord dat het een sympathiek voorstel is en ze gaan er naar kijken. Het lijkt wel complex vanwege de verschillende cao's. 

JE dagen
Dit is een langlopend verhaal inmiddels. KLM heeft in het najaar van 2014 besloten om geen personeel aan te nemen om de productieverhoging voor zomer 2015 te vliegen. De JE dagen zijn ontstaan doordat wij als cabinepersoneel de zomer van 2015 hebben gevlogen op een a-factor van 1,5 om zodoende de productie waar te maken. Wij hebben tijdens de cao-onderhandelingen met KLM afspraken gemaakt hoe de JE-dagen ingezet mogen worden:

toegevoegd aan het winterverlof of zomerverlof óf
in overleg met de collega kunnen de dagen ook op ander momenten ingedeeld worden.


Wij hebben KLM nu gevraagd hoe het gaat met de uitgifte van JE en vooral hoe het staat met de afspraak om de dagen "los" in te delen. Er staan op dit moment nog 50.000 JE dagen te wachten om uitgekeerd te worden (inclusief de deeltijdverrekening). Tot op heden is ongeveer 10% ingedeeld.

Op basis van een uitvraag van KLM kunnen er ook losse dagen worden ingedeeld. KLM heeft nu verzonnen dat dit er minimaal 4 moeten zijn. In die afspraak herkennen wij ons niet. Er zijn tijdens de cao-onderhandelingen geen aantallen afgesproken. KLM heeft zelf de afspraken ingevuld en heeft toegezegd te kijken naar een oplossing waarin we ons allemaal kunnen vinden. Daarnaast schijnen onze Aziatische collega's JE ingedeeld te kunnen krijgen om de gaten in hun rooster te dichten. Dat is al helemaal niet de bedoeling en ook die hebben we bij onze blauwe baas neergelegd. 

Ziekte tijdens vakantie
In 2012 (!) is de wetgeving rondom ziek zijn en de daarin geplande vakantiedagen gewijzigd. De wet zegt dat als men ziek is, de werknemer zelf expliciet toestemming moet geven om de JV dagen af te schrijven oftewel dat er toch vakantie kan worden genoten. Daarnaast zegt onze cao dat KLM bij ziekte tijdens JV de werknemer een ander tijdstip moet aanbieden om deze verleende JV dagen op te nemen. Leden van de VNC hebben zich bij ons gemeld dat er creatieve geesten binnen KLM schijnen te zijn die andere afspraken proberen te maken en gewoon JV dagen afschrijven van zieke collega's. Dat kan en mag niet en dit hebben wij KLM duidelijk gemaakt. Nogmaals: je dient expliciet toestemming te geven als je tijdens een ziekteperiode toch van je JV dagen wenst te genieten. Dus ken je rechten en als je twijfelt, neem contact met ons op. 

KLM erkende dat er nog wat onduidelijkheid leeft onder het korps en grondpersoneel. KLM heeft aangegeven zich uiteraard aan de wet en cao te houden en heeft beloofd hier spoedig duidelijk over te communiceren.

XFA bij transavia
Geruime tijd geleden hebben wij KLM al gevraagd of er ook gebruik gemaakt kan worden van XFA bij transavia voor onze in het buitenland woonachtige cabinecollega's. Tot op heden kon dit niet en daardoor was het even stil rondom dit onderwerp. Nu heeft de VNC bij transavia de cao-afspraak gemaakt dat dit ook mogelijk moet zijn voor groene collega's bij hun eigen maatschappij. Als de leden van transavia instemmen met de Cao dan gaan wij ervan uit dat wij ook bij transavia kunnen gaan XFA-en. Hier blijkt maar weer het grote voordeel van de categorale VNC die aan elke tafel zit. De aanhouder wint. 

Na drie maanden geen overleg te hebben gehad was er voldoende te bespreken. Het volgende cabineoverleg staat gepland voor 30 maart 2016. Laten we hopen dat er voor die tijd meer duidelijk is over ons pensioen.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA