KLM cabine-overleg van 30 april

1 mei 2015

Op 30 april is er sinds lange tijd weer een cabine-overleg met KLM geweest. Afgelopen maanden is er veel tijd opgeslokt door het CAO-overleg wat er toe heeft geleid dat het reguliere cabine-overleg steeds werd verschoven. Hierdoor is er een overvolle agenda ontstaan. Bij dit cabine
Op 30 april is er sinds lange tijd weer een cabine-overleg met KLM geweest. Afgelopen maanden is er veel tijd opgeslokt door het CAO-overleg wat er toe heeft geleid dat het reguliere cabine-overleg steeds werd verschoven. Hierdoor is er een overvolle agenda ontstaan.

Bij dit cabine overleg was ook het nieuwe hoofd van Inflight services Miriam Kartman voor het eerst aanwezig. De VNC heeft haar welkom geheten en de wens uitgesproken op een vruchtbare samenwerking hier en op andere momenten. Dat is volgens mevrouw Kartman wederzijds.

We hebben met KLM gesproken over onder andere de Asian Cabin Crew contracten, het gebruik van de RR teller in een Europaweek, het vervallen van CS dagen bij ziekte en nog veel meer.

Asian Cabin Crew
Er speelt op dit moment een aantal zaken omtrent de contractduur van onze Aziatische collega's. Zoals jullie weten vliegen we met collega's uit Korea, China en Japan. Voor de Koreaanse collega's verandert er niet veel. De contracten kunnen en mogen helaas niet langer dan 2 jaar aangeboden worden vanwege de Koreaanse wet. De Chinese collega's hebben een vijfjaars contract dat verlengd kon worden met nog eens 4,5 jaar. Deze verlenging komt helaas voor hen te vervallen omdat volgens de Chinese arbeidswetten dit automatisch gezien wordt als een verplichting tot een onbepaald tijdscontract.

Voor 81 Japanse collega's heeft zich een eenmalige mogelijkheid voorgedaan om naast de reguliere contracten van 3 plus 2 jaar een verlenging van nog eens 3 jaar te krijgen. Dat heeft met een tijdelijke wetswijziging uit april 2013 te maken. De VNC heeft de laatste twee jaar hier de Japanse collega's in begeleid en gesteund. Ons standpunt is immers dat we deze collega's zo lang als mogelijk binnen ons bedrijf een baan te willen blijven aanbieden. Dit alles uiteraard wel binnen het bestaande raamwerk Asian Cabin Crew.

Gebruik RR teller De VNC is van mening dat de Restant (deeltijd) reisverlofdag ook als dusdanig uitgekeerd dient te worden. Dat betekent aaneengesloten het verlof van een reis en niet midden in een Europaweek. KLM denkt daar anders over omdat in het verleden de RR teller niet bestond en het opgebouwde deeltijdverlof op de CS teller terecht kwam. De CS teller mag wel in een Europaweek worden geplaatst. Wij blijven van mening dat sinds dat er een aparte RR teller is deze ook gerespecteerd dient te worden. Dat betekent concreet dat wanneer er een volle dag is opgebouwd deze zo snel mogelijk uitgekeerd dient te worden achter het reisverlof.

Saldo VV teller
De verzoekenteller (VV teller) wordt bij een afwezigheid van langer dan drie maanden, door bijvoorbeeld  ziekte, bij terugkomst in de productie op een gemiddelde van de desbetreffende functie geplaatst. Dat kan soms gunstig zijn, maar is meestal een behoorlijke tegenvaller die als demotiverend wordt ervaren. In het overleg heeft de VNC KLM verzocht om te kijken of het "bevriezen" van de teller bij afwezigheid langer dan drie maanden tot de mogelijkheden behoort. Ook is aan de orde gekomen dat voor de Europavliegenden dit zou betekenen dat de VV teller op 0 komt te staan na terugkeer in de vliegende functie.

Vervallen CS dagen bij ziekte
Als je ziek wordt op de dag dat er een CS dag in je rooster staat, komt deze te vervallen. Staan er CS dagen verderop in je rooster dan komen deze ook te vervallen, je indeling wordt immers leeggehaald. De vraag die gesteld is aan KLM is of deze dagen dan ook worden afgeschreven van de CS teller omdat ze gepubliceerd stonden? KLM stelt van niet. Wij gaan het verder onderzoeken omdat we wel die berichten van onze leden ontvangen. Wordt vervolgd.

Pilot vervroegd Boarden
Zoals jullie weten, is er op een aantal stations waaronder KUL en YYZ een pilot geweest met het vervroegd instappen. Hierdoor zijn er ook tijdelijke aanpassingen geweest in de aanmeldingstijd van 10 minuten. De pilot is afgesloten, maar nog niet geëvalueerd. KLM heeft de wens om wederom een pilot te starten waarbij vervroegd melden nodig is. VNC heeft aangegeven dat deze nieuwe pilot via de gebruikelijke weg zijnde de groepscommissie behandeld dient te worden waarbij de eerste pilot wel eerst moet zijn geëvalueerd.

Evaluatie zomer 2014
De VNC heeft KLM gevraagd om een presentatie die de zomer van 2014 in kaart zou brengen. Reden daarvoor was dat de VNC vindt dat er in de zomer van 2014 teveel verstoringen zijn geweest die directe invloed hebben gehad op de roosters en daardoor dus vooral op het privéleven van het cabinepersoneel. Met de zomer van 2015 in het vooruitzicht en de strakke planning van het korps willen we ons niet tweemaal stoten aan dezelfde steen! De presentatie laat zien dat de grootste vertragingsfactor veroorzaakt werd door de technische staat van de vloot en daarnaast gebruikelijke omstandigheden zoals weer, ATC stakingen en storingen in beladingsystemen.

Wat wel positief bleek, is dat door sneller omdraaien op buitenstations en sneller vliegen veel van de vertraging voor de passagiers wordt teruggewonnen. Voor ons als crew heeft dat minder positieve gevolgen met name op Europa waar door vertragingen en delay recovery dit ten kosten gaat van een pauze en eetmomenten.

Niet behandelde punten
Wegens tijdsgebrek zijn we niet meer toegekomen aan het behandelen van de veranderingen opname ouderschapsverlof en aanpassingen arbeidsduur. Deze worden in het volgend cabine-overleg  behandeld. Ook de procedure zwangerschap en ziekmelding zijn verschoven naar het volgende cabine-overleg. Het volgend overleg staat gepland op 25 juni.

Sectiebestuur KLM

Geen lid maar wel cabinecollega en meelezer van onze berichten? Doe echt mee en heb invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Dat kan als je VNC lid wordt! Wij staan voor onze duizenden leden, en ook jij kan daar bij horen. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat zal in deze moeilijke tijden nodig zijn. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC.

Word lid via ons aanmeldformulier of mail: secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480.

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA