KLM buigt zich over VNC loongebouwvoorstel

20 mrt. 2014

Afgelopen woensdag en donderdag was er weer een loongebouwsessie met KLM en VNC en de andere cabinebonden. KLM gaat zich voor de volgende sessie buigen over het VNC voorstel dat door de andere cabinebonden wordt ondersteund.
Afgelopen woensdag en donderdag was er weer een loongebouwsessie met KLM en VNC en de andere cabinebonden. KLM gaat zich voor de volgende sessie buigen over het VNC voorstel dat door de andere cabinebonden wordt ondersteund.

Na de eerder teruggedraaide zogenaamde KLC variant is er een 'zoektocht' gestart naar resterende bezuinigingen bovenop de tientallen miljoenen die al geleverd worden door het huidige korps. Deze miljoenen euro's komen onder meer uit de drie jaar nullijn op ons salaris; het inleveren van structurele en incidentele vakantiedagen; de verhoogde werkdruk op de 737 (meer stoelen maar niet meer cabineleden) en nog zaken als een versoberde koffer- en tassenverstrekking. Hiermee heeft het huidige cabinekorps genoeg bijgedragen aan bezuinigingen.

In het cao protocol dat ruim een jaar geleden door alle partijen is ondertekend, staat dat de resterende bezuinigingen bij nieuw aan te nemen personeel moet worden gezocht. Overigens werd hierbij geen tijdspanne noch een bedrag genoemd. In november vorig kwamen VNC en de andere cabinebonden met een voorstel om de KLC schalen die per 1 januari 2013 tijdelijk aan het loongebouw van KLM zijn toegevoegd, structureel te maken. Dit levert KLM op termijn een structurele besparing op van zo'n 20 miljoen euro per jaar. Het cabinepersoneel levert daarmee een grote bijdrage aan het verbeteren van de financiële positie van het bedrijf. KLM vond dat - ondanks dat er geen commitment op tijd en hoogte van de bezuinigingen is - niet snel genoeg bezuinigingen opleveren en liet de boel klappen met het invoeren van de zogenaamde KLC variant (alle KLM Europaproductie naar KLC). Na enorme weerstand van de VNC en het overgrote deel van de cabinepopulatie (vanwege de grote nadelige gevolgen voor iedereen) werd deze variant teruggedraaid en zijn partijen weer aan tafel gegaan. KLM zei te willen komen tot een breed gedragen oplossing.

Rekenmodellen
Vervolgens hebben al heel veel loongebouwmodellen van KLM en ook vanuit de VNC de revue gepasseerd. In deze voornamelijk technische sessies is er met verschillende modules gerekend om te kijken aan welke knoppen er gedraaid kan worden om te komen tot besparingen in een toekomstig loongebouw. Omdat het om ingewikkelde rekentools gaat met vele dwarsverbanden, parabolen en variabelen moeten partijen zich uiterst geconcentreerd blijven buigen over de gevolgen die de inbreng in de rekenmodules kan betekenen voor het toekomstig salarishuis. Uiteraard willen we dat onze toekomstige collega's ook onder goede arbeidsvoorwaarden met een passend salaris hun werk kunnen uitvoeren.

De cabinebonden zijn het er gezamenlijk over eens dat het VNC model een goede optie is. KLM gaat zich serieus hierover buigen en zal hier inhoudelijk op terugkomen op 27 maart.

Fundamentele bijdragen zijn al geleverd
Omdat er soms door collega's van andere divisies onterecht wordt beweerd dat cabinepersoneel nog niets fundamenteels heeft bijgedragen aan de bezuinigen, benadrukken we tot slot nogmaals dat het huidig cabinepersoneel al tientallen miljoenen euro's heeft geleverd. Wat nog rest is het restant aan bezuinigingen op een redelijke manier te vinden in een loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel.

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA