• home
  • Actueel
  • KLM betaalt uitgestelde 2 x 2,5% salarisverhogingen uit vanaf maart 2022

KLM betaalt uitgestelde 2 x 2,5% salarisverhogingen uit vanaf maart 2022

18 mei 2022
KLM’ers gaan alsnog de 2 x 2,5% loonsverhoging uit de Cao 2019-2022 zo snel mogelijk ontvangen, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar. Vanwege de coronacrisis werden de voor augustus 2020 en 2021 uitonderhandelde salarisverhogingen (tijdelijk) uitgesteld en indien van toepassing* ingezet voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Met alle andere bonden heeft de VNC bij KLM aangedrongen op het broodnodige herstel van koopkracht voor personeel, zeker met de enorme inflatie. De rekeningen van dagelijkse boodschappen, energiekosten, tankbeurten, huren en hypotheken rijzen de pan uit. We voelen allemaal de pijn daarvan in onze portemonnees.
 
Scherp blijven
De reeds afgesproken 2 x 2,5% loonsverhoging die alsnog wordt doorgevoerd per maart 2022 is een stap in de goede richting van enigszins koopkrachtherstel. Wij zullen echter zeer scherp blijven in de komende onderhandelingen, waarin we met de werkgever tot een overeenkomst op onze Cao dienen te komen voor de termijn vanaf 1 maart 2022.
In plaats van de AVW-bijdrage wenst KLM namelijk nieuwe afspraken te maken met de bonden over ‘een’ bijdrage door het personeel. De VNC zal er voor waken dat de 2 x 2,5% salarisverhoging uiteindelijk geen sigaar uit eigen doos wordt.

In transparantie onderhandelen
Al sinds april heeft de VNC afstand gedaan van de commitment clausule, waarin staat dat de eenzijdig opgelegde AVW-bijdrage van het personeel voor de volledige looptijd van de staatssteun wordt verlangd. Uit de ILO uitspraak (klik voor ons eerdere bericht) blijkt dat alleen voor de duur van ‘exceptionele omstandigheden’ een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geëist kan worden. Die bijdrage moet bovendien zoveel mogelijk in hoogte en looptijd worden beperkt.
Daarbij hebben we bij KLM de noodzaak benadrukt dat er voor verdere inhoudelijke besprekingen eerst transparantie over de totstandkoming van de AVW-bijdrage moet komen.

Geen valse erfenissen
Dat is essentieel omdat de commitment clausule destijds onder grote druk is getekend: de AVW-bijdrage zou een absolute eis vanuit de overheid zijn voor het verkrijgen van de leningen. Of dat daadwerkelijk zo is en hoe de afspraken tussen de overheid en KLM tot stand zijn gekomen is - ondanks onze verwoede pogingen dat bij deze 2 partijen te achterhalen - nog steeds onduidelijk. De VNC blijft bij beide partijen aandringen op duidelijkheid: bij de overheid door inzet op de Wet open overheid (Woo voorheen WOB-verzoek) en bij KLM door het rechtstreeks druk uitoefenen om helderheid te verschaffen.
De VNC blijft de ruimte claimen om in alle transparantie en vrijheid met de werkgever te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Dus: zonder mogelijk valse erfenissen uit het nabije verleden.

KLM ledeninfosessies
In onze ledensessies praten we je bij op de actualiteit, nemen de tijd voor het beantwoorden van vragen en horen we graag wat er bij jullie speelt. Sluit aan en klik hier voor jouw aanmelding! De eerst volgende is op maandag 23 mei, aanvang 11.00 uur. We zien ernaar uit jullie te zien/spreken!

Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Ivo Kruse Koster en Chris van Elswijk, KLM sectiebestuurders

*In het betreffende protocol is destijds opgenomen dat voor collega’s met een toetsingsinkomen over 2020 tot 1 x modaal geldt dat de loonsverhoging van augustus 2021 in de vorm van een toeslag wordt toegekend met een aftopping op 1 keer modaal. Deze toeslag vervalt voor de betreffende collega’s en ook zij ontvangen dus in totaal 2 x 2,5%.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA