KLM 787-10 en de voorlopige CBS

1 mei 2019
In juni verwacht KLM de eerste 787-10 in haar vloot. KLM koos voor 38 C-class stoelen in de nieuwe Dreamliners, dat zijn er 4 meer dan in de WBC op andere KLM toestellen.

De VNC vindt dat, om de werkdruk niet nog verder te verhogen en de service in de C-class behapbaar te houden, bij meer dan 34 stoelen een extra tweebander in de WBC moet worden ingedeeld. KLM heeft echter besloten om tot en met eind 2019 maximaal 34 WBC stoelen op dit type in de verkoop te doen. Op deze manier is de service voor de 2 tweebanders maakbaar en conform de huidige WBC methodiek.

Aanvaardbare werkdruk en service
In totaal staan er voor dit jaar vier 787-10’s gepland: naast juni komen die in september, oktober en december. Al enige tijd is de VNC daarom met KLM in overleg over de invulling van de Cabinebemanning samenstelling (CBS) en met name in de C- class van dit toestel.
Met bovenstaande voorlopige maatregel koopt KLM tijd om in toekomstige onderhandelingen te komen tot mogelijke andere oplossingen. Onze belangrijkste eis daarbij is het realiseren van een aanvaardbare werkdruk en service.

Wij gaan er vanuit dat KLM zich strikt aan de nu gemaakte afspraak rond de maximaal 34 verkoopbare stoelen blijft houden tot er een aanvaardbare oplossing is gevonden.

KLM Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA