• home
  • Actueel
  • KLC stelt interne vacature open voor KLM’ers met vliegervaring

KLC stelt interne vacature open voor KLM’ers met vliegervaring

3 jul. 2020
Zoals voor velen ongetwijfeld bekend zal KLC een interne vacature openstellen parallel aan de detachering om zo tekorten aan te vullen en boventalligheid en eventuele overtolligheid bij KLM zoveel mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd is het, naast deze vorm van baanbehoud, voor het KLC sectiebestuur ook belangrijk om baanbehoud van haar eigen leden te beschermen. Een goede balans hierin vinden is daarom essentieel.

Bij KLC kennen we een contractvorm van bepaalde tijd, waarbij de CA een contract krijgt voor vijf jaar, dat daarna omgezet kan worden naar een contract voor onbepaalde tijd. Deze contractvorm is er één waar KLC waarde aan hecht en die, in geval van de besproken interne vacature, voor het KLC sectiebestuur ook belangrijk is. De contactvorm van KLC verschilt ten opzichte van die van KLM. Daar krijg je een jaarcontract en vervolgens een contract voor onbepaalde tijd.

Invulling aan voorwaarden van interne vacature
In het overleg omtrent de interne vacature die KLC openstelt hebben KLC en het KLC sectiebestuur van de VNC beiden een standpunt ingenomen en een voorstel gedaan over hoe deze voorwaarden, die samenhangen met de vacature, op te stellen.
Daarbij is het de insteek van het sectiebestuur geweest om de eerder genoemde goede balans te vinden in wat wenselijk en verantwoordelijk is naar onze eigen leden en naar de KLM-leden die in aanmerking (willen) komen voor een contract bij KLC. Ons voorstel is geweest om de huidige KLM’ers met vliegervaring op vrijwillige basis te laten solliciteren en een vijfjaarscontract aan te bieden, met de mogelijkheid na die vijf jaar door te stromen naar KLM. Iets wat volledig in overeenstemming is met de contractafspraken in de cao van het KLC cabinepersoneel.
Samen met het vijfjaarscontract geldt dat iemand voor wat betreft zijn/haar salaris instroomt in de CA2 trede tot een maximum van schaal 4 bij indiensttreding. De KLM-senioriteit c.q. KLM-dienstjaren zullen komen te vervallen.

Einduitkomst
Het KLC sectiebestuur is van mening dat de beide verantwoordelijkheden naar zowel KLC’ers als KLM’ers zijn genomen op basis van de bovengenoemde voorwaarden. Baanzekerheid voor KLM’ers in de vorm van een tewerkstelling bij KLM Cityhopper voor tenminste vijf jaar is daarin een positieve noot en we zijn blij die te kunnen realiseren. Tevens, uitgaande van de huidige situatie, kan het aanvullen van het KLC korps bovenop haar huidige personeelsbestand door middel van deze constructie geen negatieve gevolgen hebben voor de KLC-populatie op dit moment. Dit alles zonder een aanpassing te hoeven maken in onze cao.

Tot slot hopen wij van harte dat dit de betreffende KLM’ers in deze onzekere tijden stof tot nadenken geeft en eventueel uitkomst zal kunnen bieden.

KLC sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA