KLC sectiebestuur voert cabine overleg

11 okt. 2018
Vandaag hadden we na een periode van ruim 3 maanden weer cabine overleg met KLC. Er is onder andere gesproken over het eerder aanmelden als linetrainer, de recente afwijzingen voor de functie van IFS en de instroom, doorstroom en promoties.

Zoals gebruikelijk bekeken wij met KLC het verslag van het voorgaande overleg met een terugblik op de lopende actiepunten. Al langere tijd geleden hebben wij een verzoek gedaan voor linetrainers om de mogelijkheid te hebben eerder aan te melden wanneer zij een nieuwe CA inwerken. KLC gaf aan dat er vanwege de privacy wetgeving geen gegevens van nieuwe CA’s meer aan linetrainers gegeven mogen worden, waardoor het lastig wordt om vooraf contact op te nemen. Het blijft een langlopende actie maar wij zullen aan het einde van dit jaar uitsluitsel krijgen over de mogelijkheden om een vervroegde aanmeldtijd te realiseren.

Afwijzing als IFS
Er is met een aantal van jullie gesproken over afwijzing voor de functie van IFS. Er zou een algemene afwijzingsmail zijn rondgegaan met het advies contact op te nemen met de CCM voor verdere informatie. Na contact met de CCM zou zijn toegelicht dat de inzetbaarheid de reden voor afwijzing was. Hierbij is aangegeven dat de inzetbaarheid de komende maanden moet verbeteren om mee te mogen dingen in de volgende sollicitatieronde.
Het sectiebestuur heeft aan KLC kenbaar gemaakt dit geen wenselijke situatie te vinden en gevraagd om uitleg. KLC schrok van deze interpretatie en heeft navraag gedaan over de ontstane situatie. Het antwoord dat wij ontvingen was dat het bij de personen in kwestie waarschijnlijk ging om gedrag met betrekking tot inzetbaarheid en niet het daadwerkelijke aantal inzetbare dagen. Mocht je je hier niet in herkennen is het verzoek om contact op te nemen met je CCM, Angeline van der Kloet of de VNC.
KLC zal dit onderwerp tijdens haar komende CCM overleg opnieuw op de agenda zetten om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Instroom – Doorstroom – Promoties
Zoals velen van jullie waarschijnlijk al hebben gezien is KLC een nieuwe campagne gestart voor het werven van cabinepersoneel. Er zullen in het najaar nieuwe selectiegesprekken worden gepland.
Dit jaar zullen er nog twee cursussen met nieuwe CA’s instromen en zullen er twee senior cursussen en een IFS cursus plaatsvinden. Genoeg mooie promotie-kansen dus! Zoals bekend staan er dit jaar nog twee doorstroomcursussen gepland. Voor het nieuwe jaar is er nog geen nieuws over doorstroom bekend.   
   
Tot zover de samenvatting van het overleg. Voor vragen of opmerkingen horen wij graag van jullie.

KLC sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA