• home
  • Actueel
  • KLC’ers/KLM’ers en transavianen: ontvang deels je VNC contributie terug

KLC’ers/KLM’ers en transavianen: ontvang deels je VNC contributie terug

19 okt. 2020
Regel vóór half november 2020 dat je grotendeels je vakbondscontributie en vervoersvergoeding terugkrijgt met de cafetariaregeling. Dankzij fiscale regelingen in de KLM en KLC CAO is dit mogelijk. transavialeden hoeven niets te doen want voor hen is alles door de maatschappij zelf geregeld.

Bij de cafetariaregeling ruil je bruto inkomen uit voor een belastingvrije vergoeding en hou je netto meer over. Er worden namelijk geen loonheffing en premies betaald over het bedrag waarmee je een bepaald doel uitruilt.

Automatisch bij transavia
VNC leden uit de transavia sectie hoeven geen actie te ondernemen, zij krijgen een deel van de vakbondscontributie automatisch door hun maatschappij maandelijks terugbetaald bij het salaris.

Aanmelden cafetariaregeling
Bij KLC en KLM doe je dat via MyKLM (link:https://myklm.klm.com/nl/web/human-resources/nieuwe-aanvragen). Vul het aanmeldformulier voor vakbondscontributie en resterende vervoersvergoeding in en druk vóór 16 november 17.00 uur op de verzendknop. Je komt overigens de zin tegen 'Ik doe hierbij afstand van de mij beschikbare middelen...etc' die moet je bij invulling aanklikken. Daarmee geef je KLM slechts toestemming om namens jou bruto loon uit te ruilen voor netto betalingen, wat fiscaal gunstig is. Na verzenden ontvang je van KLM/KLC bevestigingsmails, eenmaal voor Vakbondscontributie en eenmaal voor Resterende Vervoersvergoeding.
  
Invloed op hoogte van uitkeringen
De cafetariaregeling heeft invloed op de hoogte van eventuele uitkeringen. In deze onzekere tijden willen we dat toch niet onbenoemd laten. Omdat deze regeling gefinancierd wordt uit het (bruto) maandelijks loon of de dertiende maand verlaagt deelname aan de cafetariaregeling mogelijk het Sociale Verzekerings(SV)-loon. En dat SV-loon is de basis voor een WIA en WW-uitkering. Verlaging van deze uitkeringen geldt echter alleen voor hen die onder het maximale UWV WW maandloon zitten. Zit je daar boven dan krijg je nooit meer dan het maximale en is een verlaging van het SV loon niet van invloed. Het gaat dan om relatief zeer kleine bruto bedragen, maar het kan een (gering) verschil maken en is dus het vermelden waard, ook voor leden die gebruik maken van de VVR en niet direct aansluitend met pensioen gaan.
  
Jubileumuitkeringen
Ben je 25 of 40 jaar in dienst en ontvang je een jubileumuitkering dan kun je beter geen gebruik maken van de cafetariaregeling voordat de uitkering is uitbetaald. Na ontvangst van de uitkering kun je je echter wel weer aanmelden voor de resterende reisvergoeding en vakbondscontributie. Als het goed krijgen jubilarissen in het jaar voorafgaand aan hun jubileum een mail van KLM, waarin ze hierover geïnformeerd worden. Let wel: een reeds ingediende aanvraag terugtrekken is niet mogelijk.

Kijk voor nog meer uitleg op
https://myklm.klm.com/nl/web/human-resources/cafetariaregeling-vrije-dagen-kopen/verkopen. Heb je erna nog vragen, mail deze dan naar KLM: hrssc@klm.com. transavia leden kunnen vragen mailen naar hr@transavia.com.

Mocht je verder nog assistentie willen, dan kun je contact opnemen met de VNC servicedesks, we helpen je graag.
 
VNC Bestuur

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA