KLC Principe akkoord

9 nov. 2015

Bijna twee weken geleden bereikten de VNC een principe akkoord met KLC. Daar er nog een aantal zaken tekstueel aangepast moesten worden duurde het langer dan gepland voordat wij de gehele inhoud bekend konden maken.
Via deze link kun je de inhoud van het protocol bekijken. Over een aantal punten geven wij onderstaand nog een nadere uitleg.

Punt 2: Salaris
Voor de looptijd van dit CAO zal er geen loonsverhoging plaatsvinden. KLC heeft meerdere malen aangegeven dat het niet mogelijk is om in loon te stijgen. Daar de VNC van mening is dat andere punten, zoals bijvoorbeeld het maximeren van de vier stretches belangrijker zijn hebben wij hier niet op ingezet.

Punt 3: Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering zal met ingang van 2016 worden verhoogd naar 8,33%. Dit betekent een plus van 0,75 in vergelijking met de huidige eindejaarsuitkering.

Punt 4: Salarishuis
Aan de huidige loonschalen voor de CA1 worden drie loonschalen (6, 7 en 8) toegevoegd. De reden hiervoor is om te voorkomen dat mocht er na vijf jaar dienstverband bij KLC cabine er geen vacatures zijn bij KLM cabine, je evengoed doorgroeit in salaris bij KLC.

KLC wilde dat het cabinepersoneel ook haar steentje bij zou dragen tijdens de bezuinigen. Daar de VNC van mening is dat wij een zeer mager cao hebben, hebben wij er zorg voor gedragen dat het een ieder zo min mogelijk raakt. Door de IFS schalen naar beneden te halen en een maximering van de treden af te spreken zijn wij van mening dat dit behaald is.
Nieuw aan te nemen IFS’en groeien nog steeds door in salaris. Ondanks dat de stappen kleiner zijn geworden is het percentage waarin de stappen omhoog gaan hoger dan wat marktconform is. Het nieuwe salarishuis voor de IFS geldt vanaf januari 2016 en is alleen voor nieuw aan te nemen IFS personeel. Het huidige IFS personeel blijft het salaris via het huidige salarisgebouw ontvangen. Daarnaast is ook afgesproken dat mocht KLM de Europa productie naar KLC overhevelen dat het huidige loongebouw voor IFS’en weer geldend is.

Punt 6: Vrije dagen
Afgesproken is dat in het jaar 2016 het cabinepersoneel eenmalig twee LELR dagen inlevert. Deze dagen zullen vanaf april 2016 in mindering worden gebracht. De VNC heeft ervoor gezorgd dat het cabinepersoneel qua dagen niets structureel inlevert.

Punt 7: Proef “Unfit to fly” melden
Vanaf twee januari tot 1 mei 2016 zal deze proef lopen. Na 1 mei 2016 zal de VNC samen met KLC de trial bespreken. Rond december zal hier meer informatie over bekend worden gemaakt.

Punt 9: Doorstroom informatie
KLC heeft in het verleden een “doorstroomfolder” gecreëerd. Hierin tracht KLC meer informatie te geven omtrent de doorstroom naar KLM. Deze folder was echter niet geaccordeerd met de VNC. KLC en VNC hebben een concept opgesteld en zullen deze binnenkort verder uitwerken. Het gaat hierbij alleen om de informatieverstrekking, niet om de voorwaarden waaronder je doorstroomt.

Punt 10: Maximering vier stretches Een belangrijk punt voor het korps was het maximeren van de vier stretches. Dit hebben wij bereikt en is geldig voor de looptijd van de CAO. Mocht je naar aanleiding van het lezen van het protocol nog vragen hebben, nodigen wij je graag uit op vrijdag 13 november van 13.00 tot 15.00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden via sectiebestuur.klc@vnconline.nl Wij ontvangen je aanmelding graag voor woensdag 11 november.

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA