• home
 • Actueel
 • KLC legt totaalpakket neer bij VNC in cao-onderhandelingen

KLC legt totaalpakket neer bij VNC in cao-onderhandelingen

11 dec. 2020
Gisterenmiddag waren er weer cao-onderhandelingen met KLC en heeft KLC een totaalpakket bij de VNC neergelegd.

Om even het geheugen op te frissen bij deze eerst een korte terugblik op het cao-proces. Eind 2019 zijn we gestart met cao-onderhandelingen omdat de KLC cao op 1 juni 2019 was verlopen. In maart 2020 hebben we in goed onderling overleg besloten deze onderhandelingen vanwege de coronacrisis voor onbepaalde tijd stil te leggen. Eind oktober 2020 hebben beide partijen weer grond gevonden om de onderhandelingen te hervatten.

Loonbod en looptijd
Toen de onderhandelingen waren hervat, heeft KLC een voorstel neergelegd voor wat betreft loonsverhoging en looptijd. Dit was een voorstel van 2,5% per augustus 2021 in de vorm van een maandelijkse toeslag dat werd afgetopt tot modaal inkomen (€36.500,- per jaar) met een looptijd tot 31 december 2022.
De VNC vond dit verre van een goed loonbod, er werd daarmee geen recht gedaan aan een benodigde inflatiecorrectie en de jarenlange gelijk opgaande loonsverhogingen van KLC en KLM cabine. KLC heeft daaropvolgend, begin deze week, een tweede loonbod en tevens eindbod gedaan wat neerkomt op 2,5% structurele loonsverhoging per augustus 2020 (dus met terugwerkende kracht). Ook deze loonsverhoging wordt dan afgetopt tot modaal.
Op de looptijd van de cao heeft KLC een voorstel gedaan om deze te laten lopen tot 28 februari 2022.

Bittere nasmaak
De VNC houdt een bittere nasmaak over aan het door KLC gedane loonvoorstel . Ondanks het verbeterde loonbod kan KLC naar eigen zeggen niet de 2% structurele loonsverhoging bieden die KLM wel in september 2019 heeft gekregen. Dit omdat dit nu niet te verantwoorden zou zijn naar de state agent van de overheid in combinatie met de staatssteun die KLC krijgt.
Dit loonbod heeft daarbij geen verhogend effect voor Senior CA’s vanaf salaristrede 8, Inflight Supervisors vanaf salaristrede 6 en voor toekomstig Cabin Supervisors vanaf salaristrede 5, omdat zij dan aan hun top zitten voor wat betreft het modale inkomen. Wel zouden er tijdelijk tot 1 februari 2024 een salaristrede 9 en 10 toegevoegd worden aan de salarisschaal van Senior CA en Cabin Supervisor om zo nog enigszins kunnen groeien in salaris op basis van dienstjaren. Een toevoeging van salaristrede in de Inflight Supervisor schaal is niet nodig omdat deze functie, zoals eerder afgesproken, per mei 2021 vervalt.
De VNC heeft nog voorgesteld om bijvoorbeeld in de vorm van een DI-budget of gunstigere WRR gecompenseerd te worden voor het mislopen van de 2% uit 2019 en voor het weinig tot geen verhogend effect van de 2,5% uit augustus 2020 voor de CA’s die vier jaar of langer in dienst zijn. Hieraan wil KLC echter niet tegemoetkomen, tot grote teleurstelling van de VNC.

Wat kan er wel?
Naast de perikelen rondom een structurele salarisverhoging zijn er ook onderwerpen die wel uitgevoerd zouden kunnen worden, ware het niet dat deze onderwerpen onderdeel zijn van het totaalpakket. Onderstaand de onderwerpen waar wel overeenstemming over bereikt kan worden:
 • De winstdeling van 2019 die wij nog tegoed hebben, kan voor het volledige korps uitbetaald worden in twee delen;
 • Een nieuwe regeling rondom bewilligen kan per direct geïmplementeerd worden. Hierbij kan de CA kiezen om een bewilligde dag in te ruilen voor een financiële compensatie (6,5% van het voltijd bruto maandsalaris) of voor vrije tijd;
 • Ook zijn er afspraken te maken over een talenbonus van €250,- per jaar;
 • De spreiding van LELR dagen kan worden vergroot, van 2 LELR dagen per 4 weken naar 2 LELR dagen per 10 weken
 • Er kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden over de huidige groep Senior CA’s die al waren aangenomen als IFS, maar hiervoor nog geen opleiding hebben gehad. Hier kan een voorrangsregeling voor afgesproken worden met tweede prioriteit na de collega’s die al IFS zijn, maar niet opgeleid kunnen worden;
 • De unfit to fly-regeling kan deel gaan uitmaken van de cao;
 • Teksten rondom het vaste dienstverband en Superjokers kunnen verbeterd en verduidelijkt worden;
 • De Wet Wieg, een nieuwe vorm van (extra) geboorteverlof, kan deel gaan uitmaken van de cao;
 • Er kunnen afspraken gemaakt worden over een zogenaamde prioriteitsstelling op het moment dat er nieuwe vacatures ontstaan binnen KLC.

Laatste woord is aan de leden
Dit alles is in grote lijnen het uit- onderhandelde totaalpakket dat nu op tafel ligt. Het mag duidelijk zijn dat de VNC er steeds alles aan heeft gedaan om het totaalpakket zo goed mogelijk uit te onderhandelen, maar dat een structurele loonsverhoging een gecompliceerd onderwerp is.
Het is nu het moment om terug te gaan naar de leden en te kijken hoe jullie tegenover bovengenoemde zaken staan. In de Sectievergadering van volgende week donderdag (17 december) zullen we uitgebreid op het totaalpakket ingaan en kijken hoe dit valt bij de leden. Op basis van de feedback zal het Sectiebestuur zich vervolgens beraden over een eventuele stemming over het cao-resultaat of de noodzaak om door te onderhandelen.

Mochten jullie vragen hebben of niet aanwezig kunnen zijn op de Sectievergadering, horen we dat graag. Stuur je vraag naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA