KLC leden stemmen in met principeakkoord

2 dec. 2020
Na onze communicatie van vorige week over het principeakkoord hebben alle VNC leden uit de KLC sectie een persoonlijke stemlink ontvangen. Iedereen kon zijn stem uitbrengen over de introductie van de Cabin Supervisor, het maximeren van vier stretches en tot slot het combineren van een nevenopdracht in combinatie met drie vluchten.

We hebben gemerkt dat vooral de introductie van de functie Cabin Supervisor tot een aantal vragen heeft geleid en zijn blij dat jullie ons met deze vragen hebben weten te vinden. Een tweede thema waar een aantal van jullie vragen over heeft gesteld is hoe dit protocol zich verhoudt tot de cao-onderhandelingen. Voor alle duidelijkheid: een akkoord over de cao is (nog) niet bereikt en is logischerwijs daarom ook geen onderdeel geweest van deze stemming. Wel zullen de afspraken uit dit protocol opgenomen worden in de cao.

Inmiddels is de stemming gesloten en is het principeakkoord met een ruime meerderheid aangenomen. Zowel VNC als KLC zijn erg verheugd over deze positieve uitslag.

We willen iedereen die zijn stem heeft uitgebracht hartelijk bedanken. Hiermee is dit akkoord nu definitief is en kan in gang kan worden gezet. Voor de volledigheid vind je hier nogmaals het definitieve akkoord.

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA