KLC cabineverslag april

18 apr. 2019
Het cabineoverleg tussen de VNC en KLC is weer gevoerd en ondanks dat er geen uitgebreide agenda was, hadden wij wel wat punten waarover we verduidelijking wilden.

Onlangs ontvingen wij namelijk weer diverse mails rondom het indelen van LELR dagen. Bij sommige collega’s zijn meerdere of alle LELR dagen in korte tijd ingezet. KLC heeft weliswaar het recht om deze bovenwettelijke vrije dagen in te delen, maar streeft er wel naar om ook een of meerdere dagen bij de CA te laten. Een balans hierin is natuurlijk belangrijk, daarom probeert KLC maximaal 2 LELR dagen in te delen per vier weken. Mocht dit in jouw geval anders zijn, dan raden we je aan contact op te nemen met je CCM.

Planning Senior CA cursussen
Diverse collega’s die in aanmerking kwamen voor promotie tot Senior CA hebben aangegeven dat er geen correcte planning is geweest voor het indelen van de cursussen. KLC gaf aan hoe het proces is verlopen: CA’s kregen een digitaal examen uitgereikt en hadden een deadline voor het maken hiervan. Sommige CA’s zijn eerder geweest met het afronden hiervan dan anderen en daardoor konden zij op een cursus worden geplaatst.
 
Pas plannen na deadline examen
Indeling technisch moet de planning van een cursus 8 weken van tevoren rond zijn. Het bovengenoemde proces heeft er toe geleid dat er voor het indelen van de cursus geen goede planning is geweest in senioriteit. Een nieuwe cursus zal twee weken later starten, hiermee zouden de betreffende CA’s alsnog op korte termijn kunnen starten. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we KLC nadrukkelijk verzocht pas te gaan plannen zodra de deadline van een examen is verstreken.

Winstuitkering
Recent is de winstuitkering gestort voor iedereen. Een mooie beloning voor ieder zijn inzet het aflopen jaar. KLC heeft meegegeven dat de specificatie van de winstuitkering op de loonstrook van april te zien zal zijn in een aparte bijlage. De bijlage is volgens KLC vrij ingewikkeld opgemaakt, dus mocht je vragen hebben kun je je wenden tot het HR Service Center.

Instroom – promoties – doorstroom
Vooralsnog zijn er geen verdere ontwikkelingen rondom nieuwe cursussen. Zodra dit wel het geval is, brengen we jullie uiteraard op de hoogte.

Mocht je naar aanleiding van dit verslag vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Daar zijn we voor!

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA