KLC-cabineoverleg weer opgestart

11 sep. 2015

Na een aantal maanden stilte is deze week het cabine- en cao-overleg tussen de VNC en KLC weer opgestart. Alle betrokkenen willen met frisse moed beginnen en naar de toekomst kijken.
Afgelopen juni werd het overleg tussen KLC en de VNC opgeschort, omdat de VNC het niet eens was met KLC's houding ten opzichte van het cao-proces. De VNC had gemerkt dat KLC geen cao-afspraak op kortere termijn wilde maken en bespeurde bovendien een verharding bij KLC. Ook de uitspraak van managing director Boet Kreiken in de krant omtrent het mogelijk uitvoeren van de vijf stretches, viel niet goed bij de VNC. KLC zei dat het klopt dat er een verharding van de situatie is, maar dat het niet haar bedoeling is om haar houding naar de samenwerkingsrelatie te verharden. Ook zei KLC dat de uitspraken van Boet Kreiken ongelukkig waren en dat de krant ze uit hun verband had gehaald.

KLC heeft zich de afgelopen maanden aan de afspraak gehouden en haar best gedaan om de vijf stretches niet in te voeren. De VNC merkte toen nog op dat het haar bevreemdde dat KLC niets gedaan heeft met de handtekeningenpetitie tegen de vijf stretches. KLC vindt echter dat ze op de hoogte was van de mening van het korps en daarnaar heeft gehandeld.

Uiteindelijk is besloten dat we naar de toekomst gaan kijken en met een frisse start beginnen. Drie nieuwe cao-data zijn al op korte termijn gepland, al moeten die nog officieel door KLC worden bevestigd.

Hierna zijn we doorgegaan met het cabineoverleg. Omdat ook dat de afgelopen maanden heeft stilgelegen, kwamen er veel punten aan bod.

Vacature CCM
Duidelijk is dat Anneke Landsman niet zal terugkeren op haar plek als CCM. Daarom is er daarvoor nu een vacature. KLC verwacht die volgende week te kunnen invullen.

Werkgeversverklaring hypotheek
KLC heeft dit onderwerp weer door haar juristen laten toetsen en zegt niet in de mogelijkheid te zijn om zo'n intentieverklaring af te geven omdat zij niet van plan zijn het KLC-cabinepersoneel een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. De VNC heeft KLC ervan proberen te overtuigen hoe belangrijk dit 'vinkje' voor ons is. Afgesproken is dat de verklaring die nu bij de werkgeversverklaring wordt gevoegd, naar de VNC wordt gestuurd. Die zullen wij samen met onze hypotheekspecialist scherpstellen, zodat de kans op een grotere lening wordt verhoogd.

Afwijzingen verzoeken
De afgelopen maanden kwam het afwijzen van verzoeken steeds vaker voor. De VNC heeft nogmaals gevraagd om meer inzage hierover. KLC komt hierop met een duidelijk overzicht terug in de roosterwerkgroep.

Sluiten UK bases
Een volgend punt was dat er geen communicatie is geweest omtrent het sluiten van de UK bases en dat het gonst van de geruchten. KLC wil het KLC-cabinepersoneel op korte termijn informeren, wat niet eerder lukte omdat het UK-cabinepersoneel pas onlangs officieel is geïnformeerd. De VNC vindt het van groot belang dat, als het UK cabinepersoneel onder een vijfjaarscontract gaat vliegen, dit onder dezelfde voorwaarden gebeurt als bij het huidige Nederlands cabinepersoneel. Dat is ook de intentie van KLC. Het mag ook geen gevolgen hebben voor onze senioriteit (en doorstroom).

Verzuimcijfers
Het verzuim is ten aanzien van vorig jaar verhoogd, maar zit nog steeds binnen het berekende percentage van KLC. KLC wil dit verzuim verlagen en zal daar alerter op zijn.

Vervangend werk bij ziekte
Van veel collega's kregen wij te horen dat zij al na een paar ziektedagen werden gebeld voor passend werk. Met medische klachten werd daarbij helemaal geen rekening gehouden. KLC wil hier graag meer specifieke informatie over ontvangen.

Mocht het dus gebeuren dat je al na een aantal ziektedagen direct passend werk moet doen terwijl je daar nog niet toe in staat bent, meld dat dan bij de VNC. Wij pakken dit direct voor je op.

Opleiding naast je werk
Als jij graag een opleiding wilt volgen, houdt KLC daar dan rekening mee? KLC vindt dat dit het beste gecommuniceerd wordt via de CCM. De CCM kan aangeven hoe je dat kunt aanpakken (denk aan langlopende verzoeken). KLC maakt geen uitzondering, omdat een uitzondering voor vijf personen gevolgen kan hebben. Jouw verzoek heeft invloed op vluchtverzoeken of verzoeken om vrije dagen verzoeken van andere collega's.

Berichtgeving/informatieverstrekking korps
De VNC vindt KLC zeer laks in haar berichtgeving richting het KLC-cabinepersoneel. KLC erkent dat wel, maar zegt dat ze vanwege openstaande vacatures  te weinig tijd heeft gehad voor adequate berichtgeving. Het bedrijf vindt ook dat het beter moet kunnen en heeft inmiddels al een update naar het korps gestuurd.

Doorstroom
Op dit moment is het nog onbekend of er doorstroom gaat plaatsvinden, want de zomerplanning voor 2016 is nog niet bekend. Zodra we meer weten horen jullie dit uiteraard !

Klachten CCM's
De afgelopen tijd kregen wij over bepaalde CCM's klachten binnen. Wat moet je doen als jij zo'n klacht hebt? KLC vindt dat je eerst je CCM op de hoogte moet brengen, en dan kun je een gesprek met Angeline van der Kloet aanvragen. Zo kan worden bekeken wat de aard van de klacht is en die kan worden opgelost.

Wij willen jullie dan ook oproepen om je klacht bij ons en/of  bij Angeline van der Kloet te melden. Dan zorg je ervoor dat er iets aan gedaan kan worden.

Ouderschapsverlof
Verschillende collega's die ouderschapsverlof hebben aangevraagd, zagen die aanvraag afgewezen worden. Door de wetswijzigingen van afgelopen januari heeft echter elke werknemer recht op ouderschapsverlof zodra je in dienst bent. KLC wil hierin het KLM-HR-beleid volgen, zodat elke KLC-collega straks met succes ouderschapsverlof kan aanvragen.

Winter/zomerverlof
Vorige week maandag ontving iedereen de gewijzigde aanvraag voor het zomerverlof. Hierover hebben we meerdere malen gediscussieerd met KLC. Wat KLC namelijk in eerste instantie verlangde, was in strijd met onze cao. Als KLC-cabinepersoneel heb je recht om je keuze kenbaar te maken. Gisteren hebben de VNC en KLC dit weer besproken en nu kan iedereen drie weken verlof aanvragen. Vanuit goed werkgeverschap zal KLC proberen zoveel mogelijk verzoeken te honoreren. Het afwijzen is alleen mogelijk als dit leidt tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

Heb jij punten voor het volgend cabineoverleg? Laat ons dat dan uiterlijk maandag 26 oktober weten via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Sectiebestuur KLC

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA