KLC cabineoverleg januari

8 jan. 2020
In dit eerste KLC cabineoverleg van 2020 hebben wij de volgende onderwerpen getafeld: het reduceren van ziekteverzuim, interpretatie van de cao omtrent rust op outstation, de rol van de management trainee in het selectieproces voor de nieuwe leidinggevende aan boord, updates rondom project SPACE/NEXT en instroom, promoties, doorstroom.

De laatste tijd krijgen wij meldingen van collega’s die zich ziek melden en vervolgens de vraag c.q. opmerking krijgen van hun CCM of het niet verstandiger is om een vakantiedag op te nemen in plaats van zich ziek te melden. Hierdoor zou het ziekteverzuim laag blijven.
Wij hebben KLC om verduidelijking gevraagd en de werkgever meent: ‘ziek is ziek’ en dus zou een vakantiedag geen oplossing moeten zijn, de meldingen deden echter anders vermoeden.
De VNC heeft duidelijk gemaakt dat zij van mening is dat het altijd goed is om verzuim te reduceren, maar dat er dan gekeken moet worden naar de oorzaak hiervan en aan de hand daarvan een oplossing te vinden. Het opnemen van vakantiedagen is hiervoor geen oplossing. KLC erkent dat en gaat dit intern verder bespreken.

Cao rust op outstation
Onlangs kregen wij signalen dat er collega’s zijn geweest die minder dat 11 uur rust zouden hebben gehad op outstation. 11 uur is de minimale hoeveelheid geplande rust dat is afgesproken in de cao. Echter blijkt het de laatste tijd te vaak voor te komen dat er wordt teruggevallen om de wettelijke rust van 10 uur. De VNC heeft haar zorgen uitgesproken en aangegeven dat het niet zo mag zijn dat dit meer regel dan uitzondering is. Tevens hebben wij KLC gevraagd te kijken naar de planning van dit soort ogenschijnlijk korte stops, waardoor een kortere rust dus al gauw onvermijdelijk is. KLC gaat er naar kijken en komt hier op terug.

Management trainee voor selectieproces nieuwe leidinggevende
Begin november berichtte KLC een nieuwe management trainee te hebben aangesteld voor het selectieproces van de nieuwe leidinggevende aan boord. Naar aanleiding van dit bericht ontvingen wij zorgen en vragen van leden waarom een extern iemand op dit project is gezet. Om dit helder te krijgen, hebben we dit onderwerp aangekaart. KLC geeft aan de opdracht te hebben gegeven om een selectie te creëren binnen de afspraken met zowel de VNC als Groepscommissie51, waarbij innovatie en aansluiting op het selectieproces van een CA2 belangrijk is. Gedurende het project zijn er meerdere toetsingsmomenten en wordt er direct gerapporteerd aan het management. De management trainee heeft naast het contact met CA’s op BMC ook diverse trainingen bijgewoond en vluchten meegevlogen. Om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van deze ontwikkelingen hebben we KLC gevraagd meer updates te geven aan CA’s.

Project SPACE/NEXT
Voor wat betreft deze projecten zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen. De ombouw van de E190 zal nog lange tijd op zich laten wachten omdat certificeringen zorgen voor vertraging. Wel heeft KLC het plan om over 1,5 jaar alleen de stoelen te vervangen. De planning van het infaseren van de E195 loopt vooralsnog op schema: nog steeds 4 toestellen worden verwacht in 2021, waarvan de eerste in half februari operationeel moet zijn. Een dedicated groep CA’s zal hier voor worden opgeleid.

Instroom, promoties, doorstroom
Nu het nieuwe jaar is begonnen, betekent dit ook dat de initials, promotiecursussen en doorstroomcursussen weer van start gaan. Er zijn al een ruime hoeveelheid initials geaccordeerd en hetzelfde geldt voor de SCA en IFS cursussen. Ook is er een tweede doorstroomcursus geaccordeerd die op 27 april zal beginnen.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, stuur ons dan gerust een mail via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA