KLC cabineoverleg april

17 apr. 2020
Gisteren (16 april) hebben we, gezien de huidige omstandigheden waarin we leven, via een video-call met KLC cabineoverleg gevoerd. KLC begon met de mededeling dat de productie nog zeer laag is en dat een CA gemiddeld twee vluchten per maand doet. Het is nog onbekend wanneer er eventueel weer kan worden opgeschaald.

De contracten voor de collega’s met een nevenfunctie zullen met terugwerkende kracht vanaf 16 maart ‘bevroren’ worden. Dit betekent dat het contract drie maanden later zal aflopen en indien nodig kan dit nog eens met 1 á 2 maanden worden verlengd.
Tevens is er een klein aantal CA2’s die onlangs hun SCA examen heeft gedaan, echter zal er gezien de huidige crisis voorlopig geen cursus plaatsvinden. Dit maakt dat de geldigheid van hun SCA examen kan verlopen, maar KLC heeft besloten om dit met 3 maanden te verlengen.

XFA’ers en indelen vrije dagen
Naar aanleiding van signalen van CA’s die in het buitenland wonen en door de Coronacrisis niet in staat zijn om naar Nederland te reizen en daarom mogelijk AL dagen ingedeeld zouden krijgen, hebben wij KLC om verduidelijking gevraagd. Volgens de VNC is het niet wenselijk om direct AL dagen in te plannen, omdat dit immers je vakantiedagen zijn en je die op een betere manier kunt genieten. KLC heeft daarop aangegeven in volgorde van LELR, LCDM en dan pas AL dagen te zullen inplannen. Laatstgenoemde kan overigens alleen met goedkeuring van de CA zelf.

Indelen LELR dagen
Sinds 1 april heeft iedereen weer 6 LELR dagen op zijn teller gekregen. Naast het feit dat de CA inspraak heeft op het inzetten van een dergelijke dag, heeft KLC ook het recht om deze in te delen. KLC streeft naar een evenredige verdeling ervan in de periode van april, mei en juni. Er leek wat onduidelijkheid te zijn bij CA’s of het ook geldt voor de mensen die niet kunnen werken o.b.v. het Corona stroomschema, maar ook zij zullen LELR dagen ingedeeld krijgen. Mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn zullen géén LELR dagen op hun rooster zien.

Update project SPACE / NEXT
Voor wat betreft project SPACE, de densificatie van de E190, zijn er weinig vorderingen dus valt er momenteel weinig over te melden. Project NEXT gaat door volgens planning. Ondanks dat de Embraer fabriek tijdelijk dicht is geweest door het Coronavirus verwacht men geen vertraging en zal de eerste E2 in februari 2021 operationeel moeten zijn.

In- en doorstroom & promoties
Niet geheel verassend: alles staat stil. Initials zijn geannuleerd, promotiecursussen staan on hold en twee geaccordeerde doorstroomcursussen zijn gecanceld. De verwachting is dat hier in de nabije toekomst nog geen verandering in zal komen. Een specifieke periode kunnen we hier helaas niet aan vasthangen, het is afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Wat we wel kunnen zeggen aan de hand van intern overleg binnen de VNC en gemaakte afspraken tussen de VNC en KLM is dat er een prioriteitstelling gehandhaafd zal worden voor het doorstroombeleid van de twee cursussen die al geaccordeerd waren. In deze prioriteitstelling zal de KLC doorstroom voor gaan op het terughalen van de jaarcontracten bij KLM.

Voor nu wensen we jullie in deze roerige tijden sterkte en een goede gezondheid toe. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit verslag of andere zaken, stuur dan gerust een mail naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Sectiebestuur KLC

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA