KLC cabineoverleg 9 oktober

10 okt. 2013

Nu de zomermaanden voorbij zijn, was het weer tijd voor een cabineoverleg met KLC. Er stonden zeer belangrijke punten op de agenda zoals een financiële presentatie KLC; creëren stabielere roosters; instroom, doorstroom en promoties en de Inflight Supervisor functie. We hebben een
Nu de zomermaanden voorbij zijn, was het weer tijd voor een cabineoverleg met KLC. Er stonden zeer belangrijke punten op de agenda zoals een financiële presentatie KLC; creëren stabielere roosters; instroom, doorstroom en promoties en de Inflight Supervisor functie.

We hebben een financiële presentatie gekregen van de heer Neelis, waarin duidelijk werd uitgelegd hoe KLC er voor staat in 2013. Positief is dat de productiviteit en punctualiteit zeer goed zijn. Daarnaast is het ziekteverzuim van Nederlands cabinepersoneel momenteel redelijk stabiel.

Testperiode roosters
Groepscommissie 51 (GC51) heeft een voorstel gedaan richting KLC. Zij willen de gegarandeerde 3 dagen vrij na een 5-daagse loslaten om zo een stabieler rooster te creëren. Hierdoor zal dan ook 3 dagen werken gevolgd door 1 dag vrij komen te vervallen. De VNC heeft een voorstel gedaan aan GC51 om onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met een testperiode op korte termijn. Over deze testperiode zal een enquête worden gehouden onder het cabinepersoneel. De VNC is erg voorzichtig met betrekking tot dit onderwerp omdat de cao-onderhandelingen nog steeds  lopen. Hierin hebben wij een voorlopige afspraak om alle roosterregels en de opbouw van vrije dagen onder de loep te nemen in een werkgroep.

Instroom, doorstroom, promoties

Zoals jullie wellicht op myklc.org of KLM4U hebben kunnen lezen, is er bekend dat er 96 collega's in 2014 zullen doorstromen naar KLM. Naar verwachting zijn de eerste cursusdata eind oktober bekend. De VNC heeft altijd gepleit voor meer doorstroom dan in de CAO afgesproken 20 procent.  Zoals de eerste planning laat zien, heeft ons pleidooi zijn vruchten afgeworpen. 

Uiteraard zullen er ook weer nieuwe collega's worden aangenomen. Na een overweldigd aantal reacties op de vacature zijn er een aantal selectiedagen gepland in oktober. De eerste initial start in december.  

                       &nbsnbsp;                

Inflight Supervisor

Na maanden van discussiëren over de IFS-functie kwam er een vacature. Inmiddels zijn de gesprekken ingepland, maar wie komt er nu eigenlijk in aanmerking? KLC heeft voor doorstroom een lijn getrokken op de senioriteitlijst onder de 20%. Hiermee worden seniore collega's uitgesloten van het selectieproces. Voor de VNC is senioriteit leidend bij promoties en daarom hebben wij aangegeven het niet eens te zijn met deze gang van zaken. De VNC streeft naar een eerlijke selectie voor deze promotiekans, want wij zijn van mening dat senioriteit heilig is in de luchtvaart.

De overige agendapunten zoals uitslag 'medewerkers tevredenheids onderzoek' zullen tijdens het overleg in november worden besproken, of tussentijds per mail worden behandeld.

 KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA