KLC Cabineoverleg 20 november 2013

22 nov. 2013

Op 20 november jl. heeft wederom het 6-wekelijkse cabineoverleg tussen KLC en de bonden plaatsgevonden. Zoals altijd was er weer veel te bespreken. Een kleine samenvatting. Instroom, doorstroom, promotiesZoals we in oktober hebben gecommuniceerd was er in de planning voor 2014 opgenomen
Op 20 november jl. heeft wederom het 6-wekelijkse cabineoverleg tussen KLC en de bonden plaatsgevonden. Zoals altijd was er weer veel te bespreken. Een kleine samenvatting.

 

Instroom, doorstroom, promoties
Zoals we in oktober hebben gecommuniceerd was er in de planning voor 2014 opgenomen dat er 96 ca's zullen doorstromen naar KLM. Dit is de afgesproken 20% uit de CAO en daarbij nog additionele doorstroom waar de VNC zich hard voor heeft gemaakt. De eerste 2 cursussen zijn inmiddels bevestigd. De overige planning is iets aangepast, maar laat alleen een verschuiving van datum zien.

Doordat er doorstroom gepland staat, zullen er genoeg initial cursussen starten. En dit alles heeft weer volop promoties en nevenfuncties tot gevolg. Genoeg beweging dus binnen KLC!

Gespreksbevestiging
VNC gaat op regelmatige basis mee naar formele gesprekken tussen CA's en cabin crew managers. Wij hebben opgemerkt dat hier niet altijd een gespreksbevestiging van wordt gemaakt. Daarom was dit een punt op de agenda. Als er een formeel gesprek plaatsvindt dien je altijd achteraf een gespreksbevestiging te ontvangen van je manager. Een kopie hiervan zal in je file worden opgeslagen.

Doorstroomfolder
Op verzoek van de vakbonden is er in het verleden een brochure ontwikkeld over het hoe & wat als je gaat doorstromen naar KLM. Dit werd de bekende doorstroomfolder. Inmiddels heeft KLC dit op eigen initiatief aangepast naar "mijn 5-jaarscontract bij KLM Cityhopper", maar belangrijker de inhoud ervan is ook op een aantal punten gewijzigd. De VNC vindt dit niet acceptabel.

In de aanvullende protocolafspraken cao 2007-2009 is echter afgesproken dat deze brochure een goedkeuring nodig heeft van VNC en UNC. KLC beraadt zich over de situatie en komt er op terug.

Te laat komen op een cursusdag
Wij hebben signalen ontvangen dat wanneer je te laat komt dit een vakantiedag kost. We zijn even ons archief ingedoken en vonden een afspraak die in 2010 is gemaakt; in onderling overleg kunnen ook vrije dagen hiervoor gebruikt worden. Wij hebben dit onderwerp weer even op tafel gebracht omdat er wat misverstanden over bestonden. KLC zegt dat deze regel nog steeds van toepassing is en dat de CA in overleg met zijn/haar manager een verlof dag (LVE, LNSL, LELR, AL) kan teruggeven.

KLC sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA