KLC Cabineoverleg

8 dec. 2016

Tijdens het KLC cabineoverleg hebben we vandaag gesproken over de nieuwe IFS selectieprocedure, de unfit to fly trial en de instroom, doorstroom en promoties.
De IFS selectieprocedure is dit jaar anders dan we gewend zijn. De VNC vindt dat senioriteit gewaarborgd moet blijven en heeft daar dan ook op aangedrongen bij KLC. Hierop volgde de uitleg van de procedure die KLC heeft gehandhaafd: er is een uitvraag gedaan onder het korps waar iedereen die aan de eisen voldeed op mocht reageren. KLC heeft voor deze wijze gekozen omdat zij de procedure wil versnellen en het oude proces niet meer efficiënt vond.
‘Op de plank’
Iedereen die heeft aangegeven interesse te hebben in de functie is al op gesprek geweest, op een gesprek ingepland of krijgt een individuele afspraak voor een gesprek. Iedereen die na het gesprek geschikt wordt bevonden zal op senioriteit in aanmerking komen voor een plek in de cursus(sen). Mocht je er helaas niet bijzitten, dan wordt je ‘op de plank’ geplaatst. Daar blijft je plek geborgd tot een jaar na ingangsdatum van de gesprekken. KLC wil deze aanpak in de toekomst voortzetten, maar wel verfijnen om niet tegen dezelfde vragen in de toekomst aan te lopen. De VNC zal er nauwlettend op toezien dat dit eerlijk verloopt. 

Unfit 2 fly trial
KLC heeft ons voorgesteld deze Unfit 2 fly trial nogmaals te verlengen, ditmaal voor een half jaar. In die periode wil KLC graag een beeld vormen van de redenen voor de unfit meldingen. Zij denken erover dit te doen door middel van een uitvraag, maar hierover zijn wij nog met elkaar in overleg. Dit onderwerp wordt dus vervolgd.


Instroom, doorstroom en promoties
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gelezen heeft KLM via de Newsapp gecommuniceerd dat zij 92 KLC’ers willen verwelkomen komend jaar. Wij hebben hier natuurlijk direct confirmatie van gevraagd bij KLC. Momenteel zijn er 3 doorstroomcursussen bevestigd en de betreffende CA’s hebben een datum gekregen waarop ze mogen doorstromen. KLC gaat uit van het verzoek tot goedkeuring van de planning bij KLM alvorens ze officieel willen bevestigen, er kan namelijk altijd nog iets veranderen. KLC is voornemens om aan de wens van KLM te voldoen, ze kunnen echter niets bevestigen wat nog niet zeker is. Mocht dit totale aantal doorstromen dan zal het gaan om 86 reguliere CA’s van de senioriteitslijst van KLC (=20%) aangevuld met de flexers welke afgelopen jaar een doorstroomprotocol hebben ondertekend. 

Ook de planning bij KLC zal van deze doorstroom afhankelijk zijn. De vacature voor nieuwe cabine collega’s is afgelopen week opnieuw geplaatst op Facebook en hoe meer mensen doorstromen, hoe meer promotiemogelijkheden tot senior CA en IFS zullen ontstaan.

KLC sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA